Luchtmeetnet

Wat is dat nou weer?
Het is een fantastische ontwikkeling die ons allen kan helpen.
Helpen in de zin van weten welke troep er in de lucht zit.

Van Albert Faber op Twitter het volgende gelezen: “Fijnstof op de Kardinaal de Jongweg (nieuwjaarsnacht) 1250 ug/m3 . Extreem hoog, de wettelijke norm is 50. Het was 4x hoger dan een slechte dag in Delhi. Een pakje sigaretten in een uur is gezonder.”

Toen ik dat las laat ik eens verder kijken, ik was verbaasd. Ik weet weinig over luchtkwaliteit. Uiteraard van fijnstof heb ik gehoord. Maar waar is het, wanneer, welke concentratie?
Het is makkelijk uit te zoeken, kijk op  https://www.luchtmeetnet.nl/


De dagelijkse concentratie fijn stof (PM2.5) is afhankelijk van het weer. In de steden zijn de concentraties overdag gemiddeld iets hoger dan ‘s nachts, vooral door de verkeersbijdrage. PM2.5 is een verzamelnaam voor zwevende, inhaleerbare deeltjes met een maximale doorsnede van 0,0025 millimeter. De wettelijke norm is een jaargemiddelde van 25 (μg/m3). Doordat PM2.5 nog kleiner is dan PM10 kunnen deze deeltjes dieper doordringen in de longen en zijn ze schadelijker voor de gezondheid. Een ieder kan zien waar de luchtkwaliteit abominabel is.

Bekijk alle stations waar Fijn stof (PM2.5) wordt gemeten

 

Facebooktwittergoogle_pluspinterest

Verkenning verkeersroute Votulast (terugkoppeling)

In januari 2017 is de gemeente gestart met de “Verkenning verkeersroute Votulast”. Het afgelopen jaar is er samen met u gekeken hoe u deze route ervaart en welke ideeën er zijn om deze route te verbeteren. Nu is het tijd om het resultaat te presenteren. Ook bent u welkom op het vragenuur op woensdag 14 maart vanaf 19.00-21.00 uur bij Kargadoor, Oudegracht 36.
Voor vragen over de uitkomsten van de verkenning en/of over het vervolg kunt u contact opnemen met Margreet Kikkert (projectmanager), via telefoon 14030 of e-mail verkeersroute-votulast@utrecht.nl

De verkeersroute Votulast bestaat uit de straten Kaatstraat, Adelaarstraat, Willem van Noortstraat, Antonius Matthaeuslaan, Juliusstraat/ Ingenhouszstraat en Pieter Nieuwlandstraat. Voor de zomer hebben heeft de gemeente met vier inloopbijeenkomsten, een online enquête en een kentekenonderzoek de huidige situatie in beeld gebracht. Met het kentekenonderzoek is het aandeel doorgaand verkeer over de route gemeten. Ook waren er werksessies met omwonenden en ondernemers, waarbij de vragen ‘Hoe het doorgaand verkeer te verminderen?’ en ‘Hoe de straten in te richten als 30 km-gebied’ centraal stonden.
Bron: gemeente Utrecht

Terugkoppeling
Uit de verkenning blijkt dat een groot deel van de automobilisten die op de route rijdt geen herkomst of bestemming in de wijk heeft. Bewoners vinden o.a. dat de straten te druk zijn, dat voetgangers beter moeten kunnen oversteken en dat de leefbaarheid en verblijfskwaliteit langs de route beter kan.
De gemeenteraad is met een brief geïnformeerd over de uitkomsten van deze verkenning. U vindt deze brief en de uitkomsten van de verkenning op www.utrecht.nl/verkeersroute-votulast. Op deze site staan ook de gegevens van het kentekenonderzoek en de uitkomsten van de enquête.

Motie 155
Voor de Wijkraad Noordoost is dit project onderdeel van de vernieuwing van de wijkparticipatie in Utrecht en is op de voet gevolgd in combinatie met een actieve deelname. Lees hierover meer op “Wij in de wijk” inclusief een bijzonder leuk filmpje met Kerstin en Margreet.

Aangevuld op 15-12-2018
Advies Wijkraad
Reactie Gemeente

Facebooktwittergoogle_pluspinterest

Meedenken in de wijk?

Park de Groene Kop, Winkelcentrum De Gaard, het nieuwe inzamelen, herinrichting De Biltstraat, leefstraten in Vogelenbuurt. Overal komen bewoners en gemeente elkaar tegen.

Op 10 oktober a.s. organiseert de wijkraad Noordoost een themabijeenkomst over wijkparticipatie in Noordoost in Eethuis de Helden. De deelnemers gaan aan de hand van voorbeelden uit Noordoost met elkaar in gesprek over beïnvloeding van gemeentelijk beleid, de kansen van bewonersinitiatieven en de rol die het Wijkbureau en de wijkraad kunnen vervullen. Kom ook en deel uw mening.

U bent van harte welkom. Graag even aanmelden via info@wijkraadnoordoost.nl
Hierbij de agenda voor die avond.

Facebooktwittergoogle_pluspinterest

Werksessies Verkeersroute Votulast

De gemeente onderzoekt samen met bewoners en ondernemers welke maatregelen nodig en/of gewenst zijn voor de verkeersroute door de Vogelenbuurt en omgeving (Votulast). Hiertoe is er in april een gebruikersonderzoek geweest (met 1.165 reacties), waren er vier inloopbijeenkomsten en heeft een kentekenonderzoek plaatsgevonden. De resultaten hiervan vormen – samen met het mobiliteitsbeleid van de gemeente – de basis voor de twee werksessies die de gemeente in juni organiseert.

 • Wanneer? Dinsdag 13 en 27 juni 2017
 • Hoe laat? Van 19.30 – 21.30 uur
 • Waar? Stadskantoor, Stadsplateau 1

De eerste werksessie gaat over de vraag hoe de hoeveelheid (doorgaand) verkeer omlaag zou kunnen. De tweede keer onderzoekt de gemeente met u welke mogelijkheden er zijn om de straten anders in te richten, zodat er meer ruimte ontstaat voor langzaam verkeer. Ook krijgt u de uitkomsten van het gebruikersonderzoek, het kentekenonderzoek en de inloopbijeenkomsten gepresenteerd. Uit de opbrengst van de onderzoeken, bijeenkomsten en de twee werksessies formuleert de gemeente een ambitiedocument over de toekomst van de verkeersroute Votulast.

Interesse? Meld u zich dan nu aan.

Er is plaats voor 40 belangstellenden. Als het aantal aanmeldingen voor de werksessies hoger is dan 40, dan stelt de gemeente de groep samen op basis van een representatieve verdeling over het gebied rond de route. Voor het beste resultaat is het wenselijk dat u beide keren aanwezig bent.

U kunt zich aanmelden door hieronder de gegevens in te vullen en deze mail uiterlijk woensdag 7 juni 2017 terug te sturen naar verkeersroute-votulast@utrecht.nl.

cid:image002.jpg@01D2D93D.6EBB3240

Facebooktwittergoogle_pluspinterest

Voordorp duurzamer in 2017

Op 9 februari was er weer een VvE energie bijeenkomst bij Tuinenpark Ons Buiten en op 21 februari zijn de plannen ook toegelicht bij de vergadering van Wijkraad Noordoost. Christian Naethuys en Sander Ekstijn (beide bewoners van Voordorp en lid van de Wijkraad) hebben versterking gekregen van Energie-U in de persoon van Corien van den Haak. Zo komt er meer kennis over verduurzamen en zonnepanelen vanuit heel Utrecht bij het team terecht. In Voordorp zijn ondertussen twee VvE’s die hun dak ‘beschikbaar hebben gesteld’ voor zonnepanelen. Een volgende stap is om de invulling van dat dak te gaan regelen met het opvragen van offertes en het vastleggen van de spelregels voor leden van de VvE. Er is dus beweging!

Voordorp kan zich mooi gaan spiegelen aan de Veemarkt, met 25 jaar technologische & maatschappelijke voorsprong. In de presentatie op 9 februari was te zien welke alternatieven er nog meer zijn zoals met buurtstroom en hoe je die alternatieven betaald kunt krijgen! Ook leverde het ideeën op om na te denken over alternatieven voor de CV-ketels in de richting van warmtepompen om op termijn ‘van het gas af te gaan’.

Leuke nieuwe ontwikkelingen in Voordorp en Veemarkt zijn verder het beschikbaar komen van meer elektrische deelauto’s. Op de Veemarkt staat al de eerste, maar met twee initiatieven worden dat er snel meer. Via “We Drive Solar” (Renault ZOE met effectief 300km bereik) komt er zeker al één extra en de intentie is om via “De Testrijders” (VW e-Golf met effectief 200km bereik) er ook minimaal één naar Voordorp te krijgen.

Niet meer dromen, maar samen realiseren! Dat was het motto van de dak conferentie 2017 met de titel ‘Het dak van Utrecht geeft energie!’ op 15 februari. Dat eindigde met het ondertekenen van een manifest met vrij ambitieuze doelstellingen, maar niet onrealistisch. Het gaat dan om sneller meer verduurzaming te behalen (10% daken met zonnepanelen in 2020). Mede ondertekenaars waren ‘Energie-U’, ‘Buurtstroom’ en ‘Groot dak zoekt zon’ (in totaal bijna 70 Utrechtse organisaties).

NB meer documenten zijn te vinden op website van Voordorp Op Eigen Kracht

Facebooktwittergoogle_pluspinterest

Inloopavond Monicabrug 12 december

Op 12 december organiseert de gemeente Utrecht een inloop informatieavond over de knijp bij de Monicabrug. Bewoners kunnen tijdens deze avond terecht met vragen over het eindrapport van de knijp Monicabrug die de effecten van de knijp beschrijft en het vervolg met betrekking tot verkeer.  

Wanneer: maandag 12 december 2016
Hoe laat: vanaf 19:30 tot 21:30. 
Waar: Het Huis Utrecht, Boorstraat 107, Utrecht. 

U kunt het rapport vinden op: utrecht.nl/monicabrug

 
Facebooktwittergoogle_pluspinterest

Fietsroute Overvecht – Utrecht Science Park

Utrecht wil de stad op een gezonde manier laten groeien en wil onder andere door het fietsgebruik te stimuleren door bv het aanleggen van fietsparkeerplaatsen en stallingen, maar ook door comfortabele fietsroutes aan te leggen die de verschillende wijken van de stad met elkaar verbinden. Een belangrijke fietsroute loopt van Overvecht naar het Utrecht Science Park (de Uithof) via de  Adriaen Beyerkade, Pieter Nieuwlandstraat, Van Esveldstraat, Jan van Galenstraat, Huizingalaan en Karel Doormanlaan.

De gemeente pakt de fietsroute stap voor stap aan. Fietspaden worden verbreed, er komen fietsstraten waar de auto te gast is, met zo min mogelijk obstakels én voorrang voor de fietsers.

Voor de buurtbewoners zijn inloopavonden georganiseerd om mee te denken.

Informatieavond Huizingalaan en Karel Doormanlaan
Datum: donderdag 08-12-2016
Tijdstip: 19:00-21:00 uur
Locatie: Wijkcentrum de Helden, Jan van Galenstraat

Inloopavond Van Esveldstraat Pieter Nieuwlandstraat
Datum: woensdag 14-12-2016
Tijdstip:18:30-21:00 uur
Locatie: Restaurant Griftpark, Griftpark 1

Meer informatie:
https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/verkeer/verkeersprojecten/overvecht-utrecht-science-park-verbeteren-fietsroute/

 

 

Facebooktwittergoogle_pluspinterest

Vernieuwing Noordelijke Randweg

De gemeente gaat de Noordelijke Randweg Utrecht (NRU) vernieuwen. Hierdoor moet het verkeer beter doorstromen. De NRU is de route aan de noordkant van de stad en loopt van het Gandhiplein (bij crematorium Daelwijck), over de Karl Marxdreef en de Albert Schweitzerdreef via het Robert Kochplein tot aan de Einthovendreef (tot het spoor bij de A27).

Op zaterdag 12 november staat de gemeente met een informatiekraam in het Shoppingcenter Overvecht. U kunt tussen 11.00 en 16.00 uur de plannen voor de NRU bekijken en vragen daarover stellen aan de gemeente. Klik hier voor meer informatie

 

Facebooktwittergoogle_pluspinterest

Herinrichting Maliesingel, Wittevrouwensingel en Kleine Singel

De gemeente heeft op 26 oktober de plannen met de bewoners besproken om de Maliesingel (na de kruising met de Maliebaan), Wittevrouwensingel, tot aan de Kleine Singel aan te pakken. Er komt meer ruimte voor fietsers en voetgangers. Het verkeersbeeld moet hierdoor veiliger en rustiger worden. De werkzaamheden starten naar verwachting in de zomer van 2017. Meer informatie over de plannen kunt u lezen op www.utrecht.nl/maliewittevrouwensingel .

herinrichting-maliesingel-wittevrouwensingel

 

Facebooktwittergoogle_pluspinterest

Winkelcentrum De Nieuwe Gaard

Veel bewoners van Tuindorp Oost, Tuindorp en Voordorp zien de plannen voor de uitbreiding van winkelcentrum De Gaard als een aanwinst voor de wijk. Het project is een voorbeeld van (bewoners)participatie in complexe infrastructurele projecten.

Het project is bij de drie beste participatietrajecten geëindigd in 2009. Een participatietraject is uiteraard altijd een kwestie van geven en nemen.

Een klein aantal bewoners uit de buurt die zorgen hebben over de uitbreiding van het winkelcentrum zijn erg laat in actie gekomen en nemen een vrij dominante positie in.

Dit is jammer! Iedereen in de buurt is de afgelopen jaren veelvuldig geïnformeerd via voortgangsberichten in de buurtkrant(en), wijkberichten van de gemeente en bijeenkomsten door de gemeente.

Een beperkte opsomming van de onderwerpen die aan de orde zijn geweest en wij als Wijkraad Noordoost belangrijk vinden als echte verbetering:

 1. Fietsers, brommers en de huidige busbaan worden rond de kerk geleid waardoor er een plein ontstaat dat veilig is en als ontmoetingsplein kan worden gebruikt.
 2. Het huidige aantal bomen wordt behouden. De bomen die op het nieuwbouwgebied staan worden verplaatst en niet omgezaagd.
 3. Inpandig laden & lossen van goederen bij AH; dit heeft als voordeel dat de overlast van vrachtwagens voor direct omwonenden een stuk minder is.
 4. De bloemenzaak op het plein blijft behouden en krijgt prominente plek.
 5. Parkeerplaatsen komen centraal (en gedeeltelijk op het dak van de nieuwbouw), dit voorkomt zoekverkeer en luchtvervuiling.
 6. De gevels krijgen aan de buitenkant een mooier aanzicht en er komen extra woningen bij (met een beter energielabel).
 7. Het winkelcentrum krijgt groene gevels en zonnepanelen.
 8. Sluipverkeer tussen Voordorp en Tuindorp wordt aangepakt. De Eijkmanlaan wordt nu aangepast.

Dit project heeft een looptijd van zo’n tien jaar en gedurende het traject komen er nieuwe inzichten. Hier is altijd serieus naar gekeken door alle partijen.

De toenemende leegstand in winkelcentra (met name in de non food sector) is een punt van zorg en is ook uitgebreid aan de orde gekomen in de diverse Klankbordgroep (KBG) bijeenkomsten. Van de zijde van zowel de projectontwikkelaar, de gemeente als van de zijde van de eigenaar van het winkelcentrum (en de bovengelegen woningen) is aangegeven, dat er ruimschoots belangstelling is van potentiële huurders. Bovendien wordt dit door diverse onderzoeken onderschreven.

Het onverhoopt niet doorgaan van dit project vormt de grootste bedreiging voor zowel het winkelcentrum en de bovenliggende woningen. Juist dan dreigt leegstand en verpaupering.

De gevreesde verkeersoverlast zal, indien er geen maatregelen worden genomen, ook zonder uitbreiding van het winkelcentrum plaatsvinden. Zolang de A27 nog niet is uitgebreid en de Noordelijke Ring Utrecht nog niet klaar is zal verkeer altijd proberen een snellere route te vinden.

Facebooktwittergoogle_pluspinterest