19/08/2019
Uitgelicht

Wijkraadleden

Hieronder vindt u een lijst met de leden van wijkraad Noordoost. Voor meer informatie over welke leden zich met welke onderwerpen bezig houden in de wijkraad kunt u “ook” terecht bij “Thema’s” (zie hoofdmenu onder “Wijkraad”).

 1. Wittevrouwen
 2. Vogelenbuurt
 3. Tuinwijk West
 4. Tuinwijk oost
 5. Lauwerecht
 6. Staatsliedenbuurt
 7. Tuindorp-Oost
 8. Tuindorp o.o. Van Lieflandlaan-west
 9. Huizingalaan e.o. Karel Doormanlaan
 10. Zeeheldenbuurt e.o Hengeveldstraat
 11. Voordorp
 12. Veemarkt
 13. Voorveldse Polder 

Sebastiaan Viezee

Thema :
Portefeuille
:
Buurt: Wittevrouwen 

Sebastiaan stapte in de wijkraad toen veel anderen opstapte. HIj wil graag meedoen met wat er speelt en wil kijken op welke manier de wijkraad bij kan dragen om het beste uit de mensen/wijk te halen. Sebastiaan is ondernemer en heeft ervaring met het bouwen van een organisatie. Hij heeft een achtergrond in de hospitality.   Hij zet vooral in op het proces van versterken van democratische participatie

 

Desiree de Graaff

Thema :
Portefeuille
:
Buurt: Wittevrouwen 

Ik ben Desiree de Graaff, ben bijna 50 en in het dagelijks leven combineer ik trainerschap en omgevingsmanagement. Ik ben bij de wijkraad gekomen omdat ik graag wil ervaren hoe Utrecht met participatie om gaat. En vanuit de wijkraad hoop ik daarin iets te kunnen bijdragen.

 

 

Nardie Eijsberg

Thema groep :  Zorg,Welzijn,Jeugd & Volwassenen
Portefeuille :  
Buurt: vogelenbuurt

Zij woont in de Vogelenbuurt met haar vriendin. Zij is tot voor kort werkzaam geweest in het welzijnswerk. Onder andere in Utrecht Vleuten De Meern. Het lijkt haar interessant om nu vanuit het bewonersperspectief betrokken te zijn. Zij hoopt via dit werk bij te kunnen dragen aan het versterken van de regie en eigen kracht van bewoners.

Nardie is secretaris van de wijkraad en zal zich verder bezig houden met netwerkontwikkeling.

 

 

Nico Holvast 

Penningmeester                                    

Thema groep : verkeer & milieu 
Portefeuille :  verkeer
Buurt: wittevrouwen

Ik heb gewerkt als ICT-er bij de Hogeschool Utrecht. Ben nu met pensioen. Ik ben surveillant bij de schriftelijke toetsen bij de Hogeschool Utrecht. En bij de digitale toetsen ben ik technische ondersteuner. Ik zit 32 jaar bij de Wijkkrant Wittevrouwen. Al fietsend door de wijk haal ik de onderwerpen op. Ik ken de wijk goed. Ook ben ik als amateur-archeoloog vrijwilliger bij de ArcheoHotspot in Castellum Hoge Woerd. Ook help ik mee bij opgravingen.

 

 

Arnoud Teljeur 

Algemeen lid                                    

Thema groep : verkeer & milieu 
Portefeuille : openbaar vervoer  
Buurt: zeeheldenbuurt 

Heeft nu ongeveer 2 jaar contact met de wijkraad Noordoost. HIj is nu toegetreden als lid. Arnaud heeft een achtergrond als bioloog. Arnaud neemt deel aan de stedelijke verkeersgroep Utrecht. Ook heeft hij raadsleden gecoacht m.b.t. de verkeersvraagstukken. Arnaud heeft in het bestuur gezeten van de Fietsersbond en van ROVER ( Reizigers Openbaar Vervoer).

 

 

Wieke Westerveld

Algemeen lid                                   

Thema groep : wonen & leefbaarheid 
Portefeuille :  leefbaarheid  
Buurt: zeeheldenbuurt

Wieke is betrokken met wat er gebeurt en gaat gebeuren in haar buurt. Nu zij moeder is, zijn onderwerpen als leefbaarheid en veiligheid voor haar extra belangrijk geworden. Zij volgt o.a. de acties rond het project ‘Waterproof 030’ dat binnenkort in de Zeeheldenbuurt van start gaat. Zij interesseert zich in de thema’s: wonen, leefbaarheid, ruimtelijke ordening en verkeersveiligheid.

 

 

Mendé Scholten

DB lid                                    

Thema groep : Zorg,Welzijn,Jeugd & Volwassenen
Portefeuille : Ouderen 
Buurt: tuindorp

Woont in Tuindorp. Hij is goed ingevoerd in de wijk en draait al 4-5 jaar mee in de wijkraad no. Mendé neemt daarnaast deel aan de Adviescommissie Ouderenbeleid, die richting de gemeente gevraagd en ongevraagd advies geeft. Ook doet hij diaconaal werk, ook stedelijk.  Hij wil zich als lid van de wijkraad inzetten voor het bredere en algemene belang van de wijk en ziet veel potentie in onze buurten. Mendé heeft een onderwijsachtergrond.

 

Christian Naethuys

Voorzitter                                   

Thema groep : duurzaamheid & natuur + Communicatie o.a. P.R.  
Portefeuille :  duurzaamheid & natuur + website & nieuwsbrief 
Buurt: voordorp

Christian woont in Voordorp en is al 6 jaar actief in de wijkraad, waarvan de afgelopen ¾ jaar als voorzitter. HIj is geïnteresseerd in politiek en heeft als specifieke thema’s Participatie, Groen en Milieu. Hij heeft een achtergrond als trainer en manager Call Centers. Op dit moment doet hij echter ander werk. Christian woont samen met zijn man en heeft geen kinderen

 

Fien van Walbeek:

Adviseur: Alles                                     

Specialisatie : participatie 
Buurt: 

Een aantal onder jullie weten dat ik vorig jaar secretaris ben geweest van deze wijkraad. Door allerlei politieke ontwikkelingen binnen de gemeente is het bestuur van de wijkraad in oktober 2018 per direct opgestapt. Maar het bloed kruipt waar het niet gaan en ben ik gevraagd om adviseur te zijn voor de wijkraad. Zolang het toelaat, ben ik adviseur voor de wijkraad op het gebied van burgerparticipatie, natuur en veiligheid. Ik ben werkzaam als adviseur Toezicht, Veiligheid en Leefbaarheid bij een buurtgemeente. In mijn spaarzame vrije tijd fiets en vogel ik graag.

Wellicht tot ziens bij een wijkraadsvergadering!

 

Secretaris
Rob Verburg                                

Thema groep : 
Portefeuille :  secretaris 
Buurt: Voordorp 

Ik ben Rob Verburg en woon in de wijk Voordorp. Samen met mijn man en dat reeds sinds deze huizen werden gebouwd. Het feit dat we al bijna 30 jaar hier wonen is gelegen in het feit dat we ons hier meer dan senang voelen: ruim huis, grote tuin, veel groen, met de fiets redelijk dichtbij het centrum en direct buiten in de polder.
Inmiddels ben ik gepensioneerd. In mijn werkzame leven werkte ik 25 jaar als jurist bij de FNV en later als kwaliteitsmanager bij FNV Bouw te Woerden. Na mijn pensionering heb ik diverse nevenactiviteiten (als bestuurslid, als voorzitter of als secretaris) gedaan bij diverse organisaties in de gezondheidszorg, de jeugdzorg, de woningbouwcorporaties en bij patientenorganisaties. Die zijn – op een na – allemaal afgerond, dus kwam het lidmaatschap van de wijkraad zeer welkom om dit “gat” te vullen.
Alhoewel geboren in Heerlen woon ik de langste tijd in Utrecht en is dit mijn tweede “heimat” geworden en daar wil ik me ook actief mee bezighouden.
 
 
 
 

Adviseur 

Frans soeterbroek

Thema groep : Alles
Portefeuille :  Alles
Buurt: Voordorp 

“Frans Soeterbroek woont in de wijk Wittevrouwen en is in het dagelijks leven adviseur op het terrein van wat hij ‘samen stad maken’ noemt. Hij noemt zich de Ruimtemaker en adviseert gemeenten hoe je stads- gebieds- en wijkontwikkeling samen met de bewoners aanpakt. Weg van het traditionele participatiebeleid maar veel meer denken in termen van democratische vernieuwing, maatschappelijk ondernemerschap en sterke buurtgemeenschappen.   Ruim vijf jaar geleden is hij samen met initiatiefnemers uit de hele stad het netwerk’ Utrechtse Ruimtemakers’ gestart dat tot doel heeft om het klimaat voor bewonersinitiatieven in de stad te verbeteren.  Dat zouden we niet alleen terug moeten zien in bijvoorbeeld een initiatievenfonds maar ook in het grond- vastgoed- en aanbestedingsbeleid van de gemeente. En daar valt nog veel te verbeteren. Frans doe dit om zijn kennis ook in zijn eigen stad in te zetten maar ook gewoon omdat hij zich druk maakt over wat hij in de stad ziet gebeuren.”

 

Website onderhouder 
Isaac Gielissen

Thema groep : 
Portefeuille :  
Buurt: 

Ik ben Isaac Gielissen. Vanaf nu ben ik de nieuwe websitebeheerder van Wijkraad Utrecht Noordoost. Ik begon vorig jaar met websites bouwen. De eerste website bouwde ik voor mijn oom. Op deze manier kon ik ervaring opdoen. Daarna begon mijn websiteonderneming langzaam te lopen. Ik kreeg verschillende opdrachten. Daardoor werd ik erg vaardig in het bouwen. Voorbeelden van opdrachtgevers zijn: fysiotherapeuten, acteurs, psychologen, tandartsen en nog meer. Ik probeer de websites altijd zo te maken dat ze naderhand gemakkelijk aan te passen zijn. Het is een supertof baantje om naast school te doen. Ik vind het veel leuker dan vakkenvullen of oppassen.

 

Wijkadviseur
Maarten Grienberger

Thema groep : 
Portefeuille :  
Buurt: 

Facebooktwittergoogle_pluspinterest