Kwetsbare buurten

Een bewonersplatform in de Staatsliedenbuurt: Hoe zit dat? Kan dat? Gaat dat wel lukken? Is het nodig? Wie wonen daar? Wat gaat daar de komende tijd gebeuren? Wie betreft het ? Hoe zullen mensen daarop  reageren? Zijn dit thema’s die als een rode draad door deze buurt zullen gaan?
Allemaal zeer belangrijke vragen als je wat wil doen en met name als je wilt dat wat je doet, er ook toe doet. Generaliserend gezegd hebben we het goed als wijk.  Dat kan gezegd worden maar ook wij zagen al in het begin van de Wijkraad geschiedenis dat we op een paar plekken inwoners hebben die kwetsbaarder waren dan de rest en hiervoor hebben we ons ingezet.

Deze aanpak wil niet zeggen dat de klus geklaard is. Sommige kwetsbare mensen kunnen dusdanig geholpen worden dat ze zelf een nieuwe vorm van leven ontdekken/leren waarmee ze zelf, ongehinderd het pad verder kunnen belopen. Anderen zullen dat punt niet bereiken en wij die het wel zelfstandig belopen kunnen zullen hen hiermee blijven helpen.

In 2017 heeft de Wijkraad Noordoost een volgende “BUURT AANPAK” fase aangepakt:

“We starten in april met een bewonersplatform, opererend vanuit Buurtcentrum De Leeuw, en bestaande uit ongeveer 8 tot 10 personen. Liefst zoveel mogelijk gespreid uit het gebied; oud- en nieuwbouw, mannen en vrouwen, jongeren en ouderen. Zij die zich hiervoor belangeloos willen inzetten.” Lees in de volgende link het begin van een bewoners platform Staatsliedenbuurt:

http://www.wijkraadnoordoost.nl/oproep-bewonersplatform-omgeving-lauwerechtstaatsliedenbuurt/

Daarmee is de klus natuurlijk nog steeds niet geklaard.

“Na een half jaar houdt onze opdracht via de Wijkraad Noordoost op. De deelnemers aan het Bewonersplatform hebben gesteld dat zij graag door willen met het Bewonersplatform…”
Lees wat de bewoners willen: http://www.thesocialfirm.nl/projecten.html

Recentelijk heb ik Christian Naethuys de twee trekkers van The Social Firm (opstarters van het bewonersplatform) mogen ontmoeten tijdens een gemeentelijke participatie conference. Indrukwekkend is mijn omschrijving van hen. Spontaan, sociaal, intelligent, betrokken, ach de superlatieven komen tekort, 2 super sociale power vrouwen  http://www.thesocialfirm.nl/

We raden u deze twee dames aan: ze staan graag voor u klaar en kunnen heel veel bereiken voor JULLIE bewoners.

Facebooktwittergoogle_pluspinterest

Groen, bomen, parken, bereikbaarheid, kwaliteit, normen etc.

Dit zijn punten waar de Wijkraad NoordOost zich vele jaren mee bezig heeft gehouden. Wat groen in de wijk betreft en hierbij bedoel ik in het bijzonder “zelf beheer” en hoe is dat tot stand gekomen? Jaren geleden, in een bijna vergeten college, was er een wethouder met voortschrijdend inzicht, daarmee verwijs ik  naar Robert Giesberts, hij was toen verantwoordelijk voor zowel groen als participatie. Deze man heeft alle Wijkraden aangespoord zich te verdiepen in allerlei onderwerpen, ‘ga de grenzen verkennen’ zei hij, ga naar de bewoners toe en vraag wat je namens hen op moet pakken. Zodoende is de Wijkraad NoordOost destijds aan de slag gegaan via een grote wijkraadpleging met allerlei onderwerpen, (deze zijn overigens nog te vinden op onze website).

http://www.wijkraadnoordoost.nl/wp-content/uploads/2014/10/Rapport-Wijkpeiling-Noordoost-2007-Niels2.pdf     2006 / 2007
http://www.wijkraadnoordoost.nl/wp-content/uploads/2014/10/Rapport-WRpleging-20071.pdf   2007 / 2008

Wij allemaal als leden van de wijkraad wilden zelf meer groen en we hoopten dat groen de grote winnaar zou worden. De geluiden die we hoorden waren positief voor de groene kant, maar we wilden niet dat men dacht dat we de resultaten naar onze eigen hand zouden zetten, vandaar het onafhankelijke bureau. Een ander punt wat aandacht behoefde  was kwaliteit dus niet alleen de hoeveelheid groen maar ook de locatie en inrichting daarvan.  Groen als berm tussen snelwegen werd toen door de gemeente als groen beschouwd maar niet door bewoners. Ga jij met je kinderen picknicken in berm tussen de snelwegen in?

Door de motivatie van Wethouder Robert Giesberts heeft de wijkraad het volgende advies uitgebracht aangaande zelf beheer wat tuinieren betreft. We hoeven niet te vertellen wat voor een  impact dat gehad heeft in de stad qua verbeterde lucht en meer groen in beeld, laat staan al het extra plezier dat een grote hoeveelheid  bewoners hierdoor heeft gekregen.

Het advies “Advies Wijkraad Noordoost Beheer Openbaar Groen 2006”
De reactie “Gemeentebericht – Reactie op Wijkraad Groen Advies 2006”

Ik citeer uit bovenstaand advies, graag zelf helemaal lezen. “Wethouder Robert Giesberts:  Overigens waardeer ik het zeer dat u een advies uitgebracht heeft over dit onderwerp. Ik hoop dat we gezamenlijk …….. ”
Dit is verder gaan groeien en in 2009 hebben we ‘Duurzaamheid’ als onderwerp toegevoegd, inmiddels zijn we 10 jaar verder.

http://www.wijkraadnoordoost.nl/wp-content/uploads/2014/10/DEFINITIEF-Wijkraadpleging-Noordoost-Duurzaam-Wonen-2009-2010.pdf

Nu terug naar de bomen, een integraal onderdeel van alles om ons heen. Willen we überhaupt in leven blijven dan zal er een groot aantal bomen bij moeten komen dat wat er nu gekapt wordt.  Vandaar 1 van onze laatste adviezen.

https://www.utrecht.nl/fileadmin/uploads/documenten/bestuur-en-organisatie/initiatief-en-invloed/Adviezen_van_wijkraden/Noordoost/2018-06-Advies-wijkraad-noordoost-Herplanten-bomen.pdf

https://www.utrecht.nl/fileadmin/uploads/documenten/bestuur-en-organisatie/initiatief-en-invloed/Adviezen_van_wijkraden/Noordoost/2018-12-antwoordbrief-aan-wijkraad-noordoost-over-herplant-bomen.pdf

We willen hiermee laten zien hoe een groep vrijwilligers zich ingezet heeft om hun milieu te beschermen en waar het kon ook ‘verbeteren.’ Het is essentieel dat deze groep vrijwilligers herkend en erkend wordt. Veel van de gegevens bijeengebracht door deze groep zijn terug te vinden in de verschillende partij programma’s.

Facebooktwittergoogle_pluspinterest

Luchtmeetnet

Wat is dat nou weer?
Het is een fantastische ontwikkeling die ons allen kan helpen.
Helpen in de zin van weten welke troep er in de lucht zit.

Van Albert Faber op Twitter het volgende gelezen: “Fijnstof op de Kardinaal de Jongweg (nieuwjaarsnacht) 1250 ug/m3 . Extreem hoog, de wettelijke norm is 50. Het was 4x hoger dan een slechte dag in Delhi. Een pakje sigaretten in een uur is gezonder.”

Toen ik dat las laat ik eens verder kijken, ik was verbaasd. Ik weet weinig over luchtkwaliteit. Uiteraard van fijnstof heb ik gehoord. Maar waar is het, wanneer, welke concentratie?
Het is makkelijk uit te zoeken, kijk op  https://www.luchtmeetnet.nl/


De dagelijkse concentratie fijn stof (PM2.5) is afhankelijk van het weer. In de steden zijn de concentraties overdag gemiddeld iets hoger dan ‘s nachts, vooral door de verkeersbijdrage. PM2.5 is een verzamelnaam voor zwevende, inhaleerbare deeltjes met een maximale doorsnede van 0,0025 millimeter. De wettelijke norm is een jaargemiddelde van 25 (μg/m3). Doordat PM2.5 nog kleiner is dan PM10 kunnen deze deeltjes dieper doordringen in de longen en zijn ze schadelijker voor de gezondheid. Een ieder kan zien waar de luchtkwaliteit abominabel is.

Bekijk alle stations waar Fijn stof (PM2.5) wordt gemeten

 

Facebooktwittergoogle_pluspinterest

Oude schoenen weggooien zonder nieuwe te hebben?

Nee dat gaan we niet doen!
De feestdagen zijn voorbij, we moeten weer aan de bak, zowel Professioneel alsmede ons vrijwilligerswerk gaan we weer aan de slag. De wijkraden staan voor een uitdaging. De politiek wil een andere vorm van participatie.
Het budget voor de wijkraden is flink teruggeschroefd. Dat leverde veel onvrede op.
Na gezamenlijk overleg van alle wijkraden met de wethouder heeft de Wijkraad Leidsche Rijn zich opgeheven en in Noordoost heeft het dagelijks bestuur en een aantal leden zich teruggetrokken.

Echter: er liggen nieuwe kansen. Sabine Hol en Frans Werter hebben een breed gezelschap geformeerd. Ambtenaren, raadsleden en vertegenwoordigers van de wijkraden met ingrediënten om een nieuwe participatie soep te koken.

In maart wordt een grote bijeenkomst gehouden met als doel:

  • Het bereiken van de buurten
  • Welke participatie vormen zijn mogelijk
  • Hoe bereikt men zoveel mogelijk burgers

Op oude schoenen moeten we een nieuwe, gangbare, leest ontwikkelen en samen gaan dat zeker doen.Bekijk deze plaatjes om een idee te krijgen van de enerverende bijeenkomst: ambtenaren, wethouder, wijkraden, raadsleden & smaakmakers van Utrecht. Het gaat niet om de ego’s van enkelingen, een ieder moet gezien en gehoord worden.

Facebooktwittergoogle_pluspinterest

Schulden Stress Vermindering

Dit is een onderwerp wat aan het hart ligt van onze Wijkwethouder Noordoost, Linda Voortman. Hier is een Twitter citaat van Linda: “Ik wil meer mensen uit de schulden helpen. Daarom gaan we vaker schulden afkopen. Dat scheelt stress bij mensen en ze weten sneller waar ze aan toe zijn.” & “Een laag inkomen mag geen belemmering zijn om mee te doen.”

Het is natuurlijk niet bij citaten gebleven. Vanaf 1 januari is er extra geld beschikbaar voor Utrechters met een laag inkomen. Kijk op http://www.utrecht.nl/extravooru  om te zien of u ervoor in aanmerking komt.

https://www.duic.nl/algemeen/gemeente-gaat-vaker-schulden-afkopen-voor-inwoners/
https://www.duic.nl/algemeen/meer-geld-voor-utrechters-met-een-laag-inkomen/

Voor nog meer en andere contacten kunt u bij het volgende terecht: https://armoedecoalitie-utrecht.nl/contact/  Op hun webpagina staat:

“In Utrecht leven ongeveer 25.000 huishoudens in armoede. Hoewel er veel voorzieningen voor hen bestaan, valt het niet mee om snel te achterhalen welke regelingen en voorzieningen voorhanden zijn. Op deze pagina geven we daar een overzicht van. Hierin werken we samen met U Gids waarnaar we dikwijls (over en weer) verwijzen. Een deel van deze informatie en tips vindt u eveneens terug in de hand-out Opgroeien in armoede.”

Waarom noemen we dit als wijkraad? Ten eerste vinden wij het uitermate belangrijk om ons te verdiepen in onderwerpen welke behoren tot de portefeuille van onze eigen wethouder. Ten tweede is armoede onder de bewolking van Noordoost iets wat bij ons als wijkraad Noordoost de volle aandacht heeft en gehad heeft. De Wijkraad is jaren geleden intensief betrokken geweest om 1 van onze buurten (waar armoede het meest aanwezig is) namelijk ‘de staatsliedenbuurt’ te voorzien van een flinke financiële injectie gekoppeld aan vele verbeteringen.

Dit allemaal gezegd hebbende kijken wij er naar uit om een tot een fijne samenwerking te komen met onze wethouder. Ook haar ervaringen als voormalig tweede kamer lid zal ons als wijkraad doen inspireren en ons nog meer in staat stellen om de doelstelling aangaande “Geen Armoede Meer in Utrecht” te realiseren.

Facebooktwittergoogle_pluspinterest

Samen voor Overvecht 2019 – 2022

De Versnelling van Overvecht (2016–2018) wordt Samen voor Overvecht (2019–2022)

Afgelopen week heb ik een overleg van de Wijkraad Overvecht bijgewoond. Ik was zo geïnspireerd door hetgeen inhoudelijk besproken werd dat ik de voorzitster Els Wegdam gevraagd heb om een verslag te maken met wat extra historische elementen. Dat heeft ze ook gedaan…l Lees verder, ik hoop dat jij ook geïnspireerd wordt.

Groetjes Christian Naethuys, voorzitter Wijkraad Noordoost


Samen voor Overvecht is een nieuw integraal programmaplan, dat voortborduurt op het eerdere plan De Versnelling, waarin voor de jaren 2016 – 2020 € 10.000.000 toegekend werd aan de wijk.
De wijkraad Overvecht hield in 2017 zijn wijkraadpleging over het onderwerp Gezond en aangenaam wonen in Overvecht. Dat leidde tot een advies op 15 maart 2018 (een paar dagen voor de gemeenteraadsverkiezingen) aan het College van Burgemeester en Wethouders. Dit advies kwam qua timing op een strategisch moment (de gemeenteraadsverkiezingen waren op 21 maart) waardoor belangrijke punten uit het advies een plaats kregen in het coalitieakkoord. Bovendien werd om de “versnelling te verhogen” € 4.000.000 extra toegekend voor de periode 2018-2022.

De Versnelling van Overvecht (2016 – 2018) wordt Samen voor Overvecht 2019 – 2022

De versnelling (2016-2020)
In de Voorjaarsnota 2016 werd als doel benoemd dat meer wijkbewoners volwaardig kunnen meedoen aan de samenleving en dat kinderen een faire kans krijgen op een goede toekomst. Het motto van de versnelling werd ‘op orde komen, meekomen en verder komen’.
Er werden 5 pijlers benoemd waarop gefocust ging worden.
– Gezonde wijk
– Aanpak sociale problematiek
– Opvoeden en opgroeien
– Werk en ondernemerschap
– Veiligheid
In het programmaplan 2018 werd niet gekozen voor een 6e pijler, maar werd wel opgenomen dat in alle pijlers de rol van armoede in de problematiek onderzocht ging worden.

In 2018 stelde de wijkraad kritische vragen over de resultaten en de uitvoering. Er werd o.a. gevraagd hoeveel wijkbewoners inmiddels volwaardig mee waren gaan doen en hoeveel kinderen een faire kans op een goede toekomst hadden gekregen. Lastige vragen omdat er geen SMART-resultaten waren geformuleerd en er geen SWOT-analyses gemaakt waren.


Wat wordt Samen voor Overvecht (2018-2022)?
In dit programma is het uitgangspunt dat de doelstellingen van de Versnelling overeind blijven maar dat er een extra investering van 4 miljoen en een langere looptijd van twee jaar toegekend wordt. In 2023 moet de wijk een fijne plek zijn om te wonen, werken en te verblijven (zie raadsbrief Samen voor Overvecht d.d. 17 oktober 2018).
Daar wordt een nieuw integraal programmaplan voor geschreven. Afspraken zijn inmiddels gemaakt om de resultaten uit nieuwe evaluaties wel meetbaar te maken. Zo doende nog efficiënter te werk te kunnen gaan. De ambitie hiervoor is als volgt geformuleerd:

In Overvecht zetten bewoners zich samen met corporaties, scholen, ondernemers, buurteams, zorg- en welzijnsinstellingen, politie, vele andere organisaties en de gemeente in voor de ontwikkeling van de wijk, SAMEN voor Overvecht! Deze beweging denkt in kansen en werkt samen in vitale coalities vanuit een integrale aanpak aan een aantrekkelijker woonklimaat, meedoen naar vermogen, ruimte voor ondernemerschap, de beste zorg en steun voor de bewoners die dat nodig hebben, perspectief voor de jeugd en verbeteren van de veiligheid. We versterken de kracht van Overvecht, benoemen en pakken de problemen buurt- en wijkgericht aan en werken aan normherstel waar nodig. Daarmee versterken we de veerkracht van de bewoners van de wijk en de leefbaarheid en werken we aan een betere balans tussen dragende en vragende bewoners. We werken samen aan een wijk waar bewoners zich thuis voelen en trots op zijn en die aantrekkelijk is voor bezoekers, nieuwe bewoners, investeerders en ondernemers.

De vijf pijlers worden omgevormd tot vijf thema’s. De pijlers gezondheid en welzijn worden samengevoegd en het thema “aantrekkelijk woonklimaat” wordt toegevoegd.
De vijf thema’s in hoofdlijnen:

Aantrekkelijk woonklimaat
Dit thema sluit aan bij de ambitie uit het Coalitieakkoord om stadsbreed te gaan streven naar een percentage sociale woningbouw van 35%. In Overvecht is dat momenteel nog 72% en dat zal dus fors omlaag moeten, waarbij er in de andere wijken die onder de norm van 35% zitten, de komende decennia een verhoging van het aantal sociale woningen zal moeten worden gerealiseerd.
In Overvecht zal dit moeten leiden tot een meer divers en gemengd woningaanbod (huur & koop, goedkoop/middelbaar en duur) met aandacht voor meer gerichte toewijzing waardoor leefbaarheid en betrokkenheid worden vergroot

Regie van bewoners op hun eigen ontwikkeling en meedoen naar vermogen
Werkloze bewoners krijgen nieuwe kansen. Er komen doorlopende lijnen van activering naar werk met aandacht voor de intrinsieke motivatie van bewoners en belemmerende factoren om mee te doen.
Er komt ruimte voor ondernemerschap met aanpak van het bedrijventerrein Overvecht.

Doen wat nodig is in zorg en ondersteuning om de gezondheid en welbevinden bewoners te verbeteren
Er wordt ingezet op preventie om complexe problematiek te voorkomen, maar ook op integrale ondersteuning van complexe problematiek.
Op gezondheidsgebied wordt voortgebouwd op de stevige basis die al gelegd is door het programma Krachtige Basiszorg: de beweging van Ziekte en Zorg naar Gezondheid en Gedrag en aansluiten bij behoefte en eigen kracht van bewoner

Perspectief voor de Jeugd
Wie de jeugd heeft, heeft ook de toekomst is hier het uitgangspunt. Overvecht heeft relatief veel jongeren en deze groep groeit als percentage van de totale bevolking van Overvecht. De jeugd zal perspectief geboden worden door hen te laten merken dat zij er toe doen en cruciaal zijn voor de toekomst van Overvecht. Waar nodig zullen grenzen gesteld worden en aan normherstel gewerkt worden: een goede mix tussen preventie en aanpakken van knelpunten. Een veilige, prettige omgeving is voor kinderen cruciaal om op te groeien en hun talenten te ontwikkelen.

Veiligheid: preventie waar mogelijk, repressie/norm herstellen waar nodig
De georganiseerde ondermijnende criminaliteit in de wijk zal worden aangepakt.
Focus komt op Jeugdoverlast en criminaliteit waarbij signalering en tegengaan van radicalisering en polarisatie belangrijke aandachtsgebieden zijn.

Deze vijf thema’s worden de komende tijd in samenwerking met partners in de wijk en gemeente verder uitgewerkt tot een integraal programmaplan.”

Els Wegdam – Voorzitter Wijkraad Overvecht

Bekijk hier de presentatie

Facebooktwittergoogle_pluspinterest

Dagelijks bestuur wijkraad Noordoost treedt af

Wijkraad Noordoost treedt af vanwege onvrede over bezuinigingen
Het dagelijks bestuur van de wijkraad Noordoost is collectief afgetreden omdat het zich niet kan vinden in de ‘rigoureuze’ bezuinigingen die de wijkraad treft. ‘Wij voelen ons als oude schoenen weggegooid’, zegt voormalig voorzitter van de wijkraad Ab Kools in een brief aan het college van burgemeester en wethouders.

Het hele artikel bij het AD

De brief die hier aan vooraf ging.

Facebooktwittergoogle_pluspinterest

Manifest wijkraden : Samen Doen!

Samen Doen!

Betrokkenheid van bewoners is geen luxeproduct, het is een fundamentele voorwaarde voor een goed
functionerende lokale democratie. In Zuidwest staan we in nauw contact met bewoners, en horen we nog te vaak
dat zij zich niet betrokken voelen bij lokale besluitvorming, of juist iets in hun omgeving voor elkaar proberen te
krijgen, maar daar niet in slagen. We staan daarom achter de doelstellingen van het traject “Vernieuwen
Participatie”: het in een open samenwerking en brede setting komen tot verbetering van de samenwerking tussen
bewoners en de gemeente.

Een vaak gehoorde kritiek op de wijkraden is dat hun samenstelling geen afspiegeling vormt van de diversiteit in
Utrecht. Wij zien het als onze opgave om actief te blijven zoeken naar nieuwe leden uit groepen die zich
momenteel minder vertegenwoordigd voelen. Tegelijkertijd zien we dat geringe afspiegeling geen
wijkraad-specifiek probleem is, maar een breder kenmerk van politieke participatie in Nederland. We moeten ons
daarom niet blind staren op letterlijke afspiegeling als criterium voor een goed functionerende wijkraad, maar
feitelijk: in hoeverre zijn de wijkraden in staat om bewoners op te zoeken en te horen die weliswaar geen lid zijn
van de raad, maar wel degelijk via de leden van wijkraad willen participeren?

Participatie kun je niet opleggen, deze komt uit de bewoners zelf, uit de wandelgangen van de buurt. De
wijkraden zijn een samenkomst van de meest betrokken bewoners. De leden van de wijkraden leveren door hun
netwerk, kennis van de wijk en continuïteit van hun participatie een wezenlijke en aanzienlijke bijdrage als
schakel tussen de bewoners en de gemeente. Ze komen door hun betrokkenheid en contacten op voor alle
bewoners, zelfs degenen die anders de aansluiting met de gemeente missen.

Wijkraden zijn dus aanvullend op de in het coalitieakkoord voorgestelde verbreding van participatie.
Georganiseerde, structurele participatie is meer dan ooit nodig in een veranderende maatschappij, waarin
stedelijke vraagstukken complexer zijn, vaak een lange termijn bestrijken en zich op verschillende schaalniveaus
– buurt, wijk of stad – afspelen. Wijkraden, met hun langdurig actieve bewoners die juist door hun ervaring in
participatie gemakkelijk mee kunnen praten, vervullen momenteel deze rol en willen die ook graag samen met de
gemeente oppakken.

De Omgevingswet maakt na 2021 bewoners een formele partij bij ruimtelijke ontwikkelingen. De ABCD-formule,
zoals bijvoorbeeld toegepast bij een pilot in Dichterswijk, geeft bewoners een instrument om hun leefomgeving
zelf vorm te geven. Bij al die mogelijke niveaus van participatie is behoefte aan een vaste kern van bewoners die
vanuit hun enthousiasme en ervaring als spil functioneren voor de rest van de buurt: samen doen.

Hoe ziet samen doen er uit? Een organisatie van bewoners die met de gemeente samenwerkt en advies geeft
heeft allereerst formele en structurele erkenning nodig. We zien nu dat het nog te gemakkelijk is om inbreng van
bewoners, zelfs in formele participatietrajecten, te negeren. Erkenning in de vorm van adviesrecht door
besluitvormers en de ambtelijke organisatie is cruciaal voor een gemeente die werkelijk werk zegt te maken van
bewonersbetrokkenheid. Meer gelijkwaardig, ondersteunend en versterkend naar elkaar. Samen doelen
opstellen en plannen maken. Verder zijn korte lijnen essentieel, bijvoorbeeld door nauwe samenwerking met de
wijkbureaus. En tenslotte wellicht het belangrijkste ingrediënt voor succesvolle participatie: positiviteit. Niet “wij
tegen zij”, maar: samen doen!

Namens wijkraad Zuidwest en de voorzitters van de wijkraden,
Jeroen Heijgen (Voorzitter Zuidwest)

Facebooktwittergoogle_pluspinterest

Verkenning verkeersroute Votulast (terugkoppeling)

In januari 2017 is de gemeente gestart met de “Verkenning verkeersroute Votulast”. Het afgelopen jaar is er samen met u gekeken hoe u deze route ervaart en welke ideeën er zijn om deze route te verbeteren. Nu is het tijd om het resultaat te presenteren. Ook bent u welkom op het vragenuur op woensdag 14 maart vanaf 19.00-21.00 uur bij Kargadoor, Oudegracht 36.
Voor vragen over de uitkomsten van de verkenning en/of over het vervolg kunt u contact opnemen met Margreet Kikkert (projectmanager), via telefoon 14030 of e-mail verkeersroute-votulast@utrecht.nl

De verkeersroute Votulast bestaat uit de straten Kaatstraat, Adelaarstraat, Willem van Noortstraat, Antonius Matthaeuslaan, Juliusstraat/ Ingenhouszstraat en Pieter Nieuwlandstraat. Voor de zomer hebben heeft de gemeente met vier inloopbijeenkomsten, een online enquête en een kentekenonderzoek de huidige situatie in beeld gebracht. Met het kentekenonderzoek is het aandeel doorgaand verkeer over de route gemeten. Ook waren er werksessies met omwonenden en ondernemers, waarbij de vragen ‘Hoe het doorgaand verkeer te verminderen?’ en ‘Hoe de straten in te richten als 30 km-gebied’ centraal stonden.
Bron: gemeente Utrecht

Terugkoppeling
Uit de verkenning blijkt dat een groot deel van de automobilisten die op de route rijdt geen herkomst of bestemming in de wijk heeft. Bewoners vinden o.a. dat de straten te druk zijn, dat voetgangers beter moeten kunnen oversteken en dat de leefbaarheid en verblijfskwaliteit langs de route beter kan.
De gemeenteraad is met een brief geïnformeerd over de uitkomsten van deze verkenning. U vindt deze brief en de uitkomsten van de verkenning op www.utrecht.nl/verkeersroute-votulast. Op deze site staan ook de gegevens van het kentekenonderzoek en de uitkomsten van de enquête.

Motie 155
Voor de Wijkraad Noordoost is dit project onderdeel van de vernieuwing van de wijkparticipatie in Utrecht en is op de voet gevolgd in combinatie met een actieve deelname. Lees hierover meer op “Wij in de wijk” inclusief een bijzonder leuk filmpje met Kerstin en Margreet.

Aangevuld op 15-12-2018
Advies Wijkraad
Reactie Gemeente

Facebooktwittergoogle_pluspinterest

Denk mee over gebruik van evenementenlocaties

Evenementen dragen bij aan levendigheid, maar moeten niet voor overlast zorgen. Daarom maakt de gemeente Utrecht samen met onder andere organisatoren en omwonenden, locatieprofielen. Hierin staan de mogelijkheden en regels voor het gebruik van een evenementenlocatie.

U kunt meedenken over het gebruik van enkele locaties. Denk hierbij aan het Griftpark, Maliebaan, Lucasbolwerk en Lepelenburg.

Meer informatie vindt u op de site van de Gemeente Utrecht.

Facebooktwittergoogle_pluspinterest