Notitie: samen maken we de Stad

Na aanleiding van de gezamenlijke opgestelde Wijkraad Notitie is onze gemeente verder aan de slag gegaan met het hele nieuwe participatie benadering. Het is een indrukwekkend document geworden met veel ambities (zie bijlage). Wij zijn ervan overtuigd dat iets geweldigs hieruit ontstaan kan.

De twijfel punten die de voorzitters nog hadden hebben we besproken met de wethouder in een persoonlijk gesprek (zie tweede bijlage). Op een buitengewoon proactieve manier zijn alle aanwezige wijkraad voorzitters in gesprek gegaan. We waren niet alleen natuurlijk, Wethouder Klein had twee Top ambtenaren meegenomen: Jochem Hoogenboom & Fieke van der Burght.  Beiden mensen gaven ons een gevoel van gezien en gehoord worden. Gezamenlijk waren onze ingebrachte punten met veel aandacht uitgebreid besproken. Het samen zitten en kijken hoe we samen veder konden optrekken was erg fijn voor iedereen nu te ervaren.

Hier het gesprek: Verslag gesprek Klein
Facebooktwittergoogle_pluspinterest

Participatieve weg samen

Enige tijd geleden heeft de wijkraden van Utrecht een notitie opgesteld en deze ingediend aan het college. Het was een brief waarin wij de wijkraden probeerden ons te verplaatsten in de schoenen de gemeentelijke apparaat. Dat is ons ook goed gelukt want we hebben bepaalde zaken beter kunnen toelichten en ook begrijpen waarom de gemeente bepaalde gedachten heeft. Lees onze notie en de gemeentelijke reactie erop.
Facebooktwittergoogle_pluspinterest

Meldingen

U kunt een melding doorgeven aan de gemeente. Bijvoorbeeld over afval, vervuiling, groen, onderhoud, reparaties, obstakels, verkeer, overlast, graffiti, woonfraude of bedrijven die zich niet aan milieuregels houden. Ook kunt u een melding doen als u een obstakel ziet waar bijvoorbeeld mensen in een rolstoel of slechtzienden last van hebben.

Doe een melding

Lees meer:

Slim Melden app

U kunt uw melding ook doorgeven via de Slim Melden app. Download de app in de Google Play Store of de Apple store.

Hoe doet u een melding?

Nadat u op de knop ‘Doe een melding’ hebt geklikt, komt u in een nieuw scherm.
Vul bij ‘Zoek op straatnaam’ de straat in.

Klik op de kaart op een groen icoontje voor een melding over bijvoorbeeld een bushokje of prullenbak. Of klik op de kaart op de plek waarover u iets wilt melden. Daar waar u op de kaart hebt geklikt verschijnt een geel icoontje. Rechts naast de kaart verschijnt een blauwe knop waar u uw melding kunt doorgeven.

Geef bij de toelichting een korte omschrijving. Deze tekst verschijnt op de website. Stuur eventueel een foto mee om de melding duidelijker te maken.

Algemene meldingen worden getoond op de kaart. Meldingen onder de categorie Overlast worden niet getoond op de kaart, omdat deze privacygevoelige informatie kunnen bevatten.

Spoed

  • Gaat uw melding over openbare orde en veiligheid en heeft uw melding spoed? Neem dan altijd contact op met de politie, telefoonnummer 112 of 0900 – 88 44.
  • Gaat uw melding over geluidsoverlast bij evenementen en heeft het spoed? Bel met 14 030. Kies buiten kantoortijden ‘geluidsklachten bij evenementen’.
  • Gaat uw melding over een bedrijf dat de milieuregels overtreedt en heeft het spoed? Met dringende klachten over bijvoorbeeld stank van bedrijven kunt u buiten kantoortijden dag en nacht bellen met de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht.

Klacht

Hebt u een klacht over de gemeente of de medewerkers? Dan kunt u een klacht indienen.

Vraag, wens, idee

U kunt ook een vraag stellen of uw wens of idee aan ons doorgeven.

 

Facebooktwittergoogle_pluspinterest

Digitale Huishoudboekje breidt uit naar 300 deelnemers

Het komend halfjaar worden 300 Utrechters op een innovatieve manier geholpen bij het beheren van hun geld. De gemeente breidt samen met partners in de stad het digitale Huishoudboekje uit. Het Huishoudboekje geeft Utrechters overzicht over hun financiën en helpt bij verminderen van geldstress.  

“De inkomsten van de deelnemende Utrechters komen binnen bij de gemeente. Van die inkomsten betalen we via het Huishoudboekje de vaste lasten voor de woning, energie, drinkwater en zorgverzekering.”, legt wethouder Linda Voortman uit. “Het bedrag dat overblijft, krijgen de deelnemers als leefgeld op hun rekening gestort. Utrechters houden zo het overzicht over hun financiën en kunnen zich focussen op andere zaken, zoals werk en school. Schulden worden zo ook voorkomen”.

Deelnemers
Komend half jaar is er plek voor 300 nieuwe deelnemers. Ondertussen gaan we verder met de ontwikkeling van de dienstverlening, zodat in de toekomst meer Utrechters kunnen meedoen. Het Huishoudboekje is voor iedereen die hulp kan gebruiken bij het behouden van financieel overzicht. De gemeente kijkt wel of het Huishoudboekje de juiste hulp is. Als de inkomsten lager zijn dan de uitgaven op het moment dat iemand in het Huishoudboekje wil, wordt aanvullende hulp georganiseerd.

Over het Huishoudboekje
Deelnemers houden overzicht over hun financiën via de (mobiele) site van het Huishoudboekje. Op dit moment maken 20 inwoners hier gebruik van. Zij geven aan zich minder zorgen te maken om de financiën. Het Huishoudboekje was één van de eerste overheidsprojecten waarin blockchaintechnologie werd toegepast. Maar de blockchaintechnologie bleek niet verenigbaar met het beschermen van de privacy. Daarom gebruikt de gemeente nu een database technologie waarmee de privacy wel is geborgd en dezelfde kwaliteit wordt bereikt.

Wilt u meedoen? Meld u aan!
Lees meer over het Huishoudboekje en hoe u zich kunt aanmelden op www.utrecht.nl/huishoudboekje.

 

Facebooktwittergoogle_pluspinterest

Meer Utrechters uit de bijstand aan het werk

In 2018 was de uitstroom van inwoners met een bijstandsuitkering naar werk 1.452 ten opzichte van 1.139 een jaar eerder. De uitstroom naar werk was 49% van de totale uitstroom uit de bijstand in 2018. Het aantal Utrechtse huishoudens met een bijstandsuitkering daalde het afgelopen jaar tot 9.634. Een jaar geleden waren dit 10.124 huishoudens.  

Linda Voortman, wethouder Werk en Inkomen: “We zijn samen met partners aan de slag om Utrechters zoveel mogelijk te stimuleren mee te doen. We willen kansen voor Utrechters benutten en hen stappen laten zetten naar een betaalde baan of activering, bijvoorbeeld door intensievere begeleiding en een meer persoonlijke aanpak.”

De huidige arbeidsmarkt biedt kansen voor inwoners om stappen te maken richting werk. Ook voor Utrechters voor wie het krijgen van werk minder makkelijk is. Op die manier kunnen Utrechters meeprofiteren van de aantrekkende economie. Afgelopen jaar zijn extra acties ingezet om werkzoekenden naar werk te begeleiden. Voor het ontwikkelen van een gerichte persoonlijke aanpak is de verbinding met de betreffende groep met een bijstandsuitkering belangrijk.

Een persoonlijke aanpak, aandacht voor de individuele omstandigheden en ondersteuning op maat werken goed. Er was meer aandacht voor de uitbreiding van het aantal uren voor inwoners die deeltijd werken, voor kinderopvang en voor partners in de bijstand. Daarnaast had de gemeente extra aandacht voor werkzoekenden die afspraken niet nakwamen. De uitstroom was door de extra acties drie tot vier keer hoger dan bij reguliere dienstverlening. De gemeente onderzoekt of de aanpak gecontinueerd en verbreed wordt en werkt hierin samen met werkgevers en partners uit de stad.

 

Facebooktwittergoogle_pluspinterest

Wijkopgave Noordoost

Op dit moment werken we aan de wijkopgave van Noordoost. De wijkopgave bevat de speerpunten en projecten voor Noordoost. Voor de wijkopgave halen we op verschillende manieren informatie op bij bewoners, ondernemers, bezoekers en organisaties in de wijk. Bekijk de eerste bijlage als een soort preview en de andere 2 als referentie materiaal van de afgelopen jaren

Eerste bijlage
Referentie materiaal : Referentie 1 , Referentie 2

 

 

Facebooktwittergoogle_pluspinterest

Tegel eruit en Plant erin

Vandaag op de tuinen van Intratuin heeft deze actie plaatst gevonden. Ik ben zelf naar Intratuin op de koning’s weg geweest in Utrecht en het was razend druk. De dames van Groei en Bloei Utrecht waren constant bezig om alle klanten en tegels te bedienen. Ze waren bezig met een derde pallet … de klanten en stoep tegels bleven aankomen.

 Tuinvereniging Groei & Bloei organiseert in samenwerking met Intratuin op 23 maart weer de succesvolle actie van: neem zelf een steen uit je tuin mee en hier krijg je gratis twee planten voor terug! Deze dag kun je tussen 10 en 15 uur bij Intratuin Leidsche Rijn en Koningsweg terecht bij de stand van Groei en Bloei Utrecht. Deze actie wordt ook ondersteund door IVN Natuureducatie, die het belangrijk vindt dat tuinen groener worden en #waterproof030 (zie YouTube)!

Waarom belangrijk voor de natuur?

In een tuin met allemaal stenen kan het regenwater niet de grond in zakken naar het grondwater. Bij zware regenval kunnen de putten het water niet aan en krijgen we overlast van rioolwater op straat. Bij extreme warmte en droogte is het in ‘stenen’ tuinen veel heter, want planten verdampen water waardoor het koeler wordt. Afgelopen zomer zijn er vele bomen dood gegaan doordat er te weinig water in de bodem is gekomen.

Mede door de ‘verstening’ van de tuinen (en het gebruik van insecticide) is in de afgelopen 25 jaar 75% van de bijen, vlinders en andere insecten uit ons groen verdwenen. De hommelvlinder is daardoor bv. al uitgestorven.

Nu doen!

Maak gebruik van deze actie voor het welzijn van mens en natuur én uw portemonnee! Twee plantjes per klant, maar meer stenen inleveren juichen we alleen maar toe.

Infoavond

Op maandag 13 mei om 20 uur organiseert het IVN Vecht & Plassengebied in samenwerking met stadsecoloog Gitty Korsuize een informatiebijeenkomst over Operatiesteenbreek & Waterproof030
Locatie: Hof ’t Spoor, Operettelaan 629 Utrecht (Terwijde Leidsche Rijn). Aanmelden kan via secretariaat@ivnvechtplassen.org. Andere natuuractiviteiten kunt u vinden op www.utrecht.groei.nl en www.ivn.nl

Facebooktwittergoogle_pluspinterest

Doe iets voor je Buurt: Pit én 1.000 euro voor het project!

Vorige jaar werden wij geattendeerd door Ans Hobbelink, bestuurder bij de landelijke organisatie voor hobby tuinders, oftewel AVVN, over de “Doe iets voor je Buurt” project.

Kern met Pit daagt mensen uit die een droom hebben voor hun eigen buurt, dit binnen één jaar te realiseren. Het kan om allerlei ideeën en initiatieven gaan: van het opzetten van een buurtmoestuin, speeltuin, tafeltje dekje; tot het organiseren van een dorpstoneelstuk. Als het je directe omgeving maar verbetert of een impuls geeft. Lukt het je om binnen een jaar het idee te realiseren? Dan ontvang je het predicaat Kern met Pit én 1.000 euro voor het project!

Ans Hobbelink

https://www.kernmetpit.nl/default.aspx

 

Facebooktwittergoogle_pluspinterest

Tegel eruit, plant erin!

Tegel eruit, plant erin!

 

Tuinvereniging Groei & Bloei organiseert in samenwerking met Intratuin op 23 maart weer de succesvolle actie van: neem zelf een steen uit je tuin mee en hier krijg je gratis twee planten voor terug! Op deze dag kun je tussen 10 en 15 uur bij Intratuin Leidsche Rijn en Koningsweg terecht bij de stand van Groei en Bloei Utrecht.

Het is belangrijk voor onze natuur dat tuinen groener worden. Met Operatie Steenbreek (#Steenbreek actie) willen wij iedereen in Nederland enthousiasmeren om de tuin te vergroenen. Met kleine, lokale initiatieven maken we het verschil. Deze actie wordt onder andere ondersteund door het IVN, instituut voor natuureducatie en duurzaamheid en Utrecht Natuurlijk (#waterproof030).

 

Waarom is Operatie Steenbreek belangrijk voor de natuur?

In een tuin met allemaal stenen kan het regenwater niet de grond in zakken naar het grondwater. Het weer wordt extremer. Bij zware regenval kunnen de putten het water niet aan en krijgen we overlast van rioolwater op straat. Bij extreme warmte en droogte is het in ‘stenen’ tuinen veel heter, want planten verdampen water waardoor het koeler wordt. Door de hitte zijn afgelopen zomer zijn veel bomen dood gegaan doordat er te weinig water in de bodem kon komen.

Mede door de ‘verstening’ van de tuinen (en het gebruik van insecticiden) is in de afgelopen 25 jaar 75% van de bijen, vlinders en andere insecten uit onze omgeving  verdwenen. En er zijn zelfs soorten definitief verdwenen, bijvoorbeeld de hommelvlinder.

 

Ook een Informatieavond

Ook IVN, afdeling Vecht en Plassengebied wil zijn steentje (plantje) bijdragen en organiseert daarom op donderdag 16 mei om 20 uur in samenwerking met stadsecoloog Gitty Korsuize een informatieavond over Operatie Steenbreek.  (Locatie wordt later vermeld). Voor meer informatie kunt u contact opnemen met marijkezoetelief@gmail.com.  Andere natuuractiviteiten kunt u vinden op www.utrecht.groei.nl en www.ivn.nl.

 

Dus Nu doen!

Maak gebruik van deze Groei en Bloei actie voor het welzijn van mens en

natuur én uw portemonnee! Twee plantjes per klant, maar meer stenen

inleveren juichen we alleen maar toe.

 

Facebooktwittergoogle_pluspinterest