Positie wijkraden na coalitieakkoord

Het nieuwe college heeft in haar coalitieakkoord opgenomen dat nagedacht moet worden over de toekomst van de wijkraden (in het perspectief van nieuwe vormen van participatie). Ook is daarin een bezuiniging van €200.000 opgenomen. Dit heeft tot grote verbazing bij de wijkraden geleid omdat zij hierover niet zijn geïnformeerd. In de pers zijn een aantal berichten verschenen. Tevens hebben de wijkraden gezamenlijk een brief naar het nieuwe college gestuurd.

Na het overleg met alle 10 wijkraden van Utrecht is deze brief naar het nieuwe college gegaan.

Onderstaande berichten op diverse media spreken voor zich
23-06-2018 Wijkraden: ‘Subsidie mag pas omlaag zodra er een alternatief is’
21-06-2018 Wees een beetje lief voor de wijkraden nu ze er nog zijn
20-06-2018 Voorlopig nog geen alternatief voor wijkraden in Utrecht
19-06-2018 Nieuw coalitieakkoord lijkt nekslag voor Utrechtse wijkraden

Website van de gemeente met alle wijkraden
Website van de gemeente met adviezen van alle wijkraden

Facebooktwittergoogle_pluspinterest

De buurt heeft mooie plannen

In de buurten Lauwerecht/Staatsliedenbuurt in Utrecht-Noordoost komen er nu 800 woningen in de plaats van kantoren, zoals de gebouwen van de Belastingdienst en het UWV. De meeste woningen zijn bedoeld voor studenten en starters. Zo’n grote bouwactiviteit brengt veel vragen met zich mee. De Wijkraad Noordoost vindt de belangrijkste vraag:
“Hoe kunnen huidige en toekomstige bewoners een rol nemen in het adviseren van de gemeente en de bouwende partijen (waaronder MITROS) om tot een zo groot mogelijke kwaliteitsverbetering van het gebied te komen?”

Het Bewonersplatform Staatslieden/Lauwerecht heeft gisteren haar advies hierover aangeboden aan de wijkwethouder, Victor Everhardt, in buurthuis De Leeuw. Namens het Bewonersplatform zei Bart Smit dat men in juni 2017 is gestart met deze groep die inmiddels is uitgegroeid tot zo’n zestig betrokkenen. Tevens is een petitie opgesteld en overhandigd over enkele bouwplannen.

De Wijkraad Noordoost heeft over dit proces en resultaat een advies verstrekt aan het (nieuwe) College van Burgemeester en Wethouders met als belangrijkste gegeven:
– Een visie- en ambitiedocument voor deze buurt(en) op te stellen,
– In dialoog met bewoners en ondernemers, en er
– Een toereikend budget aan toe te kennen.
Wijkwethouder Everhardt gaf er blijk van in te zien dat nu de gemeente aan zet is. Hij wil zich inzetten voor een zo spoedig mogelijke reactie van het nieuwe College van B&W. Persoonlijk gaf hij aan een dergelijke dialoog heel belangrijk te vinden.

Facebooktwittergoogle_pluspinterest

Opening Park de Groene Kop

Afgelopen donderdag 15 maart is het nieuwe park De Groene Kop geopend.
Het gebied is gelegen tussen de Eykmanlaan, Winklerlaan, het volkstuinenpark de Driehoek en de spoorlijn Utrecht-Amersfoort. Het gebied is een overblijfsel van het weidegebied dat hier tot in de twintigste eeuw aanwezig was.

https://platform-duic.imgix.net/app/uploads/sites/2/2018/03/Park_de_groene_kop_4-1.jpg?auto=format&ch=Width%2CDPR%2CSave-Data&fit=max&ixlib=php-1.1.0&q=35

De voorzitter van de wijkraad, Ab Kools, heeft samen met de wethouder Geldof het park geopend. Zijn openingsspeech treft u hier aan. Meer informatie en foto’s leest u in DUIC.

Facebooktwittergoogle_pluspinterest

Hoe maken we Utrecht Noordoost ‘waterproof’?

Heb je een idee voor de buurt, wijk of stad? En zijn meer mensen enthousiast? Denk dan eens aan het Initiatievenfonds van de gemeente. Honderden Utrechters kregen hiermee al de kans iets moois neer te zetten. Deze speciale uitgave van De Utrechtse Internet Courant (DUIC) aandacht voor een drietal ‘groene’ en ‘waterproof’ initiatieven in Noordoost.
Hoe maken we Utrecht ‘waterproof’? Drie projecten in Noordoost

Elk jaar valt er meer regen. Buiten de stad kan dat extra water zijn weg wel vinden, maar minder goed in de dichtbevolkte, verharde wijken van Utrecht. Gevolgen zijn ondergelopen kelders en overstroomde putten. In de zomer warmt de stad juist te veel op, doordat er te weinig groen en oppervlaktewater is om af te koelen. Met ‘Waterproof 030’ wil de Gemeente Utrecht de problemen aanpakken. De stad maakt werk van het verminderen van de hoeveelheid water die het riool inloopt en vermindert de verharde oppervlakte.

Lees voor de drie projecten in onze wijk verder op de site van DUIC.

Facebooktwittergoogle_pluspinterest

Raad in de wijk

Op 15 november is de gemeenteraad op bezoek geweest in de wijk Noordoost. De raad is in gesprek gegaan met de bewoners rondom het transformatiegebied Staatsliedenbuurt en Lauwerecht-Noord. Dit gebied is een stukje stad dat begrensd wordt door de Vecht, de spoorlijn, de Talmalaan, de Kardinaal de Jongweg en de Draaiweg.  Het is een nogal stenig gebied; na de verhuizing van gemeentelijke diensten naar het Stadskantoor staan er wat kantoorgebouwen leeg. De gemeenteraad is benieuwd welke kansen bewoners voor het transformatiegebied zien, en wat zij belangrijk vinden. Uit de reacties van de aanwezigen blijkt dat zij in elk geval meer openbaar groen willen. Het verslag van de avond is hier terug te lezen.

Onder leiding van projectleider Gwen van Mossevelde maakten Janita Satter en Monique Bollen een wandeling door het gebied. Vlogger Jelle de Boer registreerde het bezoek, zie zijn vlog:

Facebooktwittergoogle_pluspinterest

Nieuwe Mens en Wijk!

De nieuwe Mens en Wijk is er weer!
Met bijdragen van de wijkraad over de verkeerssituatie in Votulast en wat doet de gemeente met Bewonersparticipatie? En verder met Wobbelyoga, Rookvrij Sporten, de nieuwe Allure van de Eykmanlaan, alle kerstdiensten op een rij en Willem van Noortplein in de spiegel.

Binnen nu en een week ligt het blad op de mat (tenzij nee-nee sticker) of lees hem hier online.

 

Facebooktwittergoogle_pluspinterest

Meedenken in de wijk?

Park de Groene Kop, Winkelcentrum De Gaard, het nieuwe inzamelen, herinrichting De Biltstraat, leefstraten in Vogelenbuurt. Overal komen bewoners en gemeente elkaar tegen.

Op 10 oktober a.s. organiseert de wijkraad Noordoost een themabijeenkomst over wijkparticipatie in Noordoost in Eethuis de Helden. De deelnemers gaan aan de hand van voorbeelden uit Noordoost met elkaar in gesprek over beïnvloeding van gemeentelijk beleid, de kansen van bewonersinitiatieven en de rol die het Wijkbureau en de wijkraad kunnen vervullen. Kom ook en deel uw mening.

U bent van harte welkom. Graag even aanmelden via info@wijkraadnoordoost.nl
Hierbij de agenda voor die avond.

Facebooktwittergoogle_pluspinterest

Aanbieden eindrapport Buurtgesprek Veemarkt 2016

Op dinsdag 21 februari 2017 tijdens de reguliere wijkraad vergadering is het eindrapport van het Buurtgesprek Veemarkt 2016 aangeboden aan wethouder Victor Everhardt. Het is de uitkomst van de wijkraadpleging die elke wijkraad mag doen op een bepaald thema dat ze belangrijk vinden om nader te onderzoeken.

Lees met deze link het volledige rapport.

Samenvatting

Facebooktwittergoogle_pluspinterest

Fietsroute Overvecht – Utrecht Science Park

Utrecht wil de stad op een gezonde manier laten groeien en wil onder andere door het fietsgebruik te stimuleren door bv het aanleggen van fietsparkeerplaatsen en stallingen, maar ook door comfortabele fietsroutes aan te leggen die de verschillende wijken van de stad met elkaar verbinden. Een belangrijke fietsroute loopt van Overvecht naar het Utrecht Science Park (de Uithof) via de  Adriaen Beyerkade, Pieter Nieuwlandstraat, Van Esveldstraat, Jan van Galenstraat, Huizingalaan en Karel Doormanlaan.

De gemeente pakt de fietsroute stap voor stap aan. Fietspaden worden verbreed, er komen fietsstraten waar de auto te gast is, met zo min mogelijk obstakels én voorrang voor de fietsers.

Voor de buurtbewoners zijn inloopavonden georganiseerd om mee te denken.

Informatieavond Huizingalaan en Karel Doormanlaan
Datum: donderdag 08-12-2016
Tijdstip: 19:00-21:00 uur
Locatie: Wijkcentrum de Helden, Jan van Galenstraat

Inloopavond Van Esveldstraat Pieter Nieuwlandstraat
Datum: woensdag 14-12-2016
Tijdstip:18:30-21:00 uur
Locatie: Restaurant Griftpark, Griftpark 1

Meer informatie:
https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/verkeer/verkeersprojecten/overvecht-utrecht-science-park-verbeteren-fietsroute/

 

 

Facebooktwittergoogle_pluspinterest

Kerstboomlichtjes ontsteken in Ons Buiten

Tuinenpark Ons Buiten ontsteekt op zaterdag 10 december op feestelijke wijze de lichtjes in de kerstboom op het tuinenpark, vlak naast het clubgebouw. Om de kerstsfeer te verhogen, zingt het Sterrenkoor de sterren van de hemel! Kom luisteren naar kerstmuziek en geniet van een beker glühwein of chocolademelk. Voor de kinderen (en hun ouders) is er een spannende lichtjeswandeling over het park als het donker is. Breng ook je zelfgemaakte lampion mee (heb je ‘m nog van Sint Maarten?).

Datum:    Zaterdag 10 december 2016
Tijd:         Vanaf 16.00 tot +/- 18.00 uur
Locatie:   Kerstboom Tuinenpark Ons Buiten, Pal Maleterstraat 64, 3573 PH Utrecht
Toegang: Gratis

 

Facebooktwitter<img alt="google_plus" title="Deel via Google+" class="synved-share-image synved-social-image synved-social-image-share" width="16" height="16" style="display: inline; width:16px;height:16px; margin: 0; padding: 0; border: none; box-shadow: none;" src="http://www site link.wijkraadnoordoost.nl/wp-content/plugins/social-media-feather/synved-social/image/social/regular/32×32/google_plus.png” />pinterest

Facebooktwittergoogle_pluspinterest